Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2 Warszawa Wydaw. SBP

Temat i słowa kluczowe : informatologia języki informacyjne system informacyjny,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Bojar, Bożenna. Red. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Anna Jurzec PERSPEKTYWY PRASY TRADYCYJNEJ, INTERNETOWEJ I ELEKTRONICZNEJ Justyna Adamus METADANE W ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Piotr Tafiłowski ZASOBY BIBLIOTECZNE I ARCHIWALNE W PRACY INFOBROKERA Magdalena Ветке BIBLIOGRAFICZNA BAZA DANYCH Z ZAKRESU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO I INŻYNIERII ŚRODOWISKA Marzena Świgoń BARIERY W DZIELENIU SIĘ WIEDZĄ - PRZEGLĄD LITERATURY I PRÓBA KLASYFIKACJI 51 Barbara Niedźwiedzka, Marcin Stasiak, Urszula Zdeb, Jolanta Cieśla POTRZEBY WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI EDUKACYJNE BIBLIOTEKARZY PROWADZĄCYCH SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEK W INSTYTUCJACH OCHRONY ZDROWIA W POLSCE I W NORWEGII II. RECENZJE lOMÓWIENIA METADANE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Michał Grzechnik 81 III. KRONIKA MARKETING WEWNĘTRZNY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W BIBLIOTECE Anna Nosek 86 Contents I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Anna Jurzec PERSPECTIVES OF TRADITIONAL. INTERNET, AND ELECTRONIC PRESS Justyna Adamus METADATA IN THE ELECTRONIC DOCUMENTS' ARCHIVISATION 13 Piotr Tafiłowski LIBRARY AND ARCHIVAL RESOURCES IN INFOBROKER'S WORK 29 Magdalena Ветке BIBLIOGRAPHIC DATABASE ON COAL MINING AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING 37 Marzena Świgoń BARRIERS IN KNOWLEDGE SHARING - LITERATURE REVIEW AND CLASSIFICATION PROPOSAL 51 Barbara Niedźwiedzka, Marcin Stasiak, Urszula Zdeb, Jolanta Cieśla EDUCATIONAL NEEDS, KNOWLEDGE, AND SKILLS OF THE LIBRARIANS TEACHING THE USERS IN POLISH AND ORWEGIAN HEALTHCARE INSTITUTIONS 70 II. REVIEWS METADATA FOR ELECTRONIC DOCUMENTS Michał Grzechnik 81 III. CHRONICLE INTERNAL MARKETING AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN LIBRARIES Anna Nosek 86