Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. Wyd. 2. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Literatura dziecięca Literatura młodzieżowa,
Autorzy:
Data wydania: 1963
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

183, [1] s. : il. ; 23 cm. 

wstęp 7

rozdział I: Zamierzchła przeszłość. Pierwsze lektury szkolne. Co dzieci czytały w okresie średniowiecza i odrodzenia? Przełomowy wiek XVII: Wielka dydaktyka Komeńskiego, Don Kichot, bajki La Fontaine'a, baśnie Perraulta, Telemak Fenelona. Locke o literaturze dla dzieci. Pierwsze autorki czarodziejskich baśni. Baśnie z 1001 nocy. Polski młody czytelnik przed powstaniem rodzimej twórczości dla dzieci i młodzieży 13 

rozdział II: Literatura dla dorosłych a tworząca się literatura dla młodego czytelnika. Robinson i jego przeróbki. Guliwer Jonathana Swifta. Przygody Minchhausena- W kręgu idei Rousseau. Goethe dzieciom. Baśnie braci Grimm. Baśń fantastyczna E. T. A. Hoffmana. Lambowie i ich utwór. Baśnie Andersena. Co wniósł słowiański romantyzm do literatury dla młodego czytelnika? Literatura polska owych czasów: Bajki Krasickiego. Śpiewy historyczne Niemcewicza. Twórczość Klementyny z Tańskich Hoffmanowej. Wiersze Stanisława Jachowicza. Estkowski i jego Szkółka dla dzieci 29 

rozdział III: Wielcy romantycy czytani przez młodych  czytelników : Walter Scott, James Fenimore Cooper, Wiktor Hugo, Aleksander Dumas. Realista i romantyk — Charles Dickens 55 

rozdział IV: KUka słów o humorze angielskim. Czysty nonsens: Alicja w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Nowy bohater w książkach Juliusza Veme. Przeciwieństwo „budującej" powieści dla młodzieży: Tomek Sawyer M. Twaina. Rodzina w literaturze tego czasu. Rozkwit powieści historycznej. Serce Amicisa. Literatura polska. Odmienność założeń w polskim piśmiennictwie dla dzieci i młodzieży. Początki literatury dla dzieci młodszych. Typy beletrystyki polskiej i ich reprezentanci. W. Przyborowski i W. Łoziński. Myśl krytyczna tego czasu 67 

rozdział V: Dzieła doby pozytywizmu polskiego jako lektura młodego czytelnika. Nowy obraz dziecka w literaturze tego czasu: Dygasiński — Orzeszkowa — Prus — Sienkiewicz — Konopnicka. Powieść historyczna: Kraszewski — Gąsiorowski — Sienkiewicz 90 

rozdział VI: Baśń literacka — „klasyczna": Thackeray, Wilde — i fantastyczno-realistyczna: Barrie, Lagerlof, Kipling, Collodi, Nesbit. w Polsce — Maria Konopnicka 98 

rozdział VII: Czasopisma dla dzieci w Polsce i ich rola w kształtowaniu opinii publicznej: Przyjaciel dzieci. Wieczory Rodzinne, Moje Pisemko, Promyk, Z bliska i z daleka, W słońcu. Płomyk, Płomyczek 112

rozdział VIII: Odpowiedź ula poszukiwanie wzoru osobowego: Karol May i jego Winnetou, W pustyni i w puszczy znamieniem czasu oraz wydarzeniem wyjątkowym w naszej literaturze dla dzieci. Nowe spojrzenie w Polsce na dziecko, nowa ideologia: F. Lazarusówna, M. Dąbrowska, J. Korczak 120 

rozdział IX: Reakcyjna literatura początku XX w. w Rosji: L. Czarska. Walka o nową treść ideologiczną: M. Gorki, W. Majakowski, S. Marsaak 129 

rozdział X: Niektórzy bohaterowie kraąźek czytanych przez polskiego czytelnika w okresie międzjrwojennym: Chłopcy z Placu Broni F. Molnara. PoUyanna H. Porter. Słoneczko Buyno-Arctowej. I>wie powieści „bez recept" o poszukiw^aniu radości życia: Ania z Zielonego Wzgórza i jej autorka. Lucy Maud Montgomery onaz O szczęśliwym chłopcu H. Bobińskiej 134 

rozdział XI: Realizm postępowej powieści obyczajowej w Polsce. Klęska filantropizmu w życiu, vf literaturze — poszukiwanie rozwiązań antynomii na gruncie braterstwa ludzi. Obraz robotniczego dziecka w ówczesnej powieści polskiej: Z. Charszewska, H. Górska, H. Boguszewska,- W. Wasilewska. Twórczość H. Bobińskiej w ZSRR. Reakcyjna z powieść z tezą: Buyno-Arctowa 139 

rozdział XII: Osiągnięcia prozy realistycznej. Nowy obraz psychologiczny dziecka w twórczości M. Dąbrowskiej. Z. Zurakowska, J. Kaden Bandrowski. „Człowiek jest dobry": K. Makuszyński i G. Morcinek. Tomek zuch E. Szelburg-Zarembiny. Szelburg-Zarembina jako poetka 150 

rozdział XIII: Humor i fantazja w literaturze światowej. Poeci: K. Ozukowski i M. Leiaf. O dzieciach i zwierzętach: H. Lofting, A. A. MUne, Erich Kastoer. Baśń filozoficzna czasu wojny: Mały Książę A. Sarnt-Exupery'ego. Literatura polska. J. Tuwim i J. Brzechwa. Dzieci i zwierzęta w twórczości J. Grabowskiego 160 

rozdział XIV: Powieść o irewolucji — Samotny biały żagiel Walentina Katajewa. Lew Kassil i jego Szwam,bTania. Twórczość A. Gajdara 170 

rozdział XV: Polska literatura dla młodszych czytelników. Nowy ton w poezji dla dzieci: Janina Potrazińska. Fantastyczno-dydaktyczne baśnie dla najmłodszych Lucyny Knziemienieckiej. Stylizowania ludowość w twórczości Hanny Januszewskiej. Plastusiowy pamiętnik Marii Kownackiej 177 

zakończenie 182 

bibliografia 183