Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki cyfrowe digitalizacja Polska dLibra,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 9788361464129
Język: pol

 

Opis:

Wstęp 11 Rozdział 1. Technologiczne podstawy funkcjonowania bibliotek cyfrowych 1. Przykłady oprogramowania do tworzenia bibliotek
cyfrowych stosowanego w Polsce 1.1.1. Oprogramowania nieodpłatne 1.1.2. Oprogramowanie komercyjne 1.2. dLibra - Digital Library Framework 1.2.1. Historia projektu 1.2.2. Charakterystyka dLibry 1.3. Metadane 1.4. Formaty plików Rozdział 2. Zarys historii bibliotek cyfrowych w Polsce 2.1. Zabezpieczanie dziedzictwa kulturowego 2.2. Historia digitalizacji 2.3. Pierwsze międzynarodowe projekty wspierające tworzenie bibliotek cyfrowych 2.4. Polskie projekty wspierające tworzenie bibliotek
cyfrowych 2.5. Źródła finansowania bibliotek cyfrowych w Polsce 2.6. Pierwsze polskie biblioteki cyfrowe Rozdział 3. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 3.1. Początki projektu 3.2. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Wrocławskiej i Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 3.2.1. Źródła pozyskiwania zbiorów 3.2.2. Selekcja zbiorów przeznaczonych do digitalizacji 93.2.3. Proces digitalizacji 3.2.4. Opracowanie dokumentów - opis bibliograficzny i metadanowy 3.2.5. Publikowanie w bibliotece cyfrowej 3.2.6. Udostępnianie zbiorów 3.3. Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej 3.3.1. Podstawy funkcjonowania Konsorcjum DBC 3.3.2. Zbiory DBC 3.3.3. Organizacja pracy w DBC 3.4. Perspektywy rozwoju Rozdział 4. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 4.1. Początki projektu 4.2. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 4.2.1. Zbiory KPBC 4.2.2 Źródła pozyskiwania i selekcja zbiorów 4.2.3. Proces digitalizacji 4.2.4. Publikowanie w bibliotece cyfrowej 4.2.4.1. Opis metadanowy w KPBC 4.2.4.2. Publikowanie w systemie dLibra 4.2.5. Udostępnianie zbiorów 4.2.6. Organizacja pracy 4.3. Perspektywy rozwoju Rozdział 5. Śląska Biblioteka Cyfrowa 5.1. Początki projektu 5.2. Śląska Biblioteka Cyfrowa 5.2.1. Zbiory ŚBC 5.2.2. Źródła pozyskiwania i selekcja zbiorów 5.2.3. Proces digitalizacji 5.2.4. Społeczna pracownia digitalizacji 5.2.5. Publikowanie w bibliotece cyfrowej 5.2.5.1. Opis metadanowy w ŚBC 5.2.5.2. Publikowanie w systemie dLibra 5.2.6. Udostępnianie zbiorów 5.2.7. Organizacja pracy 5.3. Perspektywy rozwoju Rozdział 6. Inne biblioteki cyfrowe dLibra 6.1. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa 6.2. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Łódzkiej 6.3. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego 6.4. Małopolska Biblioteka Cyfrowa 6.5. Biblioteka Cyfrowa Projektu dLibra 6.6. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Warszawskiej 6.7. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa 6.8. Księgozbiór Wirtualny Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES 6.9. Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa 6.10. Cyfrowa Biblioteka Narodowa „Polona” 6.11. Podlaska Biblioteka Cyfrowa 6.12. Biblioteka Cyfrowa Centralnego Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli 6.13. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa 6.14. e-Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego Rozdział 7. W poszukiwaniu modelu biblioteki cyfrowej 7.1. Sieć bibliotek cyfrowych - najlepsze praktyki 7.1.1. Organizacyjne cechy bibliotek cyfrowych 7.1.2. Cechy publikacji elektronicznych dostępnych w bibliotekach cyfrowych 7.1.3. Cyfrowa biblioteka narodowa 7.1.4. Regionalne biblioteki cyfrowe 7.1.5. Instytucjonalne biblioteki cyfrowe 7.1.6. Specjalistyczne biblioteki cyfrowe 7.2. Platforma dLibra w wersji 4,0 7.3. Federacja Bibliotek Cyfrowych Zakończenie Bibliografia Spis ilustracji Contents: Introduction 11 Chapter I. The technological background of digital libraries 1.1. Examples of software for digital libraries in Poland 1.1.1. Free software 1.1.2. Commercial software 1.2. dLibra - Digital Library Framework 1.2.1. The history of the project 1.2.2. Project description 1.3. Metadata 1.4. File formats Chapter 2. The history of digital libraries in Poland 2.1. Preserving cultural heritage 2.2. The history of digitization 2.3. First international projects and programs that support the development of digital libraries 2.4. Polish programs that support the development of digital libraries 2.5. The sources of financing digital libraries in Poland 2.6. The first digital libraries in Poland Chapter 3. Lower Silesian Digital Library 3.1. The history of the project 3.2. Digital Library of the Wroclaw University of Technology and Lower Silesian Digital Library 3.2.1. Sources of documents 3.2.2. Criteria for selection of library resources 3.2.3. Digitization process 3.2.4. Bibliographical description and metadata 3.2.5. Digital publishing 543.2.6. Making use of the collections 3.3. The Lower Silesian Digital Library Consortium 593.3.1. General information about Lower Silesian Digital Library Consortium 3.3.2. Resources of Lower Silesian Digital Library 3.3.3. Organization of work 3.4. Development perspectives Chapter 4. Kujawsko-Pomorska Digital Library 4.1. The history of the project 4.2. Kujawsko-Pomorska Digital Library 4.2.1. Resources of Kujawsko-Pomorska Digital Library 4.2.2. Sources of documents and criteria for selection of library resources 4.2.3. Digitization process 4.2.4. Digital publishing 4.2.4.1. Metadata in Kujawsko-Pomorska Digital Library 4.2.4.2. Digital publishing 4.2.5. Making use of the collections 4.2.6. Organization of work 4.3. Development perspectives Chapter 5. Silesian Digital Library 5.1. Silesian Digital Library 5.2. Silesian Digital Library 5.2.1. Resources of Silesian Digital Library 5.2.2. Sources of documents and criteria for selection of library resources 5.2.3. Digitization process 5.2.4. The Social Digitization Workshop of the Silesian
Digital Library 5.2.5. Digital publishing 5.2.5.1. Metadata in Silesian Digital Library 5.2.5.2. Digital publishing 5.2.6. Making use of the collections 5.2.7. Organization of work 5.3. Development perspectives Chapter 6. Another digital libraries based on dLibra 6.1. Digital Library of Zielona Góra 6.2. Technical University of Lodz Digital Library 105 6.3. Digital Library of Wroclaw University 6.4. Małopolska Digital Library 6.5. PSNC Digital Libraries Team Repository 6.6. Warsaw University of Technology Digital Library 6.7. Pedagogical Digital Library 6.8. FIDES Digital Libraryx 6.9. Digital Library of Jelenia Góra 6.10. National Digital Library Polona 6.11. Podlaska Digital Library 6.12. CODN Digital Library 6.13. Wejherowska Digital Library 6.14. e-bUW - the Digital Library of the University of Warsaw Rozdział 7. W poszukiwaniu modelu biblioteki cyfrowej 7.1. The network of distributed digital libraries 7.1.1. Organization of digital libraries 7.1.2. Description of the digital objects stored in dLibra repositories 7.1.3. National digital library 7.1.4. Regional digital libraries 7.1.5. Institutional digital libraries 7.1.6. Special digital libraries 7.2. dLibra version 4.0 7.3. Digital Libraries Federation Conclusion References List of diagrams