Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować : podręcznik Warszawa sto

Temat i słowa kluczowe : Opis bibliograficzny Podręczniki Bibliografia załącznikowa,
Autorzy: Mariola Antczak, Anna Nowacka
Data wydania: 2008
ISBN: ISBN 978-83-61464-03-07
Język: pol

 

Opis:

130, [2] s. ; 24 cm

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I INFORMACJE OGOLNE 9

1. Jak korzystać z książki? 10

2. Krok po kroku - opis dokumentu na konkretnym przykładzie 13

3. Porównanie opisów tego samego dzieła w zależności od rodzaju nośnika 16

4. Powołania, przypisy i bibliografia załącznikowa w świetle najnowszych) norm 19

4.1. Uwagi ogólne 19

4.2. Uwagi dotyczące elementów przypisu bibliograficznego 21

4.3. Części cytowanych dokumentów 28

II TABLICE ZBIORCZE 31

Uwagi dotyczące tablic zbiorczych 32

DOKUMENTY PIŚMIENNICZE 34

I Wydawnictwa zwarte jednotomowe. Prace autorskie 33

II Wydawnictwa zwarte jednotomowe. Prace zbiorowe 34

III Wydawnictwa zwarte wielotomowe. Prace autorskie 35

IV Wydawnictwa zwarte wielotomowe. Prace zbiorowe 36

V Wydawnictwa ciągłe 38

VI Prace niepublikowane 39

VII Wydawnictwa prawne 40

VIII Normy  41

DOKUMENTY ELEKTRONICZNE 42

IX Wydawnictwa zwarte w Internecie. Prace autorskie 42

X Wydawnictwa zwarte w Internecie. Prace zbiorowe 44

XI Wydawnictwa ciągłe w Internecie 46

XII Inne wydawnictwa w Internecie 47

XIII Wydawnictwa zwarte na CD-ROM. Prace autorskie 48

XIV Wydawnictwa zwarte na CD-ROM. Prace zbiorowe, 50

XV Wydawnictwa ciągłe na CD-ROM 52

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE (OGLĄDOWO-SŁUCHOWE) 53

XVI Filmy jednoczęściowe 53

XVII Filmy wieloczęściowe 54

XVIH Filmy amtorskie 55 

DOKUMENTY WIZUALNE (OGLĄDOWE) 56

Tablica XIX Przezrocza i mikroformy  56

DOKUMENTY AUDIALNE (DŹWIĘKOWE) 57

XX Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe. Prace autorskie 57

XXI Nagrania dźwiękowe jednoczęściowe. Prace zbiorowe 58

XXII Nagrania dźwiękowe wieloczęściowe. Prace autorskie 59

XXIII Nagrania dźwiękowe wieloczęściowe. Prace zbiorowe 60

DOKUMENTY GRAFICZNE 61

XXIV Nuty 61

DOKUMENTY KARTOGRAFICZNE 62

XXV Mapy i plany 62

XXVI Atlasy 63

DOKUMENTY IKONOGRAFICZNE 64

XXVII Reprodukcje i inne samoistne wydawniczo 64

XXVIII Ilustracje niesamoistne wydawniczo 65

III TABLICE UZUPEŁNIAJĄCE 67

Uwagi dotyczące wszystkich tablic uzupełniających 68

POWOŁANIA W TEKŚCIE A WYKAZY PRZYPISÓW 69

Uwagi dotyczące tablic XXIX 1-3 69

Tablica XXIX- 1 METODA 1: NUMEROWANIE PRZYPISÓW 71

Tablica XXIX - 2 METODA 2: POWOŁANIA W FORMIE UWAG 73

Tablica XXIX - 3 METODA 3: PIERWSZY ELEMENT I DATA 75

PRZYPISY, POWOŁANIA 77

Uwagi dotyczące tablic XXX 1-3 77

Tablica XXX - 1 SKRÓTY W PRZYPISACH I POWOŁANIACH 78

Tablica XXX - 2 ZASADY STOSOWANIA SKRÓTÓW W PRZYPISACH I POWOŁANIACH 79

Tablica XXX - 3 PODZIAŁ PRZYPISÓW (UWAG U DOŁU STRONY) 82

BIBLIOGRAFIAZAŁĄCZNIKOWA W RÓŻNYCH UKŁADACH 83

Uwagi dotyczące tablic XXXI 1-4 83

Tablica XXXI - 1 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM (wersja 1) 84

Tablica XXXI - 2 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE ALFABETYCZNYM (wersja 2) 85

Tablica XXXI - 3 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE WEDŁUG FORMY WYDAWNICZEJ 86

Tablica XXXI -4 BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA W UKŁADZIE WEDŁUG KRYTERIÓW TREŚCIOWYCH 88

IV MATERIAŁY POMOCNICZE 89

Załącznik 1 Normy przydatne do pisania pracy naukowej 90

Załącznik 2 Typy dokumentów według formy zapisu treści  91

Załącznik 3 Interpunkcja 92

Załącznik 4 Uwagi do TABLIC SZCZEGÓŁOWYCH opublikowanych w wersji elektronicznej 100

Załącznik 5 Schematy ogólne opisów dokumentów piśmienniczych i elektronicznych 102

BIBLIOGRAFIA 111

SŁOWNIK TERMINÓW 114

INDEKS 121