Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Dzieje bibliografii w Polsce Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Bibliografia - historia - Polska Bibliografia,
Autorzy:
Data wydania: 1969
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

Przedmowa

Część I. POCZĄTKI BIBLIOGRAFII POLSKIEJ OD JEJ PIERWOCIN DO JÓZEFA ANDRZEJA ZAŁUSKIEGO

1. Książka rękopiśmienna i biblioteki w Polsce średniowiecznej 

2. Początki drukarstwa w Polsce XV i XVI wieku 

3. Książka i biblioteki w dobie polskiego renesansu 

4. Początki bio-bibliografii i bibliografii w Polsce

5. Bibliofile i bibliografowie pomorscy i pruscy 

6. Wielcy bibliografowie polscy. Józef Andrzej Załuski i Jan Daniel Janocki 

 

Część II. POSTĘPY BIBLIOGRAFII OD KOŃCA XVIII DO POŁOWY XIX WIEKU 

7. Bibliofilstwo na usługach bibliografii

8. Dzieło bibliograficzne Feliksa Bentkowskiego 

9. Joachim Lelewel i inni teoretycy bibliografii w Polsce 

10. Bibliografia Adama Jochera 

11. Czasopisma naukowe, recenzyjne i bibliograficzne w pierwszej połowie XIX wieku 

12. Między bibliografią a historią literatury 

 

Część III. ROZWÓJ BIBLIOGRAFII OD POŁOWY XIX WIEKU DO 1918 R. 

13. Karol Estreicher i jego dzieło bibliograficzne

14. Bibliografia narodowa Karola i Stanisława Estreicherów 

15. Czasopisma bibliograficzne, bibliografie czasopism i zawartości czasopism 

16. Postępy inkunabulistyki i rezultaty poszukiwań pierwszej książki polskiej 187 

17. Ważniejsze bibliografie specjalne. Ludwik Finkel 

18. Bibliografia księgarska w XIX wieku 

19. Początki bibliografii oświatowej i zespołowych prac bibliograficznych

 

Część IV. ROZWÓJ BIBLIOGRAFII W ODRODZONEJ POLSCE 

20. Główne kierunki rozwojowe bibliografii w latach 1918—1939 

21. Organizacja bibliografii narodowej 

22. Prace L. Bernackiego i K. Piekarskiego w dziedzinie inkunabulistyki i bibliografii starych druków 

23. Ważniejsze retrospektywne bibliografie specjalne 

24. Słowniki pseudonimów i kryptonimów. Adam Bar 

25. Czasopisma bibliograficzne i bieżące bibliografie specjalne 

26. Bibliografia księgarska w latach 1918—1939 

27. Bibliografia oświatowa i zalecająca 

28. Straty bibliotek i bibliografii w okresie okupacji od 1939 do 1945 r. 

 

Część V. ROZKWIT BIBLIOGRAFII W POLSCE LUDOWEJ 

29. Odbudowa bibliotek i ośrodków bibliografii 

30. Prace w dziedzinie bibliografii narodowej

31. Rozwój badań nad książką rękopiśmienną 

32. Bibliografia inkunabułów i starych druków 

33. Ważniejsze retrospektywne bibliografie specjalne 

34. Bieżące bibliografie specjalne 

35. Bibliografie poloników zagranicznych 

36. Ważniejsze słowniki biograficzne i bio-bibliograficzne 

37. Bibliografia księgarska 

38. Bibliografia zalecająca 

39. Służba informacyjno-bibliograficzna i dokumentacyjna 

40. Historiografia, teoria i metodyka bibliografii 

 

Literatura przedmiotu 

Wykaz bibliografii omówionych i wzmiankowanych w układzie chronologicznym

Indeks osobowo-tytułowy

Indeks przedmiotowy 

Streszczenia w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim