Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarstwo powszechne. Cz.2 : Księgozbiór biblioteczny : praca zbiorowa / pod red.Ewy Pawlikowskiej / [współred.: Władysława Borkowska, Jadwiga Czarnecka] Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Zbiory biblioteczne - organizacja Bibliotekarstwo,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Pawlikowska, Ewa (1913-1992). Red. Czarnecka, Jadwiga (1914-2008). Red. Borkowska, Władysława (1902-1994). Red.
Data wydania: 1958
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

I. DOBÓR KSIĘGOZBIORU

oprac. Stanisław Siekierski i Klara Siekierycz

1. Zasady doboru książek

2. Kryteria oceny i sposoby poznawania piśmiennictwa

3. Tworzenie księgozbioru

4. Usuwanie książek

5. Praca komisji doboru

 

II. GROMADZENIE KSIĘGOZBIORU

oprac. Jadwiga Czarnecka

1. Sposoby gromadzenia

2. Dowody wpływu

 

III. EWIDENCJA KSIĘGOZBIORU

oprac. Jadwiga Czarnecka

1. Znaczenie i systemy ewidencji

2. Ewidencja sumaryczna

3. Ev/idencja jednostkowa wpływów (przybytków)

4. Ewidencja wydawnictw periodycznych

5. Ewidencja druków zbędnych

6. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w celu ujęcia stanu majątkowego

7. Ewidencja indywidualnych ubytków

8. Pieczętowanie i znakowanie książek

 

IV. KATALOGI BIBLIOTECZNE

oprac. Zofia Rytel

1. Zadania katalogu i zasady jego tworzenia

2. Rodzaje katalogów

a) Rodzaj katalogów pod względem ich struktury wewnętrznej

b) Rodzaje katalogów pod względem ich kompletności

c) Zewnętrzne formy katalogów

 

V. KATALOG ALFABETYCZNY

oprac. Zofia Rytel

1. Ogólne zasady katalogowania

a) Jednostka katalogowa

b) Podstawa opisu katalogowego

c) Pismo używane przy katalogowaniu

d) Alfabet i pisownia stosowana w katalogowaniu

2. Rodzaje kart katalogowych

a) Karta główna

b) Karty pomocnicze

3. Redagowanie kart katalogowych pod hasłem autorskim

4. Redagowanie kart katalogowych pod hasłem tytułowym

5. Katalogowanie dzieł współwydanych

6. Katalogowanie dzieł wielotomowych

7. Katalogowanie wydawnictw seryjnych i wydawnictw zbiorowych

8. Katalogowanie periodyków

9. Katalogowanie artykułów z czasopism, rozpraw itp.

10. Katalogowanie dzieł wydrukowanych alfabetem niełacińskim

11. Zastosowanie drukowanych kart katalogowych w bibliotece

12. Układ katalogu alfabetycznego

a) Szeregowanie kart katalogowych

b) Zewnętrzny wygląd katalogu

 

VI. KLASYFIKACJA I KATALOG RZECZOWY

oprac. Henryk Sawoniak

1. Rzeczowe układy piśmiennictwa

2. Klasyfikacja

3. Klasyfikacja działowa

4. Klasyfikacja systematyczna

5. Klasyfikacja dziesiętna

a) Klasyfikacja Dewey’a i klasyfikacja dziesiętna międzynarodowa

b) Zasady budowy systemu i znakowania

c) Symbole pomocnicze poddziałów wspólnych i szczególnych

d) Symbole złożone z kilku znaków głównych

e) Szeregowanie symboli

f) Indeks przedmiotowy w klasyfikacji dziesiętnej

g) Dodatnie i ujemne strony klasyfikacji dziesiętnej

h) Klasyfikacja dziesiętna ZSRR

i) Polskie tablice klasyfikacji dziesiętnej

6. Katalog systematyczny (dziesiętny), klasyfikowanie

a) Schemat klasyfikacji katalogu

b) Klasyfikowanie

c) Techniczna strona prowadzenia katalogu dziesiętnego

7. Katalog przedmiotowy

a) Istota katalogu przedmiotowego

b) Rodzaje tematów i ich formułowanie

c) Określniki

d) Liczba nagłówków przedmiotowych

e) Odsyłacze

f) Techniczna strona prowadzenia katalogu przedmiotowego

8. Katalog przedmiotowy a katalog systematyczny

9. Katalog krzyżowy

 

VII. ROZMIESZCZENIE ZBIORÓW. HIGIENA I KONSERWACJA ZBIORÓW:

oprac. Alina Gawinowa i Julia Millerowa

1. Ogólne zasady rozmieszczenia zbiorów

2. Systemy rozmieszczania zbiorów

a) Układy formalne

b) Układy rzeczowe

 

3. Sposoby (systemy) ustawiania książek w bibliotekach powszechnych

4. Układ wydawnictw ciągłych

5. Technika ustawiania

6. Przemieszczenie zbiorów. Przeprowadzki

7. Kontrola księgozbioru

8. Konserwacja zbiorów

a) Higiena zbiorów

b) Oprawa i jej znaczenie dla księgozbioru