Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2009, z. 1 Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliologia bibliotekarstwo prasa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2009
ISSN:
Język: pol

 

Opis:

Artykuły

RAFAEL BALL: Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu bibliotek Działania Biblioteki Centralnej Forschungszentrum Jiilich na rzecz użj^owników   5 IZABELA SWOBODA: OPAC WWW wizytówką biblioteki Ocena jakości katalogów komputerowych małych i średnich bibliotek w Polsce 16

JOLANTA HYS: Pojęcie pragmatyki w teorii języków informacyjno-wyszukiwawczych  41

EYELINA KRISTANOYA: Biblioteka Narodowa im św św Cyryla i Metodego w Sofii 54

Studia podyplomowe z zakresu nauk o książce, bibliotece i informacji na uczelniach prowadzących kierunek „Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo”

Uniwers3Ttet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach  67

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 69

Uniwersytet Łódzki 71

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 72

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 73

Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie 76

Uniwersytet Śląski 78

Uniwersytet Warszawski 80

Uniwersytet Wrocławski 83

Sprawozdania

„Kościelne zbiory biblioteczne Dziedzictwo przeszłości i współczesne wyzwania” Sympozjum naukowe Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych

KUL (Lublin, 24 września 2008 r) {Bogumiła Warząchowska) 87

„Bibliografia w erze cyfrowej” VI Ogólnopolska Narada Bibliografów (Warszawa, 23-24 października 2008 r) {Dorota Chłopkowska) 90

„Niewygodne dla władzy Ograniczanie wolności słowa w Polsce w XIX i XX w” Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Toruń, 18-19 listopada 2008 r) {Małgorzata Korczyńska-Derkacz) 94

„Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji społecznej” Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Wrocław, 2-4 grudnia 2008 r) {Ewa Jabłońska-Stefanowicz) 98

Seminarium Polskiej Grupy CERL (Warszawa, 14-15 stycznia 2009 r) {Marianna Czapnik) 103

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa

Bogdan Klukowski: Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce Warszawa 2008

{Jadwiga Kołodziejska) 109

Anne C Bromer, Julian I Edison: Miniaturę Books: 4000 Years ofTiny Treasures New York 2007 {Danuta Sieradzka) 111

Helga Dóhn:D/e Sammlung Autographa der ehemaligen PreuBischen Staatsbi- bliothek zu Berlin Autographenkatalog (CD-ROM) Wiesbaden 2005/2007

(Jacek Puchalski) 113

Dokument, książka i biblioteka w badaniach naukowych i nauczaniu uniwersyteckim Pod red Marty Skalskiej-Zlat i Anny Zbikowskiej-Migoń Wrocław 2008 {Wanda Pindlowa) 117

Dominika Rafalska: Między marzeniami a rzeczywistością Tygodnik „Poprostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych w latach 1955-1957 Warszawa 2008 (Zbigniew Anculewicz) 122

Współcześni polscy pisarze i badacze literatury Słownik biobibliograficzny T 1- 10 Red Jadwiga Czachowska, Alicja Szalagan Warszawa 1994-2008 (Emilia Ilska) 126

Andrzej Drożdż: Książka w świecie utopii Kraków 2006 (Dariusz Kuźmina)  131 Kodeksy etyki bibliotekarskiej na świecie Antologia narodowych kodeksów etycznych Red Zdzisław Gębołyś, Jacek Tomaszczyk Warszawa 2008 {Teresa Swięćkowska) 133

Przegląd piśmiennictwa krajowego {Barbara Koryś) 135

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 139

Z życia SBP

Z działalności SBP w 2008 roku - część druga {Anna Grzecznowska)147

Kronika {Zdzisław Gębołyś)155

Wskazówki dla autorów167