Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Wiadomości o książce w szkole podstawowej Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Książka - budowa Bibliologia - nauczanie Przysposobienie biblioteczne - szkoła podstawowa,
Autorzy: Białkowska, Emilia (1908-1990). Przedm.
Data wydania: 1959
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

130 s. ; 25 cm

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA 5

Część I. PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELA DO REALIZACJI WIADOMOŚCI O KSIĄŻCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ opracował Jan KULPA

WSTĘP 11

I. POZNAWANIE MATERIAŁU NAUCZANIA 11

1. Program i jego budowa 12

a. Książka i czasopismo 12

b. Osoby i instytucje związane z wytwarzaniein i rozprowadzaniem książek oraz czasopism 13

c. Stosunek do książki i czasopisma 13

2. Uzupełnianie wiedzy o książce 15

3. Poznawanie procesu uczenia się 16

II. ZNAJOMOŚĆ ODDZIAŁYWANIA SŁOWA DRUKOWANEGO 18

1. Proces poznawania utworu literackiego 18

2. Budzenie samodzielności czytelniczej 22

III. UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZOWANIA PRACY 26

1. Rozkład materiału 27

2. Formy realizacji programu 27

a. Opracowywanie utworów lirycznych na przykładzie wiersza E. Szymańskiego Książka 28

b. Opracowywanie utworów pisanych mową niewiązaną 31

c. Poznanie autopsyjne 33

d. Wyrabianie nawyków w praicy umysłowej 34

e. Kontrola wykonania i badanie wyników nauczania 36

IV CHARAKTERYSTYCZNE CECHY PRACY NAD REALIZACJĄ PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI O KSIĄŻCE 38

Część II. REALIZACJA WIADOMOŚCI O KSIĄŻCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ opracowała Kazimiera CIESIELSKA

WSTĘP 43

I. PIERWSZY CYKL TEMATYCZNY — klasy I — IV 43

1. Realizacja programu klasy l 43

2. Realizacja programu klasy II 45

3. Realizacja programu klasy IV 48

4. Realizacja programu klasy IV. Wprowadzenie 52

Lekcja 1 — Jak powstaje książka. Papier i jego wyrób 54

Lekcja 2 — Jak powstaje książka. Praca autora 55

Lekcja 3 — Powstawanie czasopisma dziecięcego 56

Lekcja 4 — Wynalazek druku 57

Lekcja 5 — Jak powstaje książka. W drukarni 57

Lekcja 6 — W jaki sposób książki do nas docierają 60

II. DRUGI CYKL TEMATYCZNY — KLASY V — VII. Wprowadzenie 64

1. Realizacja programu klasyV 64

Lekcja 1 — Wewnętrzna budowa książki 66

Lekcja 2 — Jak można naprędce zorientować się w treści i przeznaczeniu książki 69

Lekcja 3 — Należyte obchodzenie się z książką i czasopismem. Higiena czytania 71

Lekcja 4 — Biblioteka w naszej szkole 72

Lekcja 5 — Karta katalogowa. Katalog alfabetyczny 75

Lekcja 6 — Zaznajomienie z katalogiem rzeczowym 79

Lekcja 7 — Korzystanie z biblioteki 82

2. Realizacja programu klasy VI. Wprowadzenie 87

Lekcja 1 — Korzystanie z odsyłaczy, skorowidzów, tablic, staitystyki itp. 90

Lekcja 2 — Korzystanie z wydawnictw pomocniczych 93

Lekcja 3 — Ocena przydatności książki dla własnych zainteresowań i potrzeb 95

Lekcja 4 — Rodzaje i rola prasy 97

Lekcja 5 — Układ treści w czasopismach. Jak czytać gazety? 100

Lekcja 6 — Biblioteka Powszechna. Wycieczka 104

Lekcja 7 — Jak powstała książka i jak do nas dotarła 105

Lekcja 8 — Higiena czytania i pracy umysłowej 107

3. Realizacja programu klasy VIL Wprowadzenie 109

Lekcja 1 — Zasady samouctwa osobistego i samokształcenia zespołowego 111

Lekcja 2 — Korzystanie z encyklopedii i słowników 116

Lekcja 3 — Zakup książek. Korzystanie z katalogów księgarskich (lekcja 2-godzinna) 118

Lekcja 4 — Sporządzenie wykazu książek na określony temat 122

Lekcja 5 — O książkach dawnych — rękopiśmiennych i drukowanych 124

Lekcja 6 — Utrwalenie i uzupełnienie materiału o książkach dawnych. O książce pięknie wydanej 126

Lekcja 7 — O bibliotece domowej 127

Lekcja 8 — Sposoby korzystania z czytelni bliblioteki publicznej. Połączone z wycieczką 130

LITERATURA 132