Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

W bibliotece dla dzieci : poradnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Izabelli Nieczowej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Biblioteki dziecięce -- Polska Poradniki,
Autorzy: Nieczowa, Izabella. Red.
Data wydania: 1965
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

359 s. : il., mapy ; 23 cm.

SPIS TREŚCI 

Wstęp 9 

Z dziejów bibliotek dla dzieci w Warszawie. Opracowała Halina Łapińska 11

Z dziejów bibliotek dla dzieci w Warszawie (s. 11). Sieć Bibliotelc dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej m. st. warszawy (s. 15). Bibliografia (s. 16). 

Część I NASZ WARSZTAT PRACY 19 

Rozdział I: Struktura organizacyjna biblioteki dla dzieci. Opracowała Halina Łapińska 21
1. Czytelnictwo dzieci w sieci bibliotek powszechnych (s. 21). 2. Czytelnia (s. 21). 3. Wypożyczalnia (s. 23). 4. Obsada personalna (s. 24). Bibliografia (s. 25). 

Rozdział II: Lokalizacja, lokal i urządzenie biblioteki dla dzieci. Opracowała Halina Łapińska 26
1. Lokalizacja (s. 26). 2. Lokal biblioteki dla dzieci (s. 27). 3. Urządzenie biblioteki dla dzieci (s. 29). Bilbliografia (s. 31)

Rozdział III: Księgozbiór. Opracowała Ewa Rawiczowa 32

1. Zakup księgozbioru (s .32). 2. Struktura księgozbioru czytelni i wypożyczalni (s. 33) 3. Podział i ustawienie księgozbioru (s. 35). 4. Opracowanie księgozbioru (s. 38). Opieka nad księgozbiorem (s. 39). Bibliografia (s. 40)

Rozdział IV: Pomoce biblioteczne. Opracowała Izabella Nieczawa 42
1. Katalogi (s. 42). 2. Katalożkl zagadnieniow^e (s. 43). 3. Kartoteki zagadnienłowe (s. 43). 4. Teczki wycinków^ (s. 45). 5. Pomoce własne do form pracy (s. 46). 6. Inne pomoce biblioteczne — aparaty 1 przyrządy uatrakcyjniające pracę (s. 48). Bibliografia (s. 50). 

Część II BIBLIOTEKARZ — ORGANIZATOR CZYTELNICTWA I PEDAGOG 53 

Rozdział I: Czego się w^ymaga od bibliotekarza dziecięcego. Opracowała Halina Łapińska 55
Czego się wymaga od bibliotekarza dziecięcego (s. 55). Bibliografia (s. 57). 

Rozdział II: Organizacja szkolenia bibliotekarzy dziecięcycłi. Opracowała Halina Łapinska 58
1. Pożądane wykształcenie bibliotekarza dziecięcego (s. 58). 2. Szkolenie nowego pracownika biblioteki dla dzieci (s. 58). 3. Stałe dokształcanie pracowników (s. 61). Bibliografia (s. 62). 

Rozdział III: Samokształcenie bibliotekarza dziecięcego. Opracowała Danuta Pałeciawa 63
1. Potrzeba samokształcenia (s. 63). 2. Uzupełnianie wiedzy bibliotekarskiej (s. 65). 3. Uzupełnianie wiedzy pedagogicznej (s. 66). 4. Poznawanie książek (s. 66). 5. uzupełnianie ogólnej wiedzy o świecie (s. 68). 6. Organizowanie czasu samokształcenia (s. 69). Bibliografia (s. 71)

Część III JAK PRACUJEMY Z CZYTELNIKAMI 73 
Rozdział I: Codzienne obowiązki bibliotekarza. Opracowała Halina Łapińska 75 
1. Przed otwarciem biblioteki dla czytelników (s. 75). 2. Praca z czytelnikami (s. 76) 3. Po zamknięciu biblioteki (s. 80). 4. Okresowe „prace wewnętrzne" (s. 82) Bibliografia (s. 83)
Rozdział II: Praca z czytelnikiem indywidualnym. Opracowała Sława Łabanowska 84 
1. Nowy czytelnik w bibliotece dziecięcej (s. 84). 2. Poznawanie czytelnika (s. 85) 3. Pomoc w wyborze książki (s. 87). 4. Kierowanie czytelnictwem (s. 88). 5. Rozmowa przy zwrocie książki (s. 9Q). 6. Praca informacyjno-bibliograficzna (s. 90). 7. Przygotowanie przejścia czytelnika do biblioteki dla dorosłych (s. 91). 8. Praca z dziećmi trudnymi (s. 92). 9. Uaktywnienie czytelników (s. 93) Bibliografia (s. 94)
Rozdział III: Aktyw biblioteczny. Opracowała Wiesława Makowska 95
1. Aktyw biblioteczny zorganizowany (s. 95). 2. Różne przejawy aktywności dzieci (s. 107). 3. Kółka zainteresowań (s. 108). Bibliografia (s. 111)
Rozdział IV: Farmy i metody pracy z czytelnikaimi Wprowadzenie. Opracowała Izabella Nieczowa 113
1. Czytelnie dziecięce jako teren stosowania różnorodnych form pracy z czytelnikamii (s. 113). 2. Cel stosowania różnych form i metod pracy w bibliotece (s. 113) 3. Rodzaje bibliotecznych form pracy (s. 116). 4. Wybór form pracy (s. 116). Bibliografia (s. 117). 
Rozdział V: Przegląd form i metod pracy z czytelnikami 119 
1. Przysposobienie czytelnicze. Opracowała Sława Łabanowska 119
a. Cele i formy przysposobienia czytelniczego dzieci (s. 119). b. Przysposobienie wewnątrzbiblioteczne (s. 121). c. Przysposobienie czytelnicze dla grup (klas) dzieci szkolnych (s. 122). Bibliografia (s. 154)
2 Opowiadanie. Opracowały Izabella Nieczowa (s. 155—161) i Sława Łabanowska (s. 161—167) 155
a. Dlaczego opowiadamy baśnie w bibliotece? (s. 155). b. Organizacja opowiadań w bibliotece; przygotowania (s. 156). c. Jak się opowiada? (s. 157). d. Reakcja słuchaczy (s. 159). e. Baśnie z atrakcjami (s. 159). f. Tematyka opowiadań (s. 161) g. Kalendarzyk opowiadań (s. 163). h. Dokumentacja opowiadań (s. 166) Bibliografia (s. 167)
3. Głośne czytanie. Opraciowaiły Maria Jaroszowa (s. 168—173) i Wiesława Makowska (s. 174—179) 168 
a. Cele i korzyści osiągane dzięki głośnym czytaniom w bibliotece (s. 168). b. Głośne czytania dla dzieci młodszych (s. 168). c. Głośne czytania dla dzieci starszych (s. 171). d. Wybór tekstów do głośnego czytania (s. 174). Bibliografia (s. 179). 
4 Pogadanki i odczyty. Opracowała Wiesława Makowska 179 
a. Zastosowanie pogadanek i odczytów w pracy biblioteki dziecięcej (s. 179). b. Przygotowanie i przeprowadzenie pogadanek i odczytów (s. 180). Tematyka pogadanek i odczytów (s. 182). Bibliografia (s. 186). 
5. Dyskusje. Opracowała Wiesława Makowska 187 
a. Dlaczego organizujemy dyskusje? (s. 187). b. Tematyka dyskusji (s. 187). c. Przygotowania do dyskusji (s. 188). d. Przeprowadzenie dyskusji (s. 189). Bibliografia (s. 192)
6. Imprezy Biblioteczne. Opracowała Wiesława Makowska 193 
a. Godzinki literackie (s. 194). b. Spotkania z autorami (s. 196) c. Przedstawienia (s. 199). d. Turnieje (s. 202). e. Zgaduj-zgadule (s. 204) f. Różne imprezy „składane" (s. 207). g. Imprezy" międzybiblioteczne (s. 208). Bibliografia (s. 211). 
7. Konkursy. Opiracowały Izabella Nieczowa (s. 212—236) i Sława Łabanowska (s. 236—248) 212
a. Kiedy i jakie organizujemy konkursy? (s. 212). b. Konkursy sprawdzające (s. 215) c. Konkursy „bibliograficzne" (s. 230). d. Konkursy uczące posługiwania się książkami popularnonaukowymi (s. 232). e. Konkursy błyskawiczne (s. 236) Bibliografia (s. 248)
8. Gry i zabawy literackie. Opracowała Danuta Połeciowa 249
a. Ćwiczenia spostrzegawczości (s. 251). b. „Pięclominutówki" (s. 251) c. Zgadywanki (s. 252). d. Gry tovrarzyskie (s. 253). e. Gry i zabawy ruchowe (s. 254). f. Stolikowe gry literackie (s. 255). Bibliografia (s. 256)
9. Wystawki. Opracowała Sława Łabanowska 257
a. Rodzaje wystawek (s. 257) b. Planowanie wystawek (s. 264) c. Przygotowanie wstawki (s. 266) d. Dokumentacja wystawek (s. 268) Bibliografia (s. 271)
10. Plakaty. Opracowała Izabella Nieczowa 271
a. Warunki skuteczności plakatów (s. 271) b. Rodzaje plakatów (s. 274) c. Wykonanie plakatu (s. 278) Bibliografia (s. 282)
11. Albumy biblioteczne. Opracowała Izabella Nieczowa 282
a. Rola albumów w bibliotece dziecięcej (s. 282) b. Albumy dla młodszych dzieci (s. 283) c. Albizmy dla starszych dzieci (s. 284) d. Kiedy powstaje album (s. 284) e. Kto i z czego wykonuje album (s. 285). f. Wykonanie albumu (s. 286). g. Rodzaje i tematy albumów (s. 286). Bibliografia (s. 289)
12. Katalożki. Opracowała Izabella Nieczowa 290 
a. Rola katalożków zagadnieniowych w bibliotece (s. 290). b. Rodzaje katalożków (s. 290). c. Robimy nowy katalożek (s. 292). d. Ilustrowanie katalożków (s. 294) e. Adnotacje w katalożkach (s. 295). f. Katalożki w służbie czytelnika (s. 296) Bibliografia (s. 297) 
13. Kalendarz historyczny aktualności. Opracowała Sława Łabanowska 297
a. Jak sporządzamy kalendarz historyczny aktualności (s. 297). b. Przykładowy kalendarz historyczny (s. 299). Bibliografia (s. 302)
Część IV Z OŁÓWKIEM W RĘKU 303
Rozdział I: Planowanie pracy pedagogicznej. Opracowała Halina Łopińska 305
1. Plan roczny (s. 305). 2. Plan kwartalny (s. 306). Bibliografia (s. 312). Przykładowe plany kwartalne (s. 313)
Rozdział II: Sprawozdawczość. Opracowała Halina Łopińska 322
1. Cele i podstawy sprawozdawczości bibliotecznej (s. 322). 2. Sprawozdawczość miesięczna (s. 323). 3. Sprawozdawczość kwartalna (s. 327). 4. Sprawozdawczość roczna (s. 327). Bibliografia (s. 329). 
Rozdział III: Dokumentacja form pracy i inne notatki bibliotekarza. Opracowała Izabella Nieczowa 330
Część V
WSPÓLNYM WYSIŁKIEM DO WSPÓLNEGO CELU 333
WPROWADZENIE. Opracowała Sława Łabanowska 335 
Rozdział I: Wspóltpraca z rodzicami czytelników. Opracowała Wiesława Makowska 336 
Rozdział II: Współpraca ze szkołami. Opracowała Sława Łabanowska 341
1. Przygotowanie do współpracy ze szkołami (s. 341). 2. Formy współpracy ze szkołą (s. 343), Bibliografia (s. 348)
Rozdział III: Współpraca z instytucjami i organizacjami. Opracowała Sława Łabanowska 350 
1. Współpraca z Radami Narodowymi (s. 350) 2. Współpraca z poradniami społeczno-wychowawczymi (s. 350) 3. Współpraca z komitetami blokowymi (s. 352) 4. Współpraca z organizacją łiarcerską (s. 352) Bibliografia (s. 353)
SPIS ILUSTRACJI (Fotografie wykonała Józefa Schiff)
 • Sieć Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 15 
 • W czytelni 22
 • W wypożyczalni 23 
 • Plan Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży Nr XIX w Warszawie, przy ul. Litewskiej 11/13 28
 • Małe aktywistki — opiekunki akwarium w czytelni 96
 • Fragment kącika zespołu kukiełkarskiego przy czytelni 110
 • Lekcja biblioteczna 143
 • Jedna z plansz z kompletu demonstrowanego podczas lekcji „Dzieje książki" 150
 • Konkurs sprawdzający znajomość książki i propagujący jej założenia wychowawcze 217 
 • Konkurs-krzyżówka ucząca posługiwania się książkami popularnonaukowymi 233 
 • Wystawa książek z plakatem 260 
 • Plakat propagujący godzinki opowiadań baśni. Elementy z glansowanego papieru, upięte na macie ze słomy 278
 • Karta tytułowa i jedna ze stron z albumu „Las" 288
Na tablicach: 
 • Zespół kukiełkarski przy pracy 
 • Fragment sali czytelnianej 
 • Lekcja biblioteczna 
 • Opowiadanie baśni 
 • Konkurs-krzyżówka propagująca książki wyłożone na wystawce 
 • Konkursy historyczne 
 • Loteryjka literacka — kilka kart z kompletu 
 • Piotruś literacki — kilka kart z kompletu 
 • Wystawa „Żołnierz polski na frontach II wojny światowej", połączona z konkursem Fragment wystawy zorganizowanej w Dniach Oświaty, Książki i Prasy, na temat dziejów książki 
 • Wystawka poświęcona Warszawie 
 • Tablica ogłoszeń w bibliotece 
 • Kilka stron z albumu bibliotecznego „Las" 
 • Kartki z katalożku „Baśnie"
 • Kalendarz historyczny aktualności