Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Wokół bibliotek i bibliotekarstwa : księga jubileuszowa dedykowana Janowi Wołoszowi / [red. t. Jadwiga Sadowska] Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Księgi pamiątkowe Bibliotekarstwo - Polska Biblioteki publiczne - Polska,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Sadowska, Jadwiga. Red.
Data wydania: 2005
ISBN: ISBN 83-89316-46-3
Język: pol

 

Opis:

187 s. : tabl. ; 24 cm

Spis treści 

Część pierwsza 

 • Jadwiga Sadowska; Jan Wołosz - 45 latpracy zawodowej i społecznej 9
 • Danuta Urbańska; Bibliografia publilcacji Jana Wołosza 17 

Część druga 

 • Bożena Bednarek-Michalska; Zasoby cyfrowe - ich rola w polskiej kulturze 53 
 • Zdzisław Bieleń; Biblioteki publiczne Lubelszczyzny w latach 1999-2004 59 
 • Lucjan Biliński; Formowanie i deformowanie sieci bibliotekpublicznych w latach 1946 - 2004 71
 • Krystyna Brodowska; Pół wieku sieradzkich bibliotek - wspomnienie niesentymentalne 79
 • Tadeusz Chrobak; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smolki w Opolu - krótka historia 87
 • Andrzej Gawroński, Maciej Dynkowski; „Elektroniczne” bibliografie regionalne - nowajakość? 92
 • Bolesław Howorka; Rozważania o ustawach bibliotecznych 104
 • Janina Jagielska; Rola Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy w polskim życiu bibliotecznym 113
 • Roman Ławrynowicz; Bibliotekarskie drogi i rozdroża 121
 • Stanisław Mazur; Automatyzacja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu 127
 • Władysław Micłinal; Działalność naukowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie w iatach 1975 - 2004 131 
 • Stanisław Siekierski; Biblioteki publiczne w ostatnim piętnastoleciu 143
 • Marian Skomro; Bibliotekarze na bożym szlaku 152 
 • Barbara Sordylowa; Biblioteki publiczne a komunikacja społeczna 157
 • Elżbieta Stefańczyk; Działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w latach 2001 - 2005 161
 • Jacek Wojciechowski; Syndrom petryfikacji 168 
 • Elżbieta Barbara Zybert; Mobbing i biblioteki 174
 • Zbigniew Żmigrodzki; Ważne problemy polskich bibliotek 183