Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Modelowanie rozległych systemów informacyjnych : zdrowie i kultura Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Użytkownicy informacji Medycyna - informacja Kultura - informacja,
Autorzy:
Data wydania: 2009
ISBN: ISBN 9788361464051
Język: pol

 

Opis:

WSTĘP


Rozdział 1

WYBRANE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW  INFORMACYJNYCH

1.1. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne - rozwój zarządzania wiedzą

1.2. Uwarunkowania socjologiczne - społeczeństwo informacyjne społeczeństwo sieciowe?

1.3. Definicja pojęcia „system informacyjny"

1.4. Uwarunkowania społeczne i techniczne - sieci i systemy informacyjne

1.5. Systemy informacyjne w obszarze zdrowia

1.6. Systemy informacyjne w kulturze

 

Rozdział 2

INFORMACJA W ROZLEGŁYCH SYSTEMACH INFORMACYJNYCH - PRÓBA DEFINICJINA PRZYKŁADZIE NAUK O ZDROWIU

2.1. Informacja zdrowotna i jej kategorie według Światowej Organizacji Zdrowia

2.2. Pojęcie informacji

2.3. Różne kategorie informacji w opiece zdrowotnej - próba definicji

2.4. Informacja zewnętrzna

2.5. Informacja w rozległych systemach informacyjnych - próba definicji

2.6. Informacja w systemie kultury

2.7. Podsumowanie

 

Rozdział 3

MODEL ROZLEGŁEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO

3.1. Założenia dla rozległego systemu informacji (RSl)

3.2. Propozycja modelu rozległego systemu informacyjnego

3.3. Metody reprezentacji wiedzy w systemie informacji dla domeny zdrowia

3.4. Wymagania techniczne dla rozległego systemu informacji

3.5. Organizacja i zarządzanie projektem

3.6. Podsumowanie

 

Rozdział 4

WYBRANE PRZYKŁADY SYSTEMÓW INFORMACJI W OBSZARACH ZDROWIA I KULTURY

4.1. Wczesne próby budowania systemu naukowej informacji medycznej

4.2. Stan systemu informacyjnego w polskiej opiece zdrowotnej według B. Wojtyniaka i P. Goryńskiego

4.3. Model systemu informacyjnego dla służby zdrowia W. Karlińskiego

4.4. System informacyjny w ochronie zdrowia według J. Jasłowskiego

4.5. Optymalny dostęp do informacji - rozwiązanie brytyjskie

4.6. System informacji dotyczącej zdrowia matki i dziecka

4.7. Inne przykłady rozwiązań systemowycłi w opiece zdrowotnej

4.8. „Systemowe" rozwiązania Unii Europejskiej w zakresie informacji dotyczącej zdrowia publicznego

4.9. Obserwatorium kulturyjako system informacji o kulturze

4.10. Systemy informacj i o obiektach kultury w Internecie

4.11. Archiwalne systemy informacyjne

4.12. „Systemowe" rozwijania Unii Europejskiej w obszarze informacji o kulturze

4.13. Krytyka istniejących modeli

4.14. Podsumowanie

 

Rozdział 5

KATEGORIE UŻYTKOWNIKÓW INFORMACJI NA PRZYKŁADZIE DOMEN ZDROWIA I KULTURY

5.1. Pracownicy domeny zdrowia

5.2. Instytucje domeny zdrowia

5.3. Pacjenci jako szczególna kategoria użytkowników informacji zdrowotnej

5.4. Udział wskazanych grup użytkowników w tworzeniu i wykorzystywaniu zasobów informacji w podsystemach proponowanych przez WHO

5.5. Pracownicy domeny kultury

5.6. Instytucje domeny kultury

5.7. Odbiorcy oferty kulturalnej

5.8. Informacja w domenie-podsumowanie

 

Rozdział 6

POTRZEBY INFORMACYJNE UŻYTKOWNIKÓW ROZLEGŁYCH SYSTEMÓW  INFORMACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE INFORMACJI ZDROWOTNEJ

6.1. Potrzeby informacyjne pracowników opieki zdrowotnej

6.2 .Wybrane przykłady badań potrzeb informacyjnych w obszarze zdrowia

6.3. Potrzeby informacyjne pacjentów i ich rodzin

6.4. Metody badania potrzeb informacyjnych użytkowników w systemach rozległych

6.5. Podsumowanie

 

Rozdział 7

NARZĘDZIA LINGWISTYCZNE W ROZLEGŁYCH SYSTEMACH  INFORMACYJNYCH (wybrane przykłady)

7.1. Rodzina klasyfikacj i międzynarodowych WHO

7.2. International Classification for Nursing Practice

7.3. Klasyfikacja badań laboratoryjnych

7.4. SNOMED CT (Systemized Nomenclature in MEDicine-Clinical Terms)

7.5. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w naukach o zdrowiu

7.6. Tezaurusy stosowane w działalności kulturalnej

7.7. Narzędzia organizacji wiedzy w środowisku sieciowym

7.8. Podsumowanie


ZAKOŃCZENIE

Literatura

Wykaz skrótów

 

Indeks autorsko-przedmiotowy