Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Ogólnopolski Zjazd Bibliotekarzy, Warszawa 16-18 lutego 1956 : księga pamiątkowa / [red.Bogdan Horodyski] Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarstwo Materiały konferencyjne,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Horodyski, Bogdan (1904-1965). Red.
Data wydania: 1957
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

 SPIS TREŚCI

OGÓLNOPOLSKI ZJAZD BIBLIOTEKARZY

LISTA UCZESTNIKÓW ZJAZDU

PROGRAM OBRAD

TEZY OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU BIBLIOTEKARZY

 

Czytelnictwo w Polsce Ludowej

I. Założenia ogólne

II. Stan czytelnictwa przed wojną

III. Osiągnięcia na polu czytelnictwa w Polsce Ludowej

IV. Błędy, braki i trudności

V. Wnioski

 

Zagadnienia organizacyjne bibliotekarstwa

I. Założenia ogólne

II. Stan obecny i osiągnięcia

III. Braki i trudności

IV. Potrzeby i wytyczne

V. Podstawowe zadania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w okresie planu pięcioletniego

 

Szkolenie bibliotekarzy

I. Założenia ogólne

II. Wymagania stawiane bibliotekarzowi

III. Obecny stan i osiągnięcia w zakresie szkolenia bibliotekarzy (str. 50). IV. Krytyka dotychczasowego szkolenia bibliotekarzy

V. Wnioski i postulaty

 

UCHWAŁY I WNIOSKI OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU BIBLIOTEKARZY

I. W dziedzinie pracy z czytelnikiem

II. W dziedzinie szkolenia bibliotekarzy

 III. W sprawach organizacji bibliotekarstwa

 

OTWARCIE ZJAZDU

Przemówienie min. Włodzimierza Sokorskiego

Przemówienie delegata ZSRR  

Przemówienie delegata NRD  

Przemówienie delegata Czechosłowacji

Przemówienie przewodniczącego SBP

 

OBRADY SEKCJI

Sekcja czytelnictwa miejskiego

Referat I. Nagórskiej  

Referat Stanisława Kozaka  

Maria Trzcińska  

Józef Czerni  

Salomea Wielopolska  

Edmund Józefowicz

Dyskusja  

 

Sekcja czytelnictwa na wsi

Referat Krystyny Remerowej

Dyskusja  

 

Sekcja czytelnictwa dziecięcego

Referat M. Gutry  

Referat E. Białkowskiej

Dyskusja

 

Sekcja zagadnień organizacyjnych bibliotekarstwa

Referat J. Baumgarta  

Dyskusja

 

Sekcja zagadnień szkolenia bibliotekarzy

Referat Henryka Dubowika  

Dyskusja  

POSIEDZENIE PLENARNE