Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Biblioteka we współczesnej szkole Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki szkolne Pedagogika - informacja,
Autorzy:
Data wydania: 1991
ISBN: ISBN 83-900042-1-6
Język: pol

 

Opis:

Od autora

Część I. Główne kierunki rozwoju współczesnych bibliotek szkolnych

1. Społeczne uwarunkowania działalności bibliotek szkolnych

1.1. Cele i treści kształcenia

1.2. Metody i formy organizacyjne nauczania

1.3. Środki dydaktyczne

 

2. Kierunki działalności bibliotek szkolnych. Koncepcja „media centra"

2.1. Pracownicy „media centre"

2.2. Zbiory i polityka ich gromadzenia

2.3. Architektura i wyposażenie placówek

2.4. Normalizacja w bibliotekarstwie szkolnym

 

Część II. Biblioteki szkolne w Polsce

 

1. Podstawy prawne działalności bibliotek szkolnych

1.1. Podstawowe akty prawne polskiego bibliotekarstwa

1.2. Podstawy prawne organizacji i działalności bibliotek szkolnych

1.2.1. Nauczyciele-bibliotekarze, nadzór pedagogiczny, ich zadania

1.2.2. Kwalifikacje nauczycieli-bibliotekarzy

 

2. Zadania, organizacja i działalność bibliotek szkolnych

2.1. Zadania i funkcje biblioteki szkolnej w procesie dydaktyczno-wychowawczym

2.2. Program pracy biblioteki szkolnej

2.3. Elementy organizacji bibliotek szkolnych. Zbiory. Pracownicy. Lokale. Wyposażenie. Budżet. Zarządzanie i administrowanie

2.4. Działalność biblioteki szkolnej

2.4.1. Udostępnianie zbiorów

2.4.2. Działalność informacyjna. Warsztat informacyjny

2.4.3. Przysposobienie czytelniczo-informacyjne uczniów

 

Część III. Biblioteki szkolne jako ośrodki Informacji pedagogicznej

 

1. Informacja pedagogiczna. Zakres, użytkownicy. Kierunki organizacji w świecie

1.1. Pojęcie informacji pedagogicznej. Zakres. Użytkownicy

1.2. Kierunki rozwoju informacji pedagogicznej w świecie

 

2. Informacja pedagogiczna w Polsce

2.1. Biblioteki szkolne w krajowej sieci bibliotecznej

2.2. Miejsce bibliotek szkolnych w krajowym systemie informacji

2.3. Problemy organizacji krajowego systemu informacji pedagogicznej

2.4. Współdziałanie bibliotek szkolnych z bibliotekami pedagogicznymi

 

Podsumowanie

Literatura przedmiotu. Wybór

Spis tabel