Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Problemy czytelnictwa w wielkich miastach : Krajowa Konferencja Bibliotekarska w Warszawie 2-4 VI 1958 : referaty : przebieg obrad / [red. Stanisław Tazbir ; oprac. red. stenogramów Hanna Zaborska] ; Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy. Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Czytelnictwo Materiały konferencyjne,
Autorzy: Zaborska, Hanna. Oprac. Tazbir, Stanisław (1892-1978). Red.
Data wydania: 1960
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS TREŚCI 

Wstęp 7 

Program Konferencji 11 

Lista gości i uczestników 12 

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI — OBRADY PLENARNE 

Przemówienia powitalne 17 

Referaty 27 

Prof. dr Paweł Rybicki — Ludność wielkomiejska i jej potrzeby kulturalne 27 

Prof. dr Bogdan Suchodolski — Rola książki w kształceniu nowoczesnegoczłowieka 39 

Mgr Irena Gawinkowa i mgr Stanisław Tazbir — Podstawowe problemy organizacyjne wielkomiejskich bibliotek publicznych w świetle doświadczeń Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 52 

DRLGI DZIEŃ KONFERENCJI — OBRADY SEKCJI 

Obrady Sekcji I — Przebieg dyskusji 67 

Obrady Sekcji II 96 

Referaty 

Mgr Tadeusz Parnowski i mgr Anna Przecławska — Z badań nad rolą książki w życiu współczesnej młodzieży 97 

Mgr Maria Walentynowicz — Kultura czytelnicza absolwentów szkoły  podstawowej 120 

Dr Jadwiga Wernerowa — Współzawodnictwo jako propaganda czytelnictwa wśród młodzieży 136 

Maria Szubertowa — Poczytność książek Jules Verne'a w Polsce (Komunikat) 154 

Janina Leśniczak — Materiały dotyczące wyników pracy z młodzieżą w  czytelniach dziecięcych 159 

Przebieg dyskusji 165 

Obrady Sekcji III 181 

Referaty 183 

Dr Irena Lepalczyk — Książka w życiu i pracy włókniarzy łódzkich 183 

Mgr Barbara Wilska i mgr Krystyna Kraśniewska — Z badań nad czytelnictwem kobiet w środowisku robotniczym 200 

Przebieg dyskusji 220 

Spis treści 

TRZECI DZIEŃ KONFERENCJI - OBRADY PLENARNE 

Referat 241 

Mgr Marek Skwarnicki — Czytelnictwo i metody jego badania 241 

Przebieg dyskusji 253 

Sprawozdania przewodniczących Sekcji 275 

Zamknięcie Konferencji 282 

STRESZCZENIA FRANCUSKIE — RESUMES 

Prof. dr Pawel Rybicki — La population des grandes villes et ses besoins  culturels 287 

Prof, dr Bogdan Suchodolski — Le rôle du livre dans l'éducation de l'homme moderne 288 

Lie. Irena Gawinkowa et lie. Stanislaw Tazbir — Problèmes fondamenlaux de l'organisation des bibliothèques publiques à la lumière de l'expérience  

acquise par la Bibliothèque Publique de Varsovie 292 

I. Tadeusz Pariwiiski et lie. Anna Przeclawska — Au sujet des recherches sure le rôle du livre dans la vie de la jeunesse 294 

Lie. Maria Walentynowicz — La lecture chez des jeunes à leur sortie de l'école primaire 297 

Dr Jadwiga Werner — La compétition envisagée comme moyen de i)ro|)ager 

la lecture parmi la jeunesse 299 

Dr Irena Lepalczyk — Les tisserands et le livre (interview avec les lecturs) 401 

Lie. Barbara Wilska et lie. Krystyna Kraśniewska — Des études sur la lecture chez les femmes dans les milieux ouvriers 303 

Lie. Marek Skivarnicki — La lecture et les méthodes des recherches sur la lecture 305 

DODATKI 

Dary zagraniczne ofiarowane Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy podczas Konferencji 309 

Wystawa jubileuszowa Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy 311