Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych : materiały z konferencji naukowej, Opole, 23-24 września 2008 r. / [red. tomu Katarzyna Wolff]. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki publiczne Zbiory biblioteczne -- gromadzenie i selekcja Materiały konferencyjne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Wolff, Katarzyna. Red.
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 9788361464099
Język: pol

 

Opis:

SŁOWO WSTĘPNE I. BIBLIOTEKI I ICH OTOCZENIE Bogusław Nierenberg: Informacja jako podstawowy zasób kulturowy XXI wieku Katarzyna Wolff: Zasięg książki w Polsce, czyli co czytelnicy i nabywcy książek mają do powiedzenia bibliotekarzom 18Marek Tobera: Rynek książki w Polsce po 1989 r. Dawne i nowe tropy badawcze Emilia Szydłowska: Rynek wydawniczy wobec potrzeb bibliotek Barbara Budyńska: Kształtowanie księgozbiorów w bibliotekach publicznych Anna Krajewska: Promocja literatury adresowanej do młodego czytelnika a zawartość księgozbiorów bibliotek publicznych dla
dzieci i młodzieży Olga Dawidowicz-Chymkowska: Zakupy bibliotek gminnych a potrzeby ich młodych użytkowników Jerzy Maj: Propozycje budowania kanonu księgozbiorowego
w warunkach konkurencji przekazów sieciowych i elektronicznych Małgorzata Jezierska: Nowe spojrzenie na statystykę biblioteczną II. NA POGRANICZU Bożena Winiarska: Polityka gromadzenia zbiorów w Książnicy
Pomorskiej w Szczecinie jako odpowiedź na oczekiwania społeczeństwa na pograniczach 146Ewa Kołomecka: Kształtowanie zasobów bibliotecznych w środowisku wielokulturowym na przykładzie bibliotek publicznych województwa podlaskiego III. W REGIONIE Dorota Kania: Kształtowanie księgozbiorów w bibliotekach publicznych województwa opolskiego Zdzisław Bieleń: Regionalne i lokalne funkcje zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego
w Lublinie Janina Andryszczak: Zbiory i informacja regionalna w Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego
w Sieradzu IV. W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI Helena Bulanda: Zasoby i oferta informacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu Andrzej Dominik Jagodziński: Dostosowywanie usług bibliotecznych do oczekiwań użytkowników na przykładzie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej Anna Zasada: Funkcjonalność kolekcji bibliotecznych na przykładzie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Oleśnicy AUTORZY,UCZESTNICY, SPONSORZY I ORGANIZATORZY
KONFERENCJI FOREWORD PART I. LIBRARIES IN THE SOCIAL CONTEXT Bogusław Nierenberg: Information as a fundamental cultural
resource in the 2century Katarzyna Wolff: The range of books in Poland - or what the
readers can tell the librarians Marek Tobera: Publishing market in Poland after 1989. Old
and new research issues Emilia Szydłowska: Publishing market vs. the needs of libraries Barbara Budyńska: Book collections’ development in public
libraries Anna Krajewska: Promotion of the youth literature vs. collections of public libraries for children and youth Olga Dawidowicz-Chymkowska: Local public libraries purchases vs. the needs of young users Jerzy Maj: Proposal of “a book collection canon” in the context
of electronic and Internet communication Małgorzata Jezierska: A new approach to library statistics PART II. AT THE BORDER Bożena Winiarska: The policy of book collecting in the
Szczecin Pomorian Library as the answer on the needs of border communities. A few examples Ewa Kołomecka: Development of library collections in multicultural community - the example of public libraries of
the Podlasie Region PART III. WITHIN A REGIONDorota Kania: Development of book collections in public libraries of the Opolskie Region Zdzisław Bieleń: Regional and local functions of the collections of
the Hieronim Łopaciński Regional Public Library in Lublin Janina Andryszczak: Regional information and book collections
in the Władysław Broniewski Public Library in Sieradz PART IV. WITHIN A LOCAL COMMUNITY Helena Bulanda: Book collections and information resources of
the Municipal Public Library in Kędzierzyn-Koźle Andrzej Dominik Jagodziński: Adaptation of library services to
the users’ needs - the Municipal and Local Public Library in
Kolbuszowa Anna Zawada: Functionality of library collections - the example of the Mikołaj Rej Municipal and Communal Public Library in Oleśnica THE AUTHORS, SPONSORS, AND ORGANIZERS OF THE
CONFERENCE