Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliografia : poradnik metodyki bibliograficznej dla autorów bibliografii specjalnych : praca zbiorowa / pod red.: Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Bibliografia Podręczniki Bibliografia specjalna,
Autorzy: Dembowska, Maria (1914-2008). Red. Sawoniak, Henryk (1912-2003). Red. Hleb-Koszańska, Helena (1903-1983). Red.
Data wydania: 1960
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Wstęp   

Rozdział I; Przedmiot i badania bibliografii. Oprac. H. Hleb-Koszańska    

1. Znaczenie terminu (s. 10—1). — 2. Przedmiot bibliografii (s. 11—6). - 3. Metoda bibliografii (s. 17—21). — 4. Zadania bibliografii (s. 21—5).

 

Rozdział II; Rodzaje bibliografii. Oprac. M. Dembowska

1 Bibliografie wydawniczo-formalne i bibliografie treściowe (s. 27—33). — 2. Zakres i zasięg bibliografii (s. 34—7). — 3. Bibliografie ogólne i specjalne (s. 37—9). — 4. Bibliografie bieżące, retrospektywne, prospektywne (s. 39—41). — 5. Podział bibliografii ze względu na metodę opracowania (s. 41—4). — 6. Bibliografie bibliografii (s. 44—6). — 7. Formy wydawnicze spisów bibliograficznych. Bibliografie niepublikowane (s. 46). — 8. Inne (poza spisami) formy bibliografii (s. 46—7).

 

Rozdział III: Bibliografia narodowa . Oprac. Z. Daszkowski

1. Zasięg i zakres (s. 48—^9). — 2. Systemy bibliografii narodowej (s. 49—55). — 3. Kompletność (3. 55—7). — 4. Opis (s. 57—8). — Układ (s. 58). — 6. Źródła zastępcze bibliografii narodowej (s. 58—9).

 

Rozdział IV: Ustalenie planu bibliografii i dobór materiałów. Oprac. H. Sawoniak   

1. Ustalenie zakresu bibliografii (s. 6&—4). — 2. Ustalenie zasięgu bibliografii (3. 64—9). — 3. Kompletność czy selekcja (s. 69—72). — 4. Praca zespołowa. Współpraca bibliografów i specjalistów (s. 72—4). — 5. Technika gromadzenia materiałów (s. 74—9). — 6. Wskazówki praktyczne (s. 79—81).

 

Rozdział V: Opis bibliograficzny. Oprac. M. Lenartowicz .

1. Ogólne zasady opisu bibliograficznego (s. 82—93). — 2. Elementy opisu bibliograficznego (s. 93—113). — 3. Opis bibliograficzny poszczególnych rodzajów dokumentów (s. 113—34).

 

Rozdział VI: Układ bibliografii. Oprac. H. Sawoniak

1. Kompozycja publikowanej bibliografii (s. 135—37). — 2. Rodzaje układu zrębu głównego (s. 137—54). — 3. Szeregowanie wewnątrz grup (s. 154—65). — 4. Założenia ogólne dotyczące uKładu (s. 165—6). — 5.       Wskazówki praktyczne dotyczące opracowywania układu (s. 167—8). — 6. Redagowanie bibliografii (s. 168—79). — 7. Indeksy jako uzupełnienie układu zrębu głównego (s. 180—^2).

 

Rozdział VII: Indeksy i spisy pomocnicze do bibliografii. Oprac. J. Kaczanowska                

X. Cłiarakterystyka ogólna (s. 183—4). — 2. Indeks alfabetyczny (s. 184—7). — 3. Indeks nazw osobowych (s. 187—90). — 4. Indeks nazw geograficznych (s. 190). — 5. Indeks przedmiotowy i klasowy (s. 190—5). — 6. Indeks krzyżowy (s. 195—6). — 7. Indeks w układzie logicznym (s. 197—^200). — 9. Inne spisy pomocnicze (s. 200—1).

 

Rozdział VIII: Ukształtowanie typograficzne spisu bibliograficznego. Oprac. D. Rymsza-Zalewska

1. Format (s. 202—3). — 2. Czcionka (s. 204—5). — 3. Zrąb główny (s. 205—13). — 4. Części uzupełniające bibliografii (s. 213—8). — 5. Adiustacja maszynopisu (s. 219).

 

Rozdział IX: Bibliografia zalecająca. Oprac. A. Wróblewski

1. Dawna i nowa bibliografia zalecająca (s 223—B). — 2. Ogólne zasady bibliografii zalecającej (s. 228—9). — 3. Dobór materiałów (s. 229—35). — 4. Opis (s. 235—9). — 5. Układ materiałów (s. 239—40). — 6.           Opracowanie redakcyjne (s. 240—1). — 7. Szata zewnętrzna. Druk s. 241—^2). — 8. Rodzaje spisów zalecających (s. 242—3).

 

Rozdział X: Bibliografia regionalna i lokalna. Oprac. A. Zajewska

1. Bibliografie przedmiotowe (s. 244—6). — Bibliografie przedmiotowe (S. 24&-9).

 

Rozdział XI: Bibliografia osobowa. Oprac. E. Słodkowskai J. Wügat

1. Bibliografie osób (s. 250—70). — 2. Bibliografie zespołów osobowych (s. 21O—6).

 

Rozdział XII: Bibliografia zawartości czasopisma. Oprac. S. Skwirowska

1. stan polskiej retrospektywnej bibliografii zawartości czasopism (s. 277—8). — 2. Metodyka bibliografii zawartości czasopisma (s. 278—293). — 3. Roczne spisy treści czasopisma (s. 293—4).

 

Dodatek: Wydawnictwa Instytutu Bibliograficznego. Oprac. W. Szolginiowa

1. Przewodnik Bibliograficzny (s. 295—301). — 2. Bibliografia zawartości Czasopism (s. 301—3). — 3. Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce (s. 303—’1). — 4. Przegląd Piśmiennictwa o Książce (s. 307). — 5. Pomoce da bibliotek powszechnych (s. 307—8). — 6. Biuletyn Instytutu Bibliograficznego (s. 308—10). — 7. Inne wydawnictwa (s. 310).

 

Posłowie

 

Indeksy. Oprac. S. Skwirowska

 

Indeks rzeczowy (s. 312—316). — Indeks cytowanych bibliografii