Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarze bibliotek specjalnych Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Biografie; Polska; 20w.; Bibliotekarze,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Lenartowicz, Maria. Red.
Data wydania: 2007
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Wstęp BIBLIOTEKI TECHNICZNE Tadeusz Biernacki (1917-1994) - organizator bibliotek kolejowych w okręgu szczecińskim - Maria Dota-Kurzaj 7 Józef Czerni (1915-1999) - dyrektor bibliotek uczelni technicznych - Ewa Lang 15 Stefan Gniazdowski (1908-1999) - dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej - Elżbieta Dudzińska 21 Marian Ludwik Górkiewicz (1910-1989) - dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej - Jerzy Krawczyk 27 Helena Jarecka (1924-1998) - starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej - Jerzy Krawczyk 32 Grażyna Lipińska (1902-1995) - starszy kustosz dyplomowany Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, pedagog, oficer AK – Elżbieta Dudzińska 37 BIBLIOTEKI MEDYCZNE Danuta Gostyńska (1908-1989) - założycielka bibliotek dla chorych w szpitalach i domach opieki - Elżbieta Sawicka 43 Janusz Kapuścik (1932-1999) - dyrektor warszawskich bibliotek medycznych - Halina Dusińska 50 Irena Komasara (1939-1998) - dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Warszawie - Mirosława Müldner-Kurpeta 58 Zofia Staniszowa (1921-2005) - kierownik Rzeszowskiego Oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej - Andrzej Jagusztyn 62 BIBLIOTEKI ROLNICZE Zdzisław Koslek (1920-1997) - dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Krakowie, hiistoryk rolnictwa - Ligia Hayto 69 Maria Kazimiera Pisarska ((1905-1978) - kierowniczka Biblioteki Instytutu Badawczego Leśnictwa - Ewa Bielecka-Fördös 77 Wanda Sampolska (1906-2004) - filar bibliotek rolniczych) – Jadwiga Ratus, Danuta Stępniewska 84 Zofia Warczygłowa-Piotrowska (1914-2006) - wicedyrektor Biblioteki Głównej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Danuta Stępniewska, Jadwiga Gutowska 90 BIBLIOTEKI Z ZAKRESU NAUK SPOŁECZNYCH Zbigniew Dobrowolski (1920-2005) - pracownik kilku warszawskich bibliotek specjalnych - Janina Jagielska 99 Małgorzata Kłossowska (1941-2002) - dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Anna Paszek, Jolanta Gawron Feliks Korniszewski (1905-1986) - kierownik Działu Dokumentacji Naukowej Instytutu Pedagogiki - Barbara Wieczorek 114 Elżbieta Widerszalowa (1907-1995) - kierowniczka Biblioteki Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk - Maciej Janowski. Hanna Cynarska 12D BIBLIOTEKA GEOGRAFICZNA Halina Tuszyńska-Rękawkowa (1927-1995) - dyrektor Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska - Dorota Gazicka 129 BIBLIOTEKI WOJSKOWE Stefan Dąbrowski (1927-2004) - dyrektor Biblioteki Naukowej Sztabu Generalnego WP - Andrzej Jopkiewicz 136 Stanisław Korman (1924-2006) - dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej- Halina Kozicka-Boguniowska 140 Indeks nazw osobowych 149