Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - stan prac i zamierzenia, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r. Wydaw. SBP Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Materiały konferencyjne Bibliografia narodowa -- komputeryzacja -- Polska -- od 1989 r. Bibliografia terytorialna -- komputeryzacja -- Polska -- od 1989 r.,
Autorzy: Wołosz, Jan. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1999
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Stanisław Czajka, SŁOWO WSTĘPNE 5 Anna Żbikowska-Migoń, BIBLIOGRAFIA REGIONALNA - TRADYCJE I PERSPEKTYWY 7 Lucjan Biliński, EGZEMPLARZ REGIONALNY A PRACE NAD BIBLIOGRAFIAMI REGIONALNYMI W POLSCE 18 Elżbieta Stefańczyk, BIBLIOGRAFIE REGIONALNE. INFORMACJA O PRACACH ZESPOŁU DS. BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ ZG SBP 24 Jolanta Słowik, TWORZENIE ZBIORÓW REGIONALNYCH I BAZ DANYCH NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEK AUSTRII, CZECH, FRANCJI, HOLANDII I NIEMIEC 28 Lucjan Biliński, STAN I PERSPEKTYWY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ W POLSCE 36 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, ADAPTACJA FORMATU MARC BN OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO NA POTRZEBY BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ DO STOSOWANIA W SYSTEMIE „MAK" 62 Anna Jędras, WYKORZYSTANIE SYSTEMU „SOWA" W PRACY NAD BIBLIOGRAFIĄ „KL/LTL/RA WOJEWÓDZTWA SIERADZKIEGO W PUBLIKACJACH" 67 Barbara Chmura, STAN PRAC NAD TWORZENIEM BIBLIOGRAFII REGIONALNEJ W SYSTEMIE „SOWA" NA PRZYKŁADZIE „BIBLIOGRAFII WOJEWÓDZTW: KROŚNIEŃSKIEGO, PRZEMYSKIEGO, RZESZOWSKIEGO I TARNOBRZESKIEGO" 70 Teresa Bątkiewicz, STAN PRAC I NAJBLIŻSZE ZAMIERZENIA „BIBLIOGRAFII ŚLĄSKA" 75 Małgorzata Szelong, BIBLIOGRAFICZNA DZIAŁALNOŚĆ KSIĄŻNICY CIESZYŃSKIEJ 77 Barbara Bielsta, STAN PRAC NAD „BIBLIOGRAFIĄ WOJEWÓDZTWA CIECHANOWSKIEGO" 82 Jadwiga Sadowska, BIEŻĄCA BIBLIOGRAFIA NARODOWA W ASPEKCIE DOBORU I SELEKCJI MATERIAŁÓW 86 Elżbieta Stefańczyk, „MAK" I SERWISY BIBLIOGRAFICZNE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ORAZ ICH DYSTRYBUCJA W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT 99 Jadwiga Sadowska II MIĘDZYNARODOWY KONGRES BIBLIOGRAFÓW 104 AUTORZY KONFERENCJI I UCZESTNICY 108 Stanisław Czajka, INTRODUCTION 5 Anna Żbikowska-Migoń, REGIONAL BIBLIOGRAPHIES: TRADITION AND FUTURE PROSPECTS ... 7 Lucjan Biliński, REGIONAL LEGAL DEPOSIT IN POLAND 18 Elżbieta Stefańczyk, REGIONAL BIBLIOGRAPHY. REPORT ON EFFORTS OF ZG SBP COMMITTEE FOR REGIONAL BIBLIOGRAPHY 24 Jolanta Słowik, COMPLETING THE REGIONAL COLLECTION AND DATA BASES: AUSTRIAN, CZECH. FRENCH, DUTCH AND GERMANY EXAMPLES 28 Lucjan Biliński, PRESENT SITUATION AND FUTURE PROSPECTS OF THE REGIONAL BIBLIOGRAPHY IN POLAND 36 Bożena Bartoszewicz-Fabiańska, ADAPTATION OF THE MARC BN BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION FORMAT FOR THE REGIONAL BIBLIOGRAPHY NEEDS TO THE MAK SYSTEM USE 62 Anna Jędras, IMPLEMENTATION OF THE SOWA SYSTEM IN THE WORKS OVER THE CULTURE OF THE SIERADZ VOIEVODSHIP IN PUBLICATIONS 67 Barbara Chmura, PRESENT STATE OF WORKS ON DEVELOPING REGIONAL BIBLIOGRAPHY IN SOWA SYSTEM. EXAMPLES OF THE KROSNO, RZESZÓW, PRZEMYŚL, TARNOBRZEG VOIEVODSHIPS 70 Teresa Bątkiewicz, PRESENT STATE OF WORKS AND FUTURE PLANS OF THE SILESIAN BIBLIOGRAPHY 75 Małgorzata Szelong, BIBLIOGRAPHIC ACTIVITY OF THE KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA (CIESZYN LIBRARY) 77 Barbara Bielasta, PRESENT STATE OF WORKS ON BIBLIOGRAPHY OF THE CIECHANÓW VOIEVODSHIP 82 Jadwiga Sadowska, CURRENT NATIONAL BIBLIOGRAPHY IN THE ASPECT OF THE ACQUISITION AND SELECTION OF THE MATERIALS 86 Elżbieta Stefańczyk, MAK AND BIBLIOGRAPHIC SERVICES OF THE NATIONAL LIBRARY AND THEIR DISTRIBUTION WITHIN THE PERIOD OF THE LAST 5 YEARS 99 Jadwiga Sadowska, 2ND INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHERS' CONGRESS 104 AUTHORS AND CONFERENCE PARTICIPANTS 108 109, [5] s. : fot. ; 21 cm.