Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Organizacja i administracja bibliotek : praca zbiorowa / pod red. Bernarda Olejniczaka Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Poradniki Bibliotekarstwo - organizacja,
Autorzy: Horodyski, Bogdan (1904-1965). Przedm. Olejniczak, Bernard. Red.
Data wydania: 1964
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS RZECZY 

Przedmowa 5 

Objaśnienia skrótów 6 

Wstęp (Bernard Olejniczak) 7 

I. Podstawy prawno-organizacyjne (Kazimierz Ewicz) 10 

II. Organizacja wewnętrzna (Kazimierz Ewicz) 19 

1. Ogólne zasady organizacji pracy 19 

2. Grupowanie czynności i ustalenie struktury organizacyjnej 22 

3. Komórki podstawowe ¡struktury organizacyjnej 28 

4. Jednostki organizacyjne niższego rzędu, stanowiska pracy, komisje 44 

5. Koordynacja czynności 48 

6. Zewnętrzne powiązania organizacyjne 50 

III. Personel (Bernard Olejniczak) 54 

1. Ogólne zasady współpracy i postępowania z ludźmi 54 

2. Prowadzenie spraw personalnych 59 

IV. Zaplecze gospodarcze i techniczne (Kazimierz Ewicz i Bernard Olejniczak) 69 

V. Planowanie (Wanda Parkasiewicz) 78 

VI. Sprawozdawczość i statystyka (Wanda Parkasiewicz) 99 

VII. Organizacja i technika pracy administracyjnej (Bernard Olejniczak) 111 

1. Organizacja zarządzania 111 

2. Sprawy finansowo-budżetowe 124 

3. Sprawy majątkowo-gospodarcze 134 

4. Sekretariat 138 

5. Obsługa 151 

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 154 

Indeks przedmiotowy 164