Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 27-29 września 2005 r. / [red. tomu Jan Wołosz ; aut. Helena Bednarska et al.]. Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Biblioteki publiczne,
Autorzy: Wołosz, Jan. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2006
ISBN: ISBN 8389316560
Język: pol

 

Opis:

PRZEDMOWA (Jan Wołosz) WYBRANE ZJAWISKA I PROCESY ZMIAN KULTUROWYCH Leon Dyczewski TRWAŁOŚĆ I TENDENCJE ROZWOJOWE W KULTURZE POLSKIEJ Katarzyna Wolff POTRZEBY I OCZEKIWANIA CZYTELNIKÓW WOBEC BIBLIOTEK -W ŚWIETLE BADAŃ PROBLEMY ORGANIZACJI SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
I BIBLIOTEK WOJEWÓDZKICH Jan Wołosz PROBLEMY ORGANIZACJI SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Zofia Ciuruś DOŚWIADCZENIA WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEK I PUBLICZNEJ im. H. ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE W TWORZENIUWOJEWÓDZKIEJ SIECI BIBLIOTECZNEJ Helena BednarskaBIBLIOTEKA PUBLICZNA JAKO INSTYTUCJA EDUKACYJNA
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJI CENTRUM ANIMACJI KULTURY W POZNANIU Stanisław Turek ROLA WOJEWÓDZKIEJ 1 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RZESZOWIE W SYTUACJI ZRÓŻNICOWANIAJAKOŚCI SIECI BIBLIOTECZNEJ Andrzej Dąbrowski O ROLI WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SYTUACJI ZRÓŻNICOWANIA JAKOŚCI SIECI BIBLIOTECZNEJ.Z DOŚWIADCZEŃ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Artur Paszko DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNABIBLIOTEKPUBLICZNYCH PROBLEMY ORGANIZACJI BIBLIOTEK POWIATOWYCH Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska BIBLIOTEKI POWIATOWE W SZEŚĆ LAT PO REFORMIE Andrzej Tyws STAN OBECNY ORAZ PRAWNE, MATERIALNE I MENTALNEUWARUNKOWANIA BUDOWY SILNYCH POWIATOWYCH BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Anna Zbytniewska ROLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KRAŚNIKU W ORGANIZOWANIU POWIATOWEJ SIECI BIBLIOTEK PUBLICZNYCH Barbara Pawlik BIBLIOTEKA PUBLICZNA W POWIECIE GRODZKIM - PRÓBA OCENY
NA PRZYKŁADZIE SĄDECKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJW NOWYM SĄCZU Dariusz Kowalczyk ROLA I ZADANIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY KOŃSKIE
W LATACH 1999-2005 WYSTĄPIENIE SPONSOROWANE Leszek Masadyński ZINTEGROWANY SYSTEM BIBLIOTECZNY SOWA2/MARC2I AUTORZY I UCZESTNICY CONTENS FOREWORD (Jan Wołosz) SELECTED ASPECTS AND PROCESSES OF THE CULTURAL TRANSFORMATIONS Leon Dyczewski PERMANENCE AND DEVELOPMENT TENDENCIES IN CULTURE POLISH Katarzyna Wolff NEEDS AND EXPECTATIONS OF THE READERS IN RELATIONS
TO LIBRARIES IN THE LIGHT OF RESEARCH ORGANISATION PROBLEMS OF THE NETWORK OF PUBLIC AND PROVICIAL LIBRARIES Jan Wołosz ORGANIZATION PROBLEMS OF THE PUBLIC LIBRARIES NETWORK Zofia Curuś EXPERIENCES OF THE LUBLIN PROVINCIAL PUBLIC LIBRARY OF H. ŁOPACIŃSKI
IN CREATION OF THE PROVINCIAL LIBRARIES NETWORK Helena BednarskaPROVINCIAL LIBRARY AS EDUCATIONAL INSTITUTIONON EXAMPLE OF THE PROVINCIAL PUBLIC LIBRARY AND CULTURE CENTER ANIMATION IN RZESZÓW Stanisław Turek ROLE OF THE PUBLIC AND CITY LIBRARY IN RZESZÓW IN THE POSITIONOF THE QUALITY DIFFERENTIATION OF THE LIBRARY NETWORK Andrzej DąbrowskiROLE OF THE PROVINCIAL PUBLIC LIBRARY IN THE POSITION OF THEQUALITY DIFFERENTIATION OF THE LIBRARY NETWORK Artur PaszkoINSTRUCTION AND METHODICAL ACTIVITY OF THE PUBLIC LIBRARIES PROBLEMS OF THE DISTRICT LIBRARIES’ ORGANISATION Barbara Budyńska, Małgorzata Jezierska DISTRICT LIBRARIES - SIX YEARS AFTER REFORM Andrzej Tyws PRESENT STATE AND LEGAL, MATERIAL AND MENTAL CONDITIONING
OF THE BUILDING OF A STRONG DISTRICT PUBLIC LIBRARIES Anna ZbytniewskaROLE OF THE KRAŚNIK CITY PUBLIC LIBRARY IN A CREATION
OF THE DISTRICT PUBLIC LIBRARIES NETWORK Barbara Pawlik PUBLIC LIBRARY IN CITY DISTRICT - AN ATTEMPT OF THE OPINION
ON EXAMPLE OF THE PUBLIC LIBRARY IN NOWY SĄCZ Dariusz Kowalczyk ROLE AND TASKS OF THE PUBLIC LIBRARY ON EXAMPLE
OF THE CITY AND LOCAL ADMINISTRATIVE DISCRICTPUBLIC LIBRARY IN KOŃSKIE (1999-2005) SPONSORED SPEECH
Leszek MasadyńskiINTEGRATED LIBRARY SYSTEM SOWA2/MARC21 AUTHORS AND PARTICIPANTS OF THE CONFERENCE