Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego

Temat i słowa kluczowe : Bibliografia,
Autorzy: Woźniak-Kasperek, Jadwiga. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Ochmański, Mikolaj
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 978-83-61464-06-8
Język: pol

 

Opis:

Słowo wstępne (Jadwiga Woźniak-Kasperek)

Marta Skalska-Zlat BIBLIOGRAFIA W PERSPEKTYWIE NAUKOZNAWSTWA

Jadwiga Sadowska GŁÓWNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ BIBLIOGRAFII

Jarosław Pacek PRZEDMIOT BIBLIOGRAFII W PERSPEKTYWIE ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Wanda Klenczon INSTYTUT BIBLIOGRAFICZNY - TRADYCJA I NOWE WYZWANIA

Magdalena Krynicka „PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY” - NIEZBĘDNE ŹRÓDŁO INFORMACJI

Barbara Kotalska KONTROLA JAKOŚCI OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO W „BIBLIOGRAPHIE NATIONALE FRANÇAISE -LIVRES”

Alicja Matczuk BIBLIOGRAFIA SPECJALNA. HISTORIA I ZAKRES POJĘCIA

Artur Znajomski BIBLIOGRAFIE ZESPOŁÓW OSOBOWYCH - INSTYTUCJI. STAN I POTRZEBY

Elżbieta Grzybowska BIBLIOGRAFLĄ. PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW SZKOŁY WYŻSZEJ JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI I NARZĘDZIE BIBLIOMETRYCZNE NA PRZYKŁADZIE BAZY DANYCH BIBLIOGRAFIA DOROBKU NAUKOWEGO UMCS W LUBLINIE

Teresa Górniak BIBLIOGRAFIE OSOBOWE I ZESPOŁÓW OSOBOWYCH W DOROBKU PUBLICYSTYCZNYM PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W LATACH 1945-2006

Adam Nowak FENOMEN BIBLIOGRAFII HISTORII POLSKI 1815-1914. ANALIZA TEORETYCZNA

Anna Gruca BIBLIOGRAHA HISTORII POLSKIEJ - PROBLEMY WARSZTATU BIEŻĄCEJ BIBLIOGRAFII SPECJALNEJ

Sylwia Wesołowska BIBLIOGRAFIA POMORZA ZACHODNIEGO - TRADYCJE I PERSPEKTYWY

Agnieszka Łakomy DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOGRAFICZNA ŚWIADECTWEM LOSÓW POLSKIEJ KSIĄŻKI ZA GRANICĄ W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Magdalena Mnikowska Z WARSZTATU BIBLIOGRAFICZNEGO ORIENTALISTY. O ZNACZENIU WYBRANYCH PRAC LEKSYKOGRAFICZNYCH ORAZ STUDIÓW JĘZYKOZNAWCZYCH W BADANIU WPŁYWÓW TURCJI OSMAŃSKIEJ NA KULTURĘ POLSKĄ

Wiesława Libera, Wanda Pochwatko-Kołodziejska BIBLIOGRAITA ZAGADNIEŃ ROLNICZYCH I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W CENTRALNEJ BIBLIOTECE ROLNICZEJ W WARSZAWIE

Adam Jachimczyk POLSKIE SPISY BIBLIOGRAFICZNE NA WORLD WIDE WEB

Katarzyna Pilitowska BIBLIOGRAFIA W STANDARDZIE WEB 2.0 - MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

Jadwiga Woźniak-Kasperek NARZĘDZIA WYSZUKIWANL\ TREŚCIOWEGO W SPISACH BIBLIOGRAFICZNYCH

Małgorzata Jaskowska, Agnieszka Korycińska-Huras, Maria Próchnicka BIBLIOGRAFIA JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI NAUKOWEJ - W OPINII STUDENTÓW

Monika Krakowska KSZTAŁCENIE Z ZAKRESU BIBLIOGRAFII JAKO SPOSÓB WSPIERANIA ROZWOJU KOMPETENCJI INFORMACYJNYCH W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

Agnieszka Bajor, Hanna Langer WYKORZYSTANIE BIBLIOGRAFICZNYCH BAZ DANYCH W DYDAKTYCE INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH