Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2000, z.1/2 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie
Data wydania: 2000
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

FINANSOWANIE BIBLIOTEK Forum dyskusyjne Przeglądu Bibliotecznego (Oprac. Barbara Sordylowa, Maria Lenartowicz, Krystyna Bełkowska) 7 Artykuły BARBARA SORDYLOWA: Finansowanie bibliotek a reformy 37 LUCJAN BILIŃSKI: Finansowanie bibliotek publicznych 49 ARTUR JAZDON: Finanse bibliotek uniwersyteckich w Polsce. Problemy i propozycje 59 KRZYSZTOF ZIOŁO: Reorganizacja uczelni wyższych a sytuacja biblioteki głównej 77 Doniesienia. Komunikaty Przegląd zbiorów Centralnego Archiwum Ruchu Narodowego (Stanisław Kilian) 85 Sprawozdania BOBCATSSS-Access 2000 (Kraków, 24-26 stycznia 2000 r.) (Wanda Pindlowa) 91 Zjazd absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ (Kraków, 25 marca 2000 r. (Anna Gruca) 93 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Zarządzanie i komunikowanie Zarządzanie i komunikowanie. Tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI wieku. Pod red. Marii Kocójowej. Kraków 1999 (Mirosław Górny) 95 Polskie kalendarze okresu Oświecenia Małgorzata Gorczyńska: Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). Lublin 1999 (Hanna Tadeusiewicz) 98 Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne Maria Dembowska: Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne, pół serio, pół żartem opowiedziane przez... Warszawa 2000 (Jacek Wojciechowski) 100 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) 102 Z żałobnej karty Stefan Wrzosek (1935-1999) (Marzena Wróblewska) 107 Leon Łoś (1915-2000) (Barbara Sordylowa) 109 Kronika krajowa 117 Kronika zagraniczna 124 Wydawnictwa otrzymane 129 Autorzy 130 FINANCING OF LIBRARIES Library Review discussion forum (Oprac. Barbara Sordylowa, Maria Lenartowicz, Krystyna Bełkowska) 7 Articles BARBARA SORDYLOWA: Financing of libraries and economical reforms (Summary - s. 47) 37 LUCJAN BILIŃSKI: Funding of public libraries (Summary - s. 57) 49 ARTUR JAZDON: Finances of university libraries in Poland. Problems and proposals (Summary - s. 75) 59 KRZYSZTOF ZIOŁO: Re-organising of high Schools and its impact on the University Main Library (Summary - s. 84) 77 Communications Collections of the Central Archive of the National Movement (Stanisław Kilian) 85 R e p o r t s BOBCATSSS-Access 2000 (Kraków, January 24-26, 2000) (Wanda Pindlowa) 91 Convention of Jagiellonian University library science and scientific information graduates (Kraków, March 25, 2000) (Anna Gruca) 93 Reviews 95 Obituary 107 News from the country 117 News from abroad 124 Publications received 129 Contributors 130