Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Księgarstwo i zawód księgarza w Polsce Warszawa Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Księgarstwo Księgarze Organizacje księgarskie,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 2008
ISBN: ISBN 978-83-61464-00-6
Język: pol

 

Opis:

203, [1] s. : il. ; 21 cm.

 

Spis treści

Wprowadzenie 9

 

Rozdział 1

Księgarstwo i księgarze Pierwszej Rzeczypospolitej 17

 

Rozdział 2

Okres zaborów 37

Małopolska i Galicja: Kraków i Lwów 39

Wilno 43

Warszawa 45

Poznań 52

Gdańsk 52

Łódź 52

Wrocław 53

Książka polska na obczyźnie 53

 

Rozdział 3

Księgarze i księgarstwo po odzyskaniu niepodległości - niepełne stulecie 55

Wolne dwudziestolecie 1918-1939 56

Wojna światowa 1939-1945 68

Okres powojenny 1945-1989 72

Księgarstwo państwowe 77

Po przemianach 1989 r. 88

Początek nowego wieku i tysiąclecia 94

Co nas czeka? 97

 

Rozdział 4

Zawodowe organizacje księgarskie 101

Organizacje w XIX w 104

Organizacje XX w 105

Związek Księgarzy Polskich 106

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 117

Nowe organizacje 125

Związki zawodowe 127

 

Rozdział 5

Czasopisma księgarskie 133

„Książka" 133

„Przegląd Księgarski" 135

Niemiecka „gadzinówka" księgarska 137

Znowu „Przegląd Księgarski" 138

„Księgarz" związkowy 139

„Księgarz" organ SKP 141

„Biuletyn Księgarstwa Spółdzielczego" 142

„Praca Księgarska" 144

Administracja księgarstwa państwowego wydawcą czasopism branżowych 1952-1989 145

„Przegląd Księgarski i Wydawniczy" 146

„Wiadomości Księgarskie" 148

 

 

Rozdział 6

Przygotowanie zawodowe 151

Kształcenie przywarsztatowe 153

Kursy 154

Szkolnictwo stacjonarne 159

Kształcenie na poziomie wyższym 166

Podręczniki 169

 

Zakończenie

Księgarz rzeczywisty i wirtualny 177

Co nas czeka w XXI stuleciu 184

Bibliografia 187

Spis fotografii 192

Indeks nazwisk i nazw własnych 195

 

Contents

Introduction 9

 

Chapter 1

Bookselling and the booksellers in Poland until 1795 17

Chapter 2

The period of the Partitions of Poland 37

Małopolska and Galicia: Kraków and Lwów (Cracow and Lvov) 39

Vilnius 43

Warsaw 45

Posen 52

Gdansk 52

Lodz 52

Wrocław 53

Polish books in exile 53

Chapter 3

The booksellers and bookselling after regain of independence  55

Freedom of the years 1918-1939 56

The Second World War 68

After the Second World War - until 1989 72

Nationalized bookselling 77

After transitions of 1989 88

Beginning of the new Century and millennium 94

What is Coming? 97

Chapter 4

Professional bookselling organisations 101

Organisations of the 19*^ Century 104

Organisations of the 20* Century 105

Związek Księgarzy Polskich - The Polish Booksellers Union . . 106

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich - The Polish Booksellers Association 117

New organisations 125

Trade unions 127

Chapter 5

Bookselling Journals 133

„Książka" - „A Book" 133

„Przegląd Księgarski" - „The Bookselling Review" 135

German bookselling rag 137

Znowu „Przegląd Księgarski" - Again „The Bookselling Review" 138

„Księgarz" związkowy - „The Bookseller" edited by the union 139

„Księgarz" organ SKP - „The Bookseller" edited by the РВА . 141

„Biuletyn Księgarstwa Spółdzielczego" - „The Bulletin of Nationalized Bookselling" 142

„Praca Księgarska" - „The Bookselling Work" 144

Administration ofstate bookselling as an editor of professional Journals 1952-1989 145

„Przegląd Księgarski i Wydawniczy" - „Bookselling and Editing Review" 146

Bookselling news 148

Chapter б

Professional éducation 151

Apprenticeship 153

Courses and trainings 154

Regulär schools 159

Bookselling in MA studies' programmes 166

Textbooks and manuals 169

Conclusions

Real or Virtual bookseller 177

What is Coming in 21' Century? 184

Références 187

List of photographies 192

Index of names 195