Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII Ogólnopolskiej Konferencji pt. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki publiczne Komputery - zastosowania biblioteczne Materiały konferencyjne,
Autorzy: Górska, Elżbieta. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 9788361464150
Język: pol

 

Opis:

SŁOWO WSTĘPNESTAN OBECNY I PROJEKTY DLA BIBLIOTEK Katarzyna Winogrodzka RAPORT O STANIE AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W 2008 ROKU Elżbieta KalinowskaPROGRAM MODERNIZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Jacek WojnarowskiPROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK Magdalena Szpunar SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE I INICJATYWY SIECIOWE JAKO FORMYPROPAGOWANIA CZYTELNICTWA Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf OPEN ACCESS - NOWY MODEL KOMUNIKACJI NAUKOWEJ Agnieszka Koszowska BIBLIOTEKA 2.0 - USŁUGI BIBLIOTECZNE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII1 NARZĘDZI WEB 2.0 Aleksander Radwański BIBLIOTECZNE OPROGRAMOWANIE OPENSOURCE W POLSKICH REALIACH ... Katarzyna Ślaska, Tomasz Cieślik CZY MAK PRZEJDZIE DO HISTORII? WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK Maria Burchard BIBLIOTEKI PUBLICZNE W NARODOWYM UNIWERSALNYM KATALOGUCENTRALNYM NUKAT Sylwia Wesołowska BIBLIOGRAFIA REGIONALNA W INTERNECIE Lilia Marcinkiewicz BIBLIOTEKA W ERZE INFORMACJI CYFROWEJ. Projekt Zachodniopomorskiego Systemu Informacji Region@lnej i N@ukowej Agnieszka Joanna Strojek MAZOWIECKI SYSTEM INFORMACJI BIBLIOTECZNEJ Piotr Ziembicki KONCEPCJA ROZPROSZONEGO SYSTEMU GROMADZENIA I DYSTRYBUCJI
INFORMACJI ORAZ WIEDZY W OPARCIU O PROJEKT CENTRUM ELEKTRONICNNEJ INFORMACJI REGIONALNEJ I TURYSTYCZNEJ 135 Janina Andryszczak PRACA ONLINE BIBLIOTEK MIEJSKO-GMINNYCH I GMINNYCH POWIATUSIERADZKIEGO. KOMUNIKAT Beata Korman WSPÓŁDZIAŁANIE SYSTEMÓW BIBLIOTECZNYCH MAK I ALEPH W ZAKRESIE
OPRACOWANIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI CYFROWE Barbara Szczepańska OTOCZENIE PRAWNE BIBLIOTEKI CYFROWEJ Władysław Marek KolasaBIBLIOTEKI CYFROWE - WSTĘP DO PROBLEMATYKI Remigiusz Lis TWORZENIE BIBLIOTEK CYFROWYCH W ŚRODOWISKU BOGATYMW INFORMACJĘ I UBOGIM W FINANSE Tomasz Kalota ORGANIZACJA I LOGISTYKA DIGITALIZACJI Joanna Potęga mNARODOWE REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 213WYSTĄPIENIA SPONSORÓW ALEPH Polska ARFIDO MOL SOKRATES AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI CONTENTS FOREWORD BACKGROUND AND LIBRARY PROJECTS Katarzyna Winogrodzka REPORT ON AUTOMATION OF THE PUBLIC LIBRARIES IN 2008 Elżbieta Kalinowska PLAN OF MODERNIZATION IN PUBLIC LIBRARIES Jacek Wojnarowski LIBRARY DEVELOPMENT PROGRAM ICT AND LIBRARY SOFTWARE Magdalena Szpunar SOCIAL NETWORK SERVICES AND INITIATIVES AS FORMS OF READERSHIPPROMOTION Bożena Bednarek-Michalska, Lidia Derfert-Wolf OPEN ACCESS - A NEW MODEL OF SCIENCE COMMUNICATION Agnieszka Koszowska LIBRARY 2.0 - LIBRARY SERVICES BASED ON WEB 2.0 TOOLS Aleksander RadwańskiLIBRARY OPEN SOURCE IN THE POLISH REALITY Katarzyna Ślaska, Tomasz CieślikWILL THE MAK LIBRARY SOFTWARE BECOME A PART OF HISTORY? LIBRARY COOPERATION Maria BurchardPUBLIC LIBRARIES IN THE NATIONAL UNION CATALOG NUKAT Sylwia WesołowskaA REGIONAL BIBLIOGRAPHY IN THE INTERNET Lilia MarcinkiewiczLIBRARY IN AN ERA OF DIGITAL INFORMATION - THE PROJECT OF WEST -POMORIAN SYSTEM OF REGIONAL AND SCIENCE INFORMATION Agnieszka Joanna StrojekTHE MAZOVIAN SYSTEM OF LIBRARY INFORMATION Piotr ZiembickiTHE CONCEPT OF A DISPERSED SYSTEM OF INFORMATION AND KNOWLEDGE
COLLECTION AND DISTRIBUTION, BASED ON THE PROJECT OF THE CENTER OF REGIONAL AND TOURISTIC E-INFORMATION Janina AndryszczakONLINE SERVICES OF THE SIERADZ DISTRICT LIBRARIES Beata KormanMAK AND ALEPH LIBRARY SYSTEMS INTEROPERABILITY REGARDING
DOCUMENTS’ INDEXING. COMMUNIQUE DIGITAL LIBRARIES Barbara SzczepańskaDIGITAL LIBRARIES’ LEGAL ENVIRONMENT Władysław Marek KolasaDIGITAL LIBRARIES – INTRODUCTION Remigiusz LisDEVELOPMENT OF DIGITAL LIBRARIES IN AN INFORMATION-RICH ANDFUNDING-POOR ENVIRONMENT Tomasz KalotaORGANIZATION AND LOGISTICS OF DIGITALIZATION Joanna PotęgaNATIONAL REPOSITORY OF ELECTRONIC DOCUMENTS SPONSORS’ PRESENTATIONS ALEPH Polska ARFIDO MOL SOKRATES AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE