Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Podstawy pracy z czytelnikiem Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Czytelnictwo Zbiory biblioteczne - udostępnianie,
Autorzy:
Data wydania: 1991
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS treSci 

1. WPROWADZENIE 

(I) OBJAŚNIENIA WSTĘPNE 

2.1. Praca z czytelnikiem w działalności bibliotecznej  

2.2. Pedagogika biblioteczna 

2.3. Praca z czytelnikiem jako zjawisko komunikacyjne 

2.4. Prakseologlczne przesłanki pracy z czytelnikiem 

3. PRZEDMIOT I CELE PRACY Z CZYTELNIKIEM  

3.1. Różnorodność celów 

3.2. Charakterystyka celów zasadniczych 

3.3. Użytkowanie bibUotekl 

3.4. Technika czytania 

3.5. Odbiór tekstów nieliterackich 

3.6. Czytanie literatury 

BIBLIOTEKARZ W PRACY Z CZYTELNIKIEM 

4.1. Zakres i przesłanki oddziaływania 

4.2. Konieczna wiedza 

4.3. Specjalizacja zadań 

U2YTKOWN1K W PRACY Z CZYTELNIKIEM 

5.1. Czynnik wieku 

5.2. Procesy kształcenia 

5.3. Uwarunkowania środowiskowe  

5.4. Inne uwarunkowania demograficzne 

5.5. Uwarunkowania komunikacyjne 

5.6. Czynniki indywidualne 

6. POZNAWANIE CZYTELNIKA. ODDZIAŁYWANIE 

6.1. Zasady i tryb 

6.2. Poziom techniki czytania  

6.3. Zainteresowania i nastawienia  

6.4. Odbiór tekstów nieliterackich 

Э6.5. Odbiór literatury pięknej 

FOEMY PRACY Z CZYTELNIKIEM 

7.1. Podział lorm i zasady realizacji 

7,2. Formy indywidualne 

7.3. Formy quasi-zbiorowe 

7.4. Formy zbiorowe 

7.5. Formy zespołowo 

8. UWAGI KOŃCOWE 

9. SKOROWIDZ ZAGADNIEŃ 

10. TEKSTY WYKORZYSTANE