Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

O bibliografiach dla wszystkich : poradnik-informator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Bibliografia - informatory Bibliografia - poradniki,
Autorzy: Józef Korpała
Data wydania: 1964
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

184 s. : il. ; 18 cm.

 

PRZEGLĄD TREŚCI 

1. WSTĘP 5—25

1.1. To jest kisiążka dla Ciebie 5 

1.2. Źródła informacji o książce doistępne dla wszystkich 6 

1.3. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej 11 

1.4. Pochwała bibliografii 20

2. BIBLIOGRAFIE 26—85

2.1. Co to jest bibliografia 26 

2.2. Instytut Bibliograficziny Biblioteki Narodowej 31 

2.3. Bibliografia retroispektywna 35 

2.4. Bibliografia bieżąca ogólna. Przewodnik Bibliograficzny 43 

2.5. O najważniejszych "bieżących bibliografiach specjalnych 49 

2.6. Polska Bibliografia Literacka 52 

2.7. Bibliografia Zawartości Czasopism 57 

2.8. Bibliografia zalecająca 66 

2.8.1. Literatura Piękna. Adnotowany rocznik bibliograficzny 66 

2.8.2. Książki dla bibliotek 71 

2.9. Bibliografie bibliografii polskich 78 

3. SŁUŻBA INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA . 86-114 

3.1 Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekomomicznej 86

3.2. Branżowe ośrodki informacyjne 92

3.3. Ośrodek Bibliografii i Dokumentacji Naukowej PAN 96

3.4. Krajowa sieć biblioteczna: 97

3.4.1. Biblioteki stoją otworem dla wszystkich 97

3.4.2. Biblioteka Narodowa 103

3.4.3. Centralne katalogi w Polsce 106

3.5. Diblioteozina służba informacyjno-bibliograficzna 109

4. BIBLIOGRAFIA KSIĘGARSKA 115-146

4.1. Kilka słów o organiizacji księgarstwa 115

4.2. Plany wyda-wnicze - źródłem informacji 118

4.3. Zajpowiedzi Wydawnicze . 128

4.4. Katalogi .s!kłado'we 131

4.5. Katalogi wydawnicze i biuletyny nowości wydawniczych 136

5. PRASOWA INFORMACJA O KSIĄŻCE 1 PRASIE 147—163

5.1. Nowe Książki 147

5.2. Książka w Szkole 151

5.3. Swiiat caaso!pis'm i katalog .prasy 154

5.4. Dokumentacja Prasowa 160

6. INNE ŹRÓDŁA INFORMACYJNE 164—180

6.1. Słowniki i kroniki biograficznie 164

6.2. Roiczinik Literacki 169

6.3. Najważniejsze źródła infoirmacyjne 173

Indeks obmówionych bibliografii i informatorów 178

Literatura przedmiotu 181 

Spis ilustracji 183