Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przepisy katalogowania książek. Cz. 1, Opis bibliograficzny. [Wyd. 2]. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Opis bibliograficzny,
Autorzy: Maria Lenartowicz
Data wydania: 1986
ISBN: ISBN 83-00-00590-0
Język: pol

 

Opis:

XXVI, 115, [1] s. : err. ; 24 cm.

 

SPIS TBESCI

Słowo wstępne IX

Przedmowa  XI

1. ZASADY OGÓLNE

1.1. Jednostka opisu 1

1.2. Zawartość i budowa opisu 1

1.3. Stopnie szczegółowości opisu 3

1.4. Forma graficzna opisu 4

1.4.1. Układ graficzny opisu 4

1.4.2. Znaki umowne 4

1.4.3. Przestankowanie 5

1.5. Źródła danych 6

1.5.1. Kolejność źródeł danych 6

1.5.2. Podstawowe źródła danych 6

1.6. Język i alfabet  7

1.7. Forma gramatyczna i ortografia 8

1.8. Stosowanie skrótów 8

1.9. Prostowanie i wyjaśnianie danych 9

2. OPIS KSIĄŻKI JEDNOTOMOWEJ

2.1. Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 10

2.1.1. Postanowienia ogólne dotyczące strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 10

2.1.1.1. Zawartość strefy 10

2.1.1.2. Znaki umowne 10

2.1.1.3. Podstawowe źródło danych 11

2.1.1.4. Język i alfabet 11

2.1.1.5. Kolejność elementów opisu 11

2.1.2. Tytuł właściwy 12

2.1.2.1. Postanowienia wstępne 12

2.1.2.2. Umiejscowienie tytułu właściwego w opisie 12

2.1.2.3. Wybór tytułu właściwego 13

2.1.2.3.1. Dwa lub więcej tytułów w tym samym języku i/lub alfabecie 13

2.1.2.3.2. Dwa lub więcej tytułów w różnych językach i/lub alfabetach 14

2.1.2.3.3. Brak tytułu 15

2.1.2.4. Forma tytułu właściwego 15

2.1.2.4.1. Pisownia tytułu właściwego 15

2.1.2.4.2. Skracanie tytułu właściwego 16

2.1.2.4.3. Uzupełnianie tytułu właściwego 16

2.1.2.4.4. Tytuł właściwy zawierający dane należące do innych elementów opisu 17

2.1.3. Określenie typu dokumentu 18

2.1.3.1. Postanowienia wstępne 18

2.1.3.2. Zasady podawania 18

2.1.4. Tytuł równoległy IB

2.1.4.1. Postanowienia wstępne 18

2.1.4.2. Dobór i umiejscowienie tytułów’ równoległych 18

2.1.4.3. Forma tytułu równoległego 20

2.1.5. Dodatek do tytułu 20

2.1.5.1. Postanowienia wstępne 20

2.1.5.2. Dobór i umiejscowienie dodatków do tytułu 21

2.1.5.3. Forma dodatku do tytułu 23

2.1.6. Równoległy dodatek do tytułu 24

2.1.6.1. Postanowienia wstępne 24

2.1.6.2. Zasady podawania 24

2.1.7. Oznaczenie odpowiedzialności 24

2.1.7.1. Postanowienia wstępne 24

2.1.7.2. Umiejscowienie oznaczenia odpowiedzialności 25

2.1.7.3. Dobór oznaczeń odpowiedzialności 26

2.1.7.3.1. Zasady ogólne 26

2.1.7.3.2. Więcej niż jedna osoba lub ciało zbiorowe 28

2.1.7.3.3. Oznaczenie odpowiedzialności bez nazwy osoby lub ciała zbiorowego 30

2.1.7.4. Forma oznaczenia odpowiedzialności 30

2.1.7.4.1. Nazwa osoby lub ciała zbiorowego 30

2.1.7.4.2. Określenie rodzaju odpowiedaalności 32

2.1.7.4.3. Oznaczenie odpowiedzialności zawierające dane należące do innych elementów opisu 33

2.1.8. Równoległe oznaczenie odpowiedzialności 34

2.1.8.1. Postanowienia wstępne 34

2.1.8.2. Zasady podawania 34

2.1.9. Prace współwydane 34

2.1.9.1. Prace współwydane pod wspólnym tytułe 34

2.1.9.2 Prace współwydane bez wspólnego tytułu 35

2.2. Strefa wydania 37

2.2.1. Postanowienia ogólne dotyczące strefy wydania 37

2.2.1.1. Zawartość strefy 37

2.2.1.2. Znaki umowne 37

2.2.1.3. Podstawowe źródło danych 38

2.2.1.4. Język i alfabet 38

2.2.1.5. Kolejność elementów opisu 38

2.2.2. Oznaczenie wydania 39

2.2.2.1. Postanowienia wstępne 39

2.2.2.2. Zasady podawania 39

2.2.3. Oznaczenie odpowiedzialności dotyczące wydania 41

2.2.3.1.  Postanowienia wstępne 41

2.2.3.2. Zasady podawania 41

2.2.4. Dodatkowe oznaczenie wydania 42

2.2.4.1. Postanowienia wstępne 42

2.2.4.2. Zasady podawania 42

2.2.5. Oznaczenie odpowiedzialności dotyczące dodatkowego oznaczenia wydania

2.2.5.1. Postanowienia wstępne 43

2.2.5.2. Zasady podawania 43

2.2.6. Prace wspólwydane bez wspólnego tytułu 43

2.3. Strefa specjalna 43

2.4. Strefa adresu wydawniczego 44

2.4.1. Postanowienia ogólne' dotyczące strefy adresu wydawniczego

2.4.1.1. Zawartość strefy 44

2.4.1.2. Znaki umowne 44

2.4.1.3. Podstawowe źródła danych 44

214.1.4. Język i alfabet. Forma gramatyczna 45

2.4.1.5. Kolejność elementów opisu 45

2.4.1.6. Prostowanie i wyjaśnianie danych adresu wydawniczego 45

2.4.2. Miejsce wydania 46

2.4.2.1. Postanowienia wstępne 46

2.4.2.2. Porma nazwy miejsca wydania

2.4.2.3. Więcej niż jedno miejsce wydanią 47

2.4.2.4. Brak w książce nazwy miejsca wydania 48

2.4.3. Nazwa wydawcy 49

2.4.3.1. Postanowienia wstępne 49

2.4.3.2. Forma nazwy wydawcy 49

2.4.3.5. Więcej niż jeden wydawca 51

2.4.5.4. Dystrybutor odmienny od wydawcy 51

2.4.3.5. Drukarnia jako wydawca 52

2.4.5.6. Brak w książce nazwyy wydawcy 52

2.4.4. Data wydania 53

2.4.4.1. Postanowienia wstępne 53

2.4.4.2. Forma daty wydania 53

2.4.4.3. Więcej niż jedna data wydania

2.4.4.4. Daty dystrybucji i copyrightu odmienne od daty wydania 54

2.4.4.5. Brak w książce daty wydania 55

2.4.5. Miejsce druku 55

2.4.5.1. Postanowienia wstępne 55

2.4.5.2. Zasady podawania 55

2.4.6. Nazwa drukarni 55

2.4.6.1. Postanowienia wstępne 56

2.4:6.2. Zasady podawania 56

2.4.7. Data druku 56

2.4.7.1. Postanowienia wstępne 56

2.4.7.2. Zasady podawania 57

'2.5. Strefa opisu fizycznego 57

2.5.1. Postanowienia ogólne dotyczące strefy opisu fizycznego 57

2.5.1.1. Zawartość strefy 57

2.5.1.2. Znaki umowne 57

2.5.1.3. Podstawowe źródła danych 58

2.5.1.4. Język i alfabet. Stosowanie skrótów 58

2.5.1.5. Kolejność elementów opisu 58

2.5.2. Określenie formy książki i/lub objętość  58

2.5.2.1. Postanowienia wstępne 58

2.5.2.2. Określenie formy książki 58

2.5.2.5. Ogólne zasady podawania objętości 59

2.5.2.4. Jeden, dwa lub trzy ciągi stronic (kart, łamów) 59

2.5.2.5. Więcej niż trzy ciągi stronic (kart, łamów) 60

2.5.2.6. Przeciwległe stronice oznaczone tym samym numerem

2.5.2.7. Liczbowanie stronic (kart, łamów) w dwóch przeciwnych kierunkach 61

2.5.2.8. Liczbowanie stronic (kart, łamów) stanowiące część obszerniejszego ciągu 61

2.5.2.9. Tablice 61

2.5.2.10. Karty złożone 62

2.5.2.11. Błędy w liczbowaniu stronic (kart, łamów) 62

2.5.2.12. Egzemplarze niekompletne 62

2.5.2.13. Książka bez liczbowanych stronic (kart, łamów) 63

2.5.3. Oznaczenie ilustracji 63

2.5.3.1. Postanowienia wstępne 63

2.5.5.2. Ogólne zasady podawania 63

2.5.5.3. Wyróżnianie poszczególnych rodzajów ilustracji 63

2.5.3.4. Liczba ilustracji 64

2.5.5.5. Ilustracje kolorowe 64

2.5.3.6. Ilustrowane wyklejki 64

2.5.3.7. Książka zawierająca głównie ilustracje  64

2.5.4. Format 64

2.5.4.1. Postanowienia wstępne 64

2.5.4.2. Zasady podawania 64

2.5.5. Oznaczenie dokumentu towarzyszącego 65

2.5.5.1. Postanowienia wstępne 65

2.5.5.2. Zasady podawania 65

2.6. Strefa serii 66

2.6.1. Postanowienia ogólne dotyczące strefy serii 66

2.6.1.1. Zawartość strefy 66

2.6.1.2. Znaki umowne 67

2.6.1.3. Podstawowe źródła danych 68

2.6.1.4. Język i alfabet 68

2.6.1.5. Kolejność elementów opisu 68

2.6.2. Tytuł serii 68

2.6.2.1. Postanowienia wstępne 68

2.6.2.2. Zasady podawania 68

2.6.3. Dodatek do tytułu serii 68

2.6.3.1. Postanowienia wstępne 69

2.6.5.2. Zasady podawania 69

2.6.4. Oznaczenie odpowiedzialności dotyczące serii70

2.6.4.1. Postanowienia wstępne 70

2.6.4.2. Zasady podawania 70

2.6.5. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego — ISSN serii 71

2.6.5.1. Postanowienia wstępne 71

2.6.5.2. Zasady podawania 71

2.6.6. Numeracja w obrębie serii 71

2.6.6.1. Postanowienia wstępne 71

2.6.6.2. Zasada podawania 71

2.6.7. Oznaczenie i/lub tytuł podserii 72

2.6.7.1. Postanowienia wstępne 72

2.6.7.2. Zasady podawania 72

2.6.8. Dodatek do tytułu podserii 72

2.6.8.1. Postanowienia wstępne 72

2.6.B.2. Zasady podawania 73

2.6.9. Oznaczenie odpowiedzialności dotyczące podserii 73

2.6.9.1. Postanowienia wstępne 73

2.6.9.2. Zasady podawania 73

2.6.10. Międzynarodowy znormalizowany numer wydawnictwa ciągłego - ISSN podserii 73

2.6.10.1. Postanowienia wstępne 73

2.6.10.2. Zasady podawania 73

2.6.11. Numeracja w obrębie podserii 74

2.6.11.1. Postanowienia w.stępne 74

2.6.11.2. Zasady podawania 74

2.6.12. Książka należąca do więcej niż jednej serii 74

2.7. Strefa uwag 74

2.7.1. Postanowienia ogólne dotyczące strefy uwag 74

2.7.1.1. Zawartość strefy 74

2.7.1.2. Znaki umowne 74

2.7.1.3. Podstawowe źródła danych 75

2.7.1.4. Forma uwag 75

2.7.1.5. Kolejność uwag 75

2.7.2. Uwagi dotyczące strefy tytułu i oznaczenia odpowiedzialności 75

2.7.3. Uwagi dotyczące strefy wydania 78

2.7.4. Uwagi dotyczące strefy adresu wydawniczego 79

2.7.5. Uwagi dotyczące strefy opisu fizycznego 79

2.7.6. Uwagi dotyczące strefy serii 80

2.7.7. Uwagi dotyczące strefy ISBN i sposobu uzyskania książki 80

2.7.8. Uwagi dotyczące języka i zawartości książki 80

2.7.9. Inne uwagi nie związane ż pozostałymi strefami opisu 81

2.8. Strefa ISBN i sposobu uzyskania książki 81

2.8.1. Postanowienia ogólne dotyczące strefy ISBN i sposobu uzyskania książki 81

2.8.1.1. Zawartość strefy 81

2.8.1.2. Znaki u