Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteka fachowa. Wyd. 5 popr. i zaktualiz. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki fachowe Podręczniki,
Autorzy:
Data wydania: 1978
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK FACHOWYCH

1.         Powstanie i rozwój bibliotek fachowych         

2.         Biblioteki fachowe w systemie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej

 

II. ZADANIA I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI FACHOWEJ

1.         Zadania biblioteki fachowej

2.         Organizacja biblioteki fachowej

3.         Normalizacja i normowanie biblioteczne

4.         Mechanizacja i automatyzacja pracy bibliotecznej

a.         Techniki usprawniające czynności biblioteczne

b.         Mechanizacja i automatyzacja w bibliotece

c.          Prace w dziedzinie automatyzacji czynności bibliotecznych w Polsce

5.         Sprawy administracyjne

a.         Finansowanie działalności bibliotecznej

b.         Zaopatrzenie biblioteki i czynności gospodarcze

c.          Korespondencja i przechowywanie akt

 

III. LOKAL I URZĄDZENIE BIBLIOTEKI

1.         Lokal biblioteki

2.         Urządzenie pomieszczeń bibliotecznych

a.         Magazyn

b.         Wypożyczalnia

c.          Czytelnia

d.         Pracownia

3.         Obliczanie powierzchni biblioteki

4.         Inne aparaty i urządzenia w bibliotece

 

IV. GROMADZENIE ZBIORÓW

1.         Zasady doboru materiałów bibliotecznych

2.         Źródła informacji o wydawnictwach

a.         Materiały informacyjne księgarskie

b.         Materiały informacyjne instytucji wydawniczych

c.          Inne materiały informacyjne

3.         Współpraca specjalistów zakładu przy doborze materiałów bibliotecznych

4.         Technika gromadzenia materiałów bibliotecznych

a.         Zakup (prenumerata)

b.         Dary

c.          Wymiana

d.         Egzemplarze zastępcze za wydawnictwa zagubione lub zniszczone

e.         Przechowywanie dowodów wpływu

 

V. EWIDENCJA ZBIOROW

1.         Znaczenie ewidencji zbiorów i ogólne wskazówki prowadzenia inwentarza

2.         Inwentaryzowanie wydawnictw zwartych

3.         Inwentaryzowanie wydawnictw ciągłych (czasopism i innych)

4.         Inwentaryzowanie zbiorów specjalnych

5.         Rejestr przechodni

6.         Pieczętowanie i znakowanie zbiorów

7.         Przepisywanie ksiąg ewidencyjnych

8.         Kontrola zbiorów

9.         Ewidencja ubytków

10.        Ewidencja finansowo-księgowa zbiorów

 

VI. KATALOGOWANIE. SPORZĄDZANIE KATALOGU ALFABETYCZNEGO

1.         Katalogi biblioteczne

a.         Rodzaje katalogów i ich zadania

b.         Forma zewnętrzna katalogów

2.         Katalogowanie wydawnictw zwartych

a.         Zasady ogólne! Typy kart katalogowych

b.         Sporządzanie karty głównej

c.          Sporządzanie karty głównej dla dzieł wielotomowych i współwydanych

d.         Sporządzanie kart pomocniczych

3.         Katalogowanie czasopism i innych wydawnictw ciągłych

4.         Katalogowanie zbiorów specjalnych

5.         Układanie katalogu alfabetycznego

 

VII. KATALOGI RZECZOWE I KLASYFIKACJA

1.         Rodzaje katalogów rzeczowych

2.         System Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

a.         Tablice UKD

b.         Struktura UKD

c.          Cechy dodatnie i ujemne UKD

3.         Klasyfikowanie zbiorów

4.         Układanie katalogu rzeczowego