Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red.Joanny Kamińskiej, Beaty Żołędowskiej-Król Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarstwo - zawód Bibliotekarstwo - zarządzanie Biblioteki - organizacja,
Autorzy: Żołędowska-Król, Beata. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Kamińska, Joanna. Red.
Data wydania: 2008
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

155, [1] s. : il. ; 21 cm.

Spis treści

Wstęp

 

Rozdział 1. Zasoby ludzkie w zarządzaniu biblioteką

Joanna Kamińska

KAPITAŁ INTELEKTUALNY BIBLIOTEKI

Sabina Adamiec

POTENCJAŁ SPOŁECZNY A KAPITAŁ BIBLIOTEKI

 

Rozdział 2. Rozwój zasobów ludzkich biblioteki

Małgorzata Kisilowska

PRZECIWDZIAŁANIE SKUTKOM NEGATYWNEGO DOBORUDO ZAWODU

Elżbieta Czerwińska, Anna Kmiecik

ROZWÓJ ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEMENTEM ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W BIBLIOTEKACH

Beata Żołędowska-Król

BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW JAKO INSTRUMENT WSPOMAGAJĄCY ZARZĄDZANIE RELACJAMI WEWNĘTRZNYMI W BIBLIOTECE

Maria Przastek-Samokowa

BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW JAKO METODA OKREŚLANIA POTRZEB SZKOLENIOWYCH BIBLIOTEKARZY

Wiktoria Pękaty

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU KULTURY ORGANIZACYJNEJ BIBLIOTEKI

 

Rozdział 3. Wybrane metody zarządzania kadrami w bibliotece

Stefan Kiibów

OKRESOWE OCENIANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI

Bogumiła Urban

OCENIANIE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI. ZAGADNIENIA METODYCZNE NA PRZYKŁADZIE BIBLIOTEKI WSB W POZNANIU

Maja Wojciechowska

ZESPOŁY ZADANIOWE I HEURYSTYCZNE METODY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Aleksandra E. Adamczyk, Agnieszka Bajor

ETYCZNE ASPEKTY ZASTOSOWANIA TQM W BIBLIOTEKACH

Bożena Jaskowska

ROLA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ W DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNO-BIBLIOTECZNEJ

Bibliografia

 

 

Contents

Introduction

Chapter 1. Human resources in library management

Joanna Kamińska

LIBRARY’S INTELLECTUAL CAPITAL

Sabina Adamiec

SOCIAL VS. LIBRARY CAPITAL

Chapter 2. Human resources development in libraries

Małgorzata Kisilowska

NEUTRALISATION OF THE EFFECTS OF NEGATIVE RECRUITMENT TO LIBRARY PROFESSION

Elżbieta Czerwińska, Anna Kmiecik

PROFESSIONAL DEVELOPMENT AS A PART OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN LIBRARIES

Beta Żołędowska-Król

EMPLOYEES’ OPINIONS SURVEY AS A SUPPORTIVE TOOL IN MANAGING RELATIONS IN LIBRARIES

Maria Przastek-Samokowa

USERS’ SATISFACTION SURVEYAS A METHOD OF DEFINING LIBRARIANS’ TRAINING NEEDS

Wiktoria Pękaty

THE ROLE OF MANAGEMENT IN DEVELOPING ORGANIZATIONAL CULTURE IN LIBRARIES

Chapters 3 Selected methods of human resources management in libraries

Stefan Kubów

EVALUATING LIBRARIANS AS KNOWLEDGE PROFESSIONALS

Bogumiła Urban

METHODOLOGICAL ASPECTS OF LIBRARIANS’ EVALUATION THE

CASE OF THE WSB POZNAN SCHOOL OF BANKING

M aja Wojciechowska

TASK TEAMS AND HEURISTIC METHODS OF PROBLEM SOLVING

Aleksandra E. Adamczyk, Agnieszka Bajor

ETHICAL ASPECTS OF TQM APPLICATION IN LIBRARIES

Bożena Jaskowska

NOT ONLY INTELLECT, I.E. THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN LIBRARY A ND INFORMATION SERVICES

References