Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Bibliotekarstwo powszechne. Cz.4 : Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce : praca zbiorowa / pod red.Ewy Pawlikowskiej Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Drukarstwo - historia Biblioteki - historia Historia książki,
Autorzy: Remerowa, Zofia Krystyna (1898-1986). Red. Niemczykowa, Aleksandra (1924-2011). Red. Pawlikowska, Ewa (1913-1992). Red.
Data wydania: 1959
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI

HISTORIA KSIĄŻKI I BIBLIOTEK W ZARYSIE

Opracowali Józef Grycz i Alodia Gryczowa

Przedsłowie

 

I. EPOKA KSIĄŻKI RĘKOPIŚMIENNEJ

1. Narodziny pisma

a) Pierwsze znaki pamięciowe i porozumiewawcze

b) Od pisma obrazowego do alfabetycznego

2. Książka w starożytności

a) Rozwój alfabetu

b) Materiały i narzędzia pisarskie

c) Książka-zwój

d) Biblioteki w starożytności

3. Książka w średniowieczu

a) Wpływ nowego ustroju na książkę

b) Nowe materiały piśmienne: pergamin i papier

c) Nowa forma książki — kodeks

d) Technika pisania

e) Pisarze i kopiści w średniowieczu

f) Rozwój i zmiany form pisma łacińskiego

g) Ilustracja i zdobnictwo książki rękopiśmiennej

h) Oprawa średniowieczna

i) Biblioteki średniowieczne

j) Biblioteki w Polsce średniowiecznej

 

II. EPOKA KSIĄŻKI DRUKOWANEJ

I. Początki drukarstwa w Europie: okres wczesnego Renesansu

a) Wynalazek druku i jego istota

b) Pierwsze druki wykonane ruchomymi czcionkami

c) Od rękodzieła do produkcji manufakturowej  

d) Biblioteki w dobie inkunabułów

2. Książka XVI wieku

a) Wpływ Reformacji na produkcję książkową

b) Produkcja książkowa XVI wieku

c) Drukarstwo XVI wieku w Polsce

d) Rozprowadzanie książek

e) Biblioteki w okresie rozkwitu Odrodzenia i Reformacji

3. Książka XVII wieku

a) Produkcja drukarska

b) Oprawa XVI i XVII wieku

c) Biblioteki XVII wieku

4. Książka epoki Oświecenia

a) Produkcja drukarska XVIII wieku

b) Biblioteki XVIII wieku

5. Książka w okresie kształtującego się kapitalizmu

a) Postęp techniczny w produkcji XIX wieku

b) Biblioteki XIX wieku

6. Książka w okresie postępującej mechanizacji produkcji

a) Dalszy rozwój techniki wydawniczo-drukarskiej

b) Biblioteki na przełomie XIX i XX wieku

c) Okres międzywojenny

7. Zakończenie

 

BIBLIOTEKARSTWO I RUCH WYDAWNICZY W POLSCE LUDOWEJ

Opracował Józef Korpała

III. BIBLIOTEKI W POLSCE LUDOWEJ

1. Wstęp

2. Polityka biblioteczna w Polsce Ludowej

3. Ustawodawstwo biblioteczne w Polsce Ludowej

4. Organizacja władz bibliotecznych w Polsce

5. Podstawy organizacyjne pracy bibliotecznej

6. Sieć biblioteczna

7. Biblioteki powszechne

a) Publiczne biblioteki powszechne

b) Biblioteki związkowe

8. Biblioteki szkolne

9. Biblioteki naukowe

10. Biblioteka Narodowa

11. Biblioteki fachowe

 

IV. RUCH WYDAWNICZY, KSIĘGARSTWO I CZASOPIŚMIENNICTWO

I. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej

2. Ruch wydawniczy w Związku Radzieckim

3. Produkcja wydawnicza w Niemieckiej Republice Demokratycznej

4. Księgarstwo w Polsce Ludowej

5. Czasopiśmiennictwo i dziennikarstwo