Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji pt. Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Komputery - zastosowania biblioteczne Biblioteki publiczne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Górska, Elżbieta. Red.
Data wydania: 2006
ISBN: ISBN 9788389316752
Język: pol

 

Opis:

Słowo wstępne 5 PROBLEMY ORGANIZACYJNE I PRAWNE KOMPUTERYZACJI Katarzyna Winogrodzka RAPORT O STANIE AUTOMATYZACJI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH 2006 Sybilla Stanisławska-Kloc PRAWO AUTORSKIE - INSTRUMENT OGRANICZENIA CZY ZAPEWNIENIA DOSTĘPUDO INFORMACJI? Barbara Szczepańska KONTROWERSJE WOKÓŁ PLANOWANEJ NOWELIZACJI USTAWY O PRAWIE AUTORSKIMI PRAWACH POKREWNYCH Karol Górski INFORMATYZACJA BIBLIOTEK W ŚWIETLE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH . Katarzyna Szustka-Ostapowicz ORGANIZACJA WIRTUALNYCH WARSZTATÓW INFORMACYJNYCH W BIBLIOTEKACH
PUBLICZNYCH 73OPROGRAMOWANIE DLA BIBLIOTEK Władysław Marek Kolasa, Marcin Król SYSTEMY DLA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH I KRYTERIA ICH EWALUACJI. RAPORT 2006/2007 Aleksander Radwański DROGIE ZNACZY LEPSZE? PROBLEMY STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA OPEN SOURCE Krzysztof Gonet, Michał Marks FIDKAR PO DWÓCH LATACH WSPÓŁPRACA BIBLIOTEK Maria Burchard NUKAT - NOWE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO DANYCH Paweł Braun POMORSKA SIEĆ INFORMACJI REGIONALNEJ Marzenna Przybysz BIBLIOGRAFIA REGIONALNA W POLSCE - TECHNOLOGIA OPRACOWYWANIA Krzysztof Janczewski BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W SYSTEMIE ALEPH (Komunikat) Wojciech Kowalewski KATALOG ROZPROSZONY DLA MAŁYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH. MODEL MAŁOPOLSKI Bożena Bartoszewicz-Fabiańska BAZA KATALOGOWA W FORMACIE MARC 21 W PROGRAMIE MAK DLA BIBLIOTEK
PUBLICZNYCH BIBLIOTEKI CYFROWE Marek Nahotko PRZYSZŁOŚĆ BIBLIOTEK - CYFROWE TREŚCI W CYFROWEJ SIECI? Małgorzata Kowalska DYGITALIZACJA W POLSKICH BIBLIOTEKACH PUBLICZNYCH W ŚWIETLE BADAŃ ANKIETOWYCH Katarzyna Slaska, Joanna Potęga CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA POLONA Remigiusz Lis ŚLĄSKA BIBLIOTEKA CYFROWA Bożena Bednarek-Michalska KUJAWSKO-POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA - PRAGMATYKA TWORZENIABIBLIOTEKI CYFROWEJ AUTORZY I UCZESTNICY KONFERENCJI Foreword ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF COMPUTERIZATION Katarzyna Winogrodzka REPORT ON PUBLIC LIBRARIES AUTOMATION, NOVEMBER 2006 Sybilla Stanisławska-Kloc COPYRIGHT - A TOOL OF LIMI I ING OR ASSURING ACCESS TO INFORMATION? Barbara Szczepańska CONTROVERSIES CONCERNING PLANNED AMENDMENTS TO THE ACT ONCOPYRIGHT AND RELATED LAWS Karol Górski LIBRARY AUTOMAI'ION IN REGARD OF THE AC T ON IHE PERSONAL DATA PROTECTION Katarzyna Szustka-Ostapowicz VIRTUAL INFORMATION CENTERS IN PUBLIC LIBRARIES LIBRARY SOFTWARE LIBRARY SOFTWARE Władysław Marek Kolasa, Marcin Król SYSTEMS FOR PUBLIC LIBRARIES AND THEIR EVALUATION. RAPORT 2006-2007 Aleksander Radwański DOES EXPENSIVE MEAN BETTER? APPLICATION OF AN OPEN SOURCE SOFTWARE Krzysztof Gonet, Micłiał Marks FIDKAR - TWO YEARS OF EXPERIENCES LIBRARY COOPERATION Maria Burcłiard NUKAT - NEW POSSIBILITIES OF DATA ACCESS Paweł Braun POMERANIAN REGIONAL INFORMATION NETWORK Marzenna Przybysz TECHNOLOGY USED FOR DEVELOPMENT OF A REGIONAL BIBLIOGRAPHY IN POLAND Krzysztof Janczewski BIBLIOGRAPHY OF THE MAZOWIECKIE VOIVODESHIP IN THE ALEPH SYSTEM(communiqué) Wojciech Kowalewski DIFFUSED CATALOGUE FOR SMALL PUBLIC LIBRARIES - MODEL FROMMAŁOPOLSKA REGION Bożena Bartoszewicz-Fabiańska CATALOGUE DATABASE IN MARC21 FORMAT IN MAK SOFTWARE FOR PUBLIC
LIBRARIES DIGITAL LIBRARIES Marek Nahotko THE FUTURE OF LIBRARIES - DIGITAL CONTENTS IN A DIGITAL NETWORK? Małgorzata Kowalska DIGITALIZATION IN POLISH PUBLIC LIBRARIES ACCORDING TO A QUESTIONNAIRESURVEY Katarzyna Ślaska, Joanna Potęga POLONA - NATIONAL DIGITAL LIBRARY Remigiusz Lis SILESIAN DIGITAL LIBRARY Bożena Bednarek-Micłialska KUJAWSKO-POMORSKA DIGITAL LIBRARY - EXPERIENCES IN DEVELOPMENT AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE