Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1 Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : system informacyjny informatologia języki informacyjne,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Bojar, Bożenna. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2010
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Małgorzata Wilińska SYSTEMY EKSPERTOWE Teresa Szmigielska OD STATYSTYKI DO EWALUACJI BIBLIOTEK Anna Wałek OPEN ACCESS - NOWY MODEL DOSTĘPU DO WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH Agnieszka Brachfogel TERMINY METADANYCH DCMI - NOWE ZALECENIE DLA METADANYCH
DUBLIN CORE Agnieszka Łukomska-Kryger THE COCHRANE LIBRARY JAKO PRZYKŁAD BAZY TYPU EVIDENCE BASED MEDICINE Michał Rogoż INTERNETOWA PRZESTRZEŃ INFORMACYJNA WOKÓŁ POLSKIEJ EDYCJI NIEZNANYCH PRZYGÓD MIKOŁAJKA II. RECENZJE i OMOWIENIA ANGIELSKO-POLSKI SŁOWNIK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKOZNAWSTWA Jadwiga Sadowska PRAGMATYKA JĘZYKA HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJI UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ NA PRZYKŁADZIE STOSOWANIA TYCH JĘZYKÓW W PRZEWODNIKU BIBLIOGRAFICZNYM Wiesław Babik III. KRONIKA II WROCŁAWSKIE SPOTKANIA BIBLIOTEKARZY POLONIJNYCH Witold Król „CYFROWOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW” SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI, WARSZAWA, 26-27 LISTOPADA 2009 R. Paweł Rygiel SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU INFORMACJI NAUKOWEJ I STUDIÓW BIBLIOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W ROKU
AKADEMICKIM 2008/2009 Robert Brzóska Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Małgorzata Wilińska THE EXPERT SYSTEMS Teresa Szmigielska FROM STATISTICS TO LIBRARY EVALUATION Anna Wałek OPEN ACCESS - NEW WAY OF PUBLISHING RESEARCH EVIDENCE Agnieszka Brachfogel METADATA DCMI TERMINOLOGY - NEW GUIDELINES FOR THE DUBLIN CORE METADATA Agnieszka Lukomska-Kryger THE COCHRANE LIBRARY ASAN EXAMPLE OF AN EVIDENCE-BASED
MEDICINE DATABASE Michał Rogoż INTERNET INFORMATION SPACE OF THE POLISH EDITION OF HISTORIES
INEDITES DU PETIT NICHOLAS II. REVIEWS THE ENGLISH-POLISH DICTIONARY OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE Jadwiga Sadowska PRAGMATICS OF THE NATIONAL LIBRARY SUBJECT HEADINGS AND THE UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION, BASED ON THEIR APPLICATION TO
THE PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY {BIBLIOGRAPHIC GUIDE) Wiesław Babik III. CHRONICLE 2ND WROCLAW MEETINGS OF THE POLONIA LIBRARIANS Witold Król „DIGITAL LIBRARIES AND ARCHIVES”. REPORT OF THE CONFERENCE,
WARSAW, 26-27.11.2009 Paweł Rygiel REPORT OF THE INSTITUTE OF INFORMATION AND BOOK STUDIES,
UNIVERSITY OF WARSAW FOR THE YEAR 2008/2009 Robert Brzóska