Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Bibliotekarstwo - organizacje - Polska,
Autorzy:
Data wydania: 1964
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS RZECZY 

I. Wstęp 7—10 

1. Cel pracy (s. 8—9). — 2. Materiały (s. 9—10). — Określenie kooperacji i specjalizacji 

bibliotek (s. 10). 

II. Historia współpracy bibliotek 11—25 

1. Stany Zjednoczone (s. 11—14). — 

2. Niemcy do r. 1939 (s. U—15). — 

3. Niemiecka Republika Federalna (s. 15—16). — i. Niemiecka Republika Demokratyczna (s. 16—17). — 

5. Wielka Brytania (s. 17—18). — 

6. Kraje skandynawskie (s. 19—20). — 

7. ZSRR (s. 21—23). — 

8. Inne kraje (s. 23—25)

 

III. Metodyczne podstawy współpracy bibliotek 26—111 

1. Cel współpracy (s. 26—28). — 

2. Podmioty współpracy (s. 28—35). — 

3. Przedmioty współpracy: Naukowe wydawnictwa zagraniczne. Czasopisma. Publikacje mało użytkowane. 

Stare druki. Wydawnictwa krajowe. Wydawnictwa godne ochrony i zachowania, (s. 35—45). — 

4. Formy współpracy pod względem zasięgu terytorialnego: Współpraca miejscowa w obrębie 

szkoły wyższej. Współpraca lokalna. Współpraca regionalna. Współpraca w skali krajowej. 

Współpraca bibliotek kilku państw. Współpraca bibliotek w skali światowej, (s. 45—52). — 

5. Organ koordynujący współpracę (s. 52—55). — 

6. Schematy specjalizacji bibliotek: Określenie specjalizacji. Kryteria ustalenia specjalizacji. Ustalenie schematu specjalizacji. Cechy 

dobrego schematu specjalizacji (s. 55—66). — 

7. Środki realizacji planów współpracy: Środki natury prawnej. Środki natury personalnej. Środki natury finansowej (s. 66—75). — 

8. Metodyka wyboru wydawnictw i ich nabywania: Ocena zapotrzebowania na piśmiennictwo. Źródła gromadzenia piśmiennictwa. Badania adekwatności zasobów retrospektywnych. Analiza adekwatności materiałów nabywanych bieżąco. Ustalenie liczby pożądanych wydawnictw  zagranicznych Eliminacja wydawnictw z zakresu gromadzenia. Obliczenie kosztów nabycia  wydawnictw. Selekcja wydawnictw. Nabywanie wydawnictw. Dublowanie wydawnictw.  

Centralizacja i decentralizacja w nabywaniu wydawnictw (s. 75—92). — 

9. Łączność współpracy w zakresie gromadzenia zbiorów z innymi formami dzialalności bibliotecznej: Stany Zjednoczone. Inne kraje (s. 93—98). — 

10. Trudności współpracy (s. 98—102). — 

11. Badanie planów współpracy: Stany Zjednoczone. Inne kraje (s. 103—109). — 

12. Perspektywy rozwoju współpracy (s. 109). 

IV. Współpraca i specjalizacja bibliotek w Polsce 112—148 

A. Uwagi wstępne (112—122). — 

1. Historia współpracy w Polsce (s. 112—115). — 

2. Potrzeba współpracy bibliotek w Polsce (s. 115—117). — 

3. Preliminaria współpracy bibliotek: Ocena stanu posiadania zbiorów w bibliotekach polskich (s. 117—122). 

B. Współpraca bibliotek (s. 122—129). — 

1. Koordynacja krajowej wymiany dubletów i druków zbędnych oraz scalanie wydawnictw fragmentarycznych (s. 122—124). — 

2. Repartycja księgozbiorów (s. 124—125). — 

3. Skoordynowanie wymiany wydawnictw z zagranicą (s. 125—126). — 

4. Rozszerzenie akcji mikrofilmowania zbiorów (s. 127). — 

5. Zespołowe magazynowanie mało użytkowanego piśmiennictwa (s. 127—129). 

С Specjalizacja bibliotek (s. 129—148). 

1. Ankieta w sprawie  specjalizacji (s. 132-130). — 

2. Podmioty współpracy (s. 130—131). — 

3. Gotowość bibliotek do podjęcia współpracy (s. 131). — 

4. Przedmiot współpracy (s. 131—132). — 

5. Zasięg 

6 spis treści 

współpracy (s. 132—133). — 

6. Organ koordynujący (s. 133—137). — 

7. Stan specjalizacji bibliotek naukowych w Polsce: Specjalizacja bibliotek uniwersalnych. Specjalizacja bibliotek 

specjalnych (s. 137—143). — 

8. Kryteria podziału pól specjalizacji (s. 143—144) — 

9. Środki realizacji planów specjalizacji bibliotek (s. 144—145). — 

10. Łączność specjalizacji z  lokalizacją i udostępnianiem materiałów (s. 145—146). — 

11. Trudności specjalizacji bibliotek (s. 146—147). — 

12. Perspektywy rozwoju współpracy bibliotek w Polsce w zakresie gromadzenia zbiorów (s. 147—148). 

V. Bibliografia 149-162 

Summary 163—164