Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Pamięci Adama Łysakowskiego / red. Maria Dembowska Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Państwowy Instytut Książki Łysakowski Adam,
Autorzy:
Data wydania: 1973
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

287 s. ; 24 cm

 

SŁOWO WSTĘPNE — FOREWORD (s. 4) 

ADAM ŁYSAKOWSKI

HELENA HLEB-KOSZAŃSKA: Adam Łysakowski. Życie i działalność — Adam Łysakowski. His life and work 

JAN KOSSONOGA : Dzieło Adama Łysakowskiego — Tłie work of Adam Łysakowski 51

TADEUSZ KOTARBIŃSKI: Strzępy wspomnień — Słireds of recollections 56 

TADEUSZ ZAMOYSKI: Wspomnienia ze współpracy z Adamem Łysakowskim — Réminiscences of the callaboration with Adam Łysakowski 58 

MICHAŁ AMBROS: Bibliografia prac Adama Łysakowskiego i piśmiennictwa o nim — A bibliography of works by and about Adam Łysakowski 60 

MARIA MAŁACHOWSKA-STASZELIS: Wykaz odczytów i referatów oraz prac dydaktycznych Adama Łysakowskiego — A list of lectures and Speeches delivered by Adam Łysakowski, and of his didactic works 70 

NAUKA O KSIĄŻCE — BIBLIOLOGY 

MARIA DEMBOWSKA: Państwowy Instytut Książki 1946—1949 — The State Book Institute 1946—1949 (Summary — 100) 81 

WANDA SZOLGINIOWA: Z zagadnień klasyfikacji piśmiennictwa z zakresu nauki o książce w „Bibliografii Bibliografii i Nauki o Książce" i w zbiorach bibliologicznych Biblioteki Narodowej — On some problems of the classification of library science literaturę in the „Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce" (Bibliography of Bibliographies and of Library Science) and in the library scisnce collection of the National Library (Summary — 111) 100

ELŻBIETA SŁODKOWSKA: Wydawnictwa dziewiętnastowieczne jako przedmiot badań księgoznawczych — 19th Century publications as a subject for bibliographical research (Summary — 127) 112 

JANINA CZERNIATOWICZ: Starożytne relacje o papirusie — Ancient accounts of the payrus (Summary — 140) 128

BIBLIOGRAFIA. INFORMACJA NAUKOWA. — BIBLIOGRAPHY. 

SCIENTIFIC INFORMATION 

BARBARA EYCHLER: Z problemów teoretycznych bibliografii regionalnej — On some theoretical problems of the regional bibliography (Summary — 149) 141 

MARIA CZARNOWSKA: Regionalna statystyka wydawnictw — Regional Publishing statistics (Summary — 154) 149 

HENRYK SAWONIAK: Sprawność informacyjna bibliografii polskich w XIX wieku — The efficiency of 19th century Polish bibliographies in sup-plying information (Summary — 174) 155 

JANINA PELCOWA: Oznaczenie wydawnicze. Powstanie i ewolucja pierwszej normy bibliograficznej — The bibliographical strip. The origin and évolution of the first bibliographical standard (Summary — 181) 174 

WITOLD NOWODWORSKI: Konstantin Romanowicz Simon jako teoretyk bibliografii — Konstantin Romanovich Simon as a theorist of bibliography (Summary 190) 182 

ZYGMUNT MAJEWSKI: Geneza Instytutu Informacji Naukowej,  Technicznej i Ekonomicznej — The genesis of the Institute for Scientific, Technical and Economic Information (Summary — 193) 191 

KSENIA KOSTENICZ: W sprawie indeksów do książek — On indexes to books (Summary — 200) 194 

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO — LIBRARIANSHIP. 

LIBRARY SCIENCE 

TADEUSZ ZARZĘESKI: Z problemów nowoczesnej organizacji zbiorów bibliotecznych — On some problems of the modern Organization of library collections (Summary — 210) 201 

STEFAN ROSOŁOWSKI: Poglądy Adama Łysakowskiego na zagadnienia rozwoju bibliotek wojskowych i czytelnictwa oficerów — Adam Łysakowski's views on the development of miiltary libraries and on the reading habits of officers (Summary — 229) 211 

HELENA WIĘCKOWSKA: System kształcenia bibliotekarzy na uniwersytetach polskich — Library éducation at Polish universities (Summary — 242) 230 

WŁADYSŁAWA BORKOWSKA: Z dziejów normalizacji w bibliotekarstwie polskim — From the history of standarization in Polish librarianship (Summary — 257) 242 

KRYSTYNA PIEŃKOWSKA: Polskie instrukcje katalogowania od XIX do połowy XX wieku — Polish cataloguing instructions from the 19th up to the middle of the 20th century (Summary — 272) 258 

WANDA SOKOŁOWSKA: O nową polską instrukcję katalogowania alfabetycznego — On the need for a new Polish alphabetical cataloguing instruction (Sumniary — 279) 273
MARIA BUDŹANOWSKA: Podstawy metodologiczne reguł zawartych w podręczniku Adama Łysakowskiego „Katalog przedmiotowy" — Methodo-logical foundations of the rules contained in handbook of Adam Łysakowski „Katalog przedmiotowy" (The subject catalogue) (Summary — 288) 280