Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Skrócone przepisy katalogowania alfabetycznego / Józef Grycz, Władysława Borkowska. Wyd.6 popr Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Instrukcje Katalog alfabetyczny,
Autorzy: Dybaczewska, Maria Borkowska, Władysława (1902-1994)
Data wydania: 1975
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

 SPIS TREŚCI

Przedmowa do wydania szóstego

Przedmowa do wydania czwartego

Przedmowa do wydania trzeciego

Przedmowa do wydania drugiego

Przedmowa do wydania pierwszego

 

WIADOMOŚCI WSTĘPNE

I. Karty katalogowe i ich typy

1. Sporządzanie kart katalogowych

A. Karta główna

2. Istota karty głównej

3. Części składowe opisu katalogowego karty głównej

4. Rozmieszczenie części składowych opisu katalogowego

B. Karty pomocnicze

5. Karta cząstkowa

6. Stosowanie odsyłaczy

7. Różne typy odsyłaczy

8. Odsyłacz ogólny autorski

9. Odsyłacz ogólny tytułowy

10. Odsyłacz szczegółowy autorski

11. Odsyłacz dla nazw miejscowości

12. Odsyłacz szczegółowy tytułowy

13. Karta zbiorowa  

14. Karta przewodnia

15. Karta informacyjna

 

II. Technika sporządzania katalogu

16. Pismo używane przy katalogowaniu

17. Pisownia hasła

18. Pisownia w odpisie tytułu

19. Pisownia cyfr

20. Stosowanie nawiasów

 

III. Podstawa opisu katalogowego

21. Zasady ogólne

22. Tytuł decydujący przy opisie katalogowym

23. Druki bez karty tytułowej

24. Kilka tytułów w tym samym języku

25. Kilka tytułów w różnych językach

26. Tytuły poszczególnych tomów

27. Tytuł w wydawnictwach seryjnych i zbiorowych

28. Wydawnictwa ciał zbiorowych

29. Tytuły samoistnych dodatków do dzieła

30. Tytuły zmieniające się

31. Tytuł wydawnictwa powstałego z połączenia kilku wydawnictw

32. Kilka utworów wydanych razem

32a. Klocek

33. Druki ogłoszone bez jakiegokolwiek tytułu

 

REDAGOWANIE KART KATALOGOWYCH

A. HASŁO

I. Wybór hasła

a. Dzieła o autorstwie ujawnionym, i anonimowe

34. Hasło autorskie czy tytułowe

35. Osoby uważane za autorów

36. Właściwa liczba autorów jednego dzieła

37. Kontynuacje

38. Skróty i wyciągi

39. Przeróbki i opracowania dzieł

40. Antologie i inne zbiory utworów oraz dokumentów historycznych

41. Zbiory listów, dysputacji, polemik

42. Akty, ustawy, przepisy prawne i administracyjne

43. Katalogi zbiorów i wystaw

43a. Wydawnictwa albumowe

 44. Dysertacje i tezy

45. Libretta i scenariusze

46.  Recenzje

47. Wykłady i wywiady

48.  Indeksy, rejestry

49. Tłumaczenia

 

II. Dzieła o autorstwie watpüwvrr. lub ukrytym

50. Autor wątpliwy

51. Autor nazywa się autorem. innego dzieła

52. Pseudonim, anagram  

53. Kryptonim

54. Autor podpisany kryptogramem

 

III. Forma hasła autorskiego

55. Nazwa autora jako hasło  

56. Forma nazwiska i imienia w haśle

57. Małżeństwo lub rodzeństwo jako autorzy

58. Zmiana nazwiska

59. Umieszczanie nazw autorów w haśle  

60. Tytuły rodowe, naukowe, zawodowe  

61. Autorzy greccy i rzymscy  

62. Autorzy średniowieczni

63. Świeci i błogosławieni

64. Papieże i panujący

65. Książęta krwi

66. Biskupi i zakonnicy

67. Nazwiska złożone z rodzajnikiem

68. Nazwiska złożone z przyimkiem

69. Zrosty przyimków z rodzajnikami

70. Przedrostki i przydawki stałe

71. Nazwiska podwójne

72. Autorzy znani pod drugim nazwiskiem

73. Przydomki w nazwiskach polskich

74. Nazwiska pozornie złożone

75. Nazwiska węgierskie

76. Pisarze wschodni

77. Nazwiska hinduskie

78. Nazwy autorów ksiąg biblijnych

79. Nazwiska hebrajski

80. Imiona osobiste

 

IV. Forma hasła tytułowego

81. Hasło jedno- lub wielowyrazowe

82. Naczelny wyraz w haśle tytułowym

83. Hasło „Biblia"

84. Imię i nazwisko jako tytuł

85. Nazwy instytucji i ciał zbiorowych

 

B. ODPIS TYTUŁU

86. Zawartość i forma odpisu tytułu

87. Części składowe odpisu tytułu

88. Tytuł właściwy i dodatki do niego

89. Nazwy autorów w odpisie tytułu

90. Nazwy współpracowników w odpisie tytułu

 

С . SZCZEGÓŁY WYDAWNICZE

91. Szczegóły wydawnicze właściwe

92. Szczegóły wydawnicze nieścisłe

 

1. Oznaczenie wydania

93. Wydania i liczby nakładów

94. Nowe wydania poszczególnych tomów

2. Adres wydawniczy

95. Forma adresu wydawniczego

96. Brak adresu wydawniczego

97. Miejsce wydania i druku

98. Kilka miejsc wydania

99. Rok wydania i druku

100. Nakładca i drukarz

 

D. OPIS ZEWNĘTRZNY

1. Format

101. Format bibliograficzny i biblioteczny

2. Części składowe druku

 102. Części liczbowane

103. Części nieliczbowane

3. Objętość druku

 104. Sposób podawania objętości druku

105. Odgradzanie poszczególnych liczbowań

 106. Kilka liczbowań w jednym tomie

 107. Liczbowanie sygnaturami

108. Liczbowanie tablic i innych dodatków

 

E . UWAGI BIBLIOGRAFICZNE I BIBLIOTECZNE

109. Zawartość uwag bibliograficznych i bibliotecznych

 

F. SYGNATURA

110. Formy sygnatur

111. Karty zaopatrywane w sygnatury

 

III. KATALOGOWANIE SZCZEGÓLNE I UPROSZCZONE

 112. Katalogowanie czasopism i gazet

113. Druki ulotne

IV. UKŁAD KART W KATALOGU

1. Prawidła zasadnicze

114. Alfabet podstawowy

115. Kryterium układu kart w katalogu

116. Wyrazy decydujące o szeregowaniu

117. Szeregowanie podręczników szkolnych

118. Kolejność haseł autorskich i tytułowych

2. Szeregowanie haseł autorskich

119. Nazwiska o różnej pisowni

120. Nazwiska złożone

121. Nazwisko lub imię jako naczelny wyraz hasła

122. Imiona jako czynniki szeregowania

123 Przydomki jako współczynniki zaszeregowania

124. Szeregowanie tych samych imion

125. Szeregowanie kart o kilku nazwiskach w haśle

126. Grupowanie kart o tym samym haśle autorskim

3. Szeregowanie haseł tytułowych

127. Współczynniki szeregowania haseł tytułowych

128. Kolejność części, skrótów i odsyłaczy

129. Układ kart o haśle „Biblia"

130. Szeregowanie tłumaczeń

 

V. PRZYKŁADY

Przykłady

 

VI. DODATKI

1. Rodzajniki, które pomija się przy wyborze hasła

2. Skróty wyrazów typowych częściej używanych w opisie katalogowym

3. Łacińskie lub archaiczne nazwy miejscowości

4. Oznaczanie dat druków

5. Tablice transliteracyjne

a. Zestawienie transliteracji alfabetów cyrylickich objętych normą PN-70/N-01201

b. Transliteracja alfabetu greckiego na podstawie normy PN-72/N-01203 189

с Transliteracja alfabetu hebrajskiego na podstawie normy PN-74/N-01211

1. Transliteracja spółgłosek

2. Transliteracja znaków samogłoskowych

d. Transliteracja pisma jidysz na podstawie normy PN-74/N-01212

 

VII. SKOROWIDZ RZECZOWY

Alfabetyczny skorowidz rzeczowy