Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Metodyka bibliograficzna : poradnik dla autorów bibliografii specjalnych / praca zbior. pod red. Heleny Hleb-Koszańskiej, Marii Dembowskiej i Henryka Sawoniaka. Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Temat i słowa kluczowe : Poradniki Bibliografia specjalna,
Autorzy: Dembowska, Maria (1914-2008). Red. Hleb-Koszańska, Helena (1903-1983). Red. Sawoniak, Henryk (1912-2003). Red.
Data wydania: 1963
ISBN:
Język: pol

 

Opis:

SPIS RZECZY 

Przedmowa 

Rodział I: Przedmiot i zadania bibliografii. Oprać. Helena Hleu-Koszańska 10—25 

1. Znaczenie terminu (s. 10—12). 

2. Przedmiot spisów bibliograficznych (s. 12—16).

3. Metoda bibliografii (s. 16—21). 

4. Zadania bibliografii (s. 21—5)

Rozdział II: Rodzaje bibliografii. Oprać. Maria Dembowska  26—48 

 

1. Bibliogralłe wydawniczo-formalne i bibliograiie treściowe (s. 27— 34). — 

2. Zakres 1 zasięg bibliografii (s. 34—8). — 

3. Bibliografie ogólne i specjalne (s. 38—9). — 

4. Bibliografie bieżące, retrospektywne, prospektywne (s. 39—41). — 

5. Podział bibliografii ze  względu na metodę opracowania (s. 41—4). — 

6. Bibliografie bibliografii (s. 44—6). — 

7. Formy wydawnicze spisów bibliograficznych.  Bibliografie niepublikowane (s. 46—7). — 

8. Inne (poza spisami) formy bibliografii (s. 47—8). 

 

Rozdział III: Ustalenie planu bibliografii i dobór materiałów. 

Oprać. Henryk Sawoniak 49—72 

1. Ustalenie zakresu bibliografii (s. 49—53). — 

2. Ustalenie zasięgu bibliografii (s. 53—59). — 

3. Kompletność czy selekcja (s. 59—62). — 

4. Praca zespołowa. Współpraca bibliografów i specjalistów (s. 62— 64). — 

5. Technika gromadzenia materiałów (s. 64—70). — 

6.  Wskazówki praktyczne (s. 70—2). 

 

Rozdział IV: Opis bibliograficzny. Oprać. Maria Lenartowicz 73—147 

1. Ogólne zasady opisu bibliograficznego (s. 73—85). — 

2. Opis wydawnictw zwartych (także części wydawnictw zbiorowych lub seryjnych) (s. 85—112). — 

3. Opis wydawnictw ciągłych (s. 112—9). — 

4. Opis utworów (s. 119—130). — 5. Opis fragmentów (s. 130—1). — 

6. Opis starych druków (s. 131—3), — 

7. Opis różnych wydań 

1 przekładów tego samego dzieła (s. 133—6). — 

8. Opis innych typów dokumentów graficznych 1 słuchowo-oglądowych (s. 136—47). 

 

Rozdział V: Układ bibliografii. Redagowanie bibliografii. 

Oprać. Henryk Sawoniak 148—205 

1. Kompozycja publikowanej bibliografii (s. 148—51). — 

2. Rodzaje tikładów zrębu głównego (s. 151—73). — 

3. Szeregowanie wewnątrz grup (s. 173—85). —

4. Założenia ogólne dotyczące układu (s. 185— 186). — 

5. Wskazówki praktyczne dotyczące ustalenia układu (s. 187—8). — 

6. Indeksy jako uzupełnienie układu zrębu głównego (s. 188—92). — 

7. Redagowanie bibliografii (s. 192—205). 

 

Rozdział VI: Indeksy i inne spisy pomocnicze do bibliografii. 

Oprać. Zofia Stasiewska 206—240 

1. Charakterystyka ogólna (s. 206—9). — 

2. Rodzaje Indeksów (s. 207—32). — 

3. Technika opracowania indeksu (S. 232—6). — 

4. Szeregowanie pozycji indeksowych (s. 237—8). — 

5. Inne spisy pomocnicze (s. 238—40).

 

Rozdział VII: Ukształtowanie typograficzne spisu  bibliograficznego. Oprać. Leokadia Gorzelska-Dybowiczowa 241—264 

1. Format (s. 241—3) — 

2. Rozmieszczenie poszczególnycii części bibliografii (s. 243—4). — 

3. Tytulatura (karta tytułowa) (s. 244— 246). — 

4. Spis rzeczy (s. 246—7). — 

5. Wstęp lub przedmowa (s. 247). — 

6. Wykaz skrótów i symboli (s. 247—8). — 

7. Spis wykorzystanycli źródeł i skrótów tytułów (s. 248—9). — 

8. Zrąb główny bibliografii (s. 250—7). — 

9. Indeksy (s. 258—9). — 

10. Żywa pagina. Paginacja (s. 259—60). — 

11. Adiustacja (s. 260—1). 

 

Rozdział VII: Bibliografia zalecająca. Oprać. KrystyTm Ramlau-Klekowska 265—290 

1. Uwagi wstępne (s. 265). — 

2. Z przeszłości polskiej bibliografii zalecającej (s. 266—8). — 

3. Typy bibliografii zalecającej (s, 268— 72). — 

4. Metodyka opracowania (s. 273—88). — 

5. Sytuacja  bibliografii zalecającej w Polsce (s. 288—90).

 

Rozdział IX: Bibliografia regionalna i lokalna. Oprac.  

Barbara Eychler 291—312 

1. Pojęcie bibliografii regionalnej i lokalnej (s. 291—3). — 

2. Bibliografia podmiotowa regionalna i lokalna (s. 293—9). —

3. Bibliografia przedmiotowa regionalna i lokalna (s. 299—312). 

 

Rozdział X: Bibliografia osobowa. Oprać. Elżbieta  Słodkowska i Janina Wilgat 313—344 

1. Bibliografie osób (s. 313—36). — 

2. Bibliografie zespołów  osobowych (s. 336—14).

 

Rozdział XI: Bibliografia zawartości czasopisma. Oprac.  

Stefania Skwirowska 345—366 

1. Stan polskiej retrospektywnej bibliografii zawartości czasopism (s. 345—6). — 

2. Metodyka bibliografii zawartości czasopisma (s. 346—64). — 

3. Boczne spisy treści czasopisma (s. 364—6). 

 

Dodatek: Wydawnictwa Instytutu Bibliograficznego. Oprac. 

Wanda Szolginiowa 367—387 

1. Przewodnik Bibliograficzny (s. 367—74). — 

2. Bibliografia  Czasopism i Wydawnictw Zbiorowych (s. 375—6). — 

3. Bibliografia  Zawartości Czasopism (s. 376—8). —

4. Bibliografia Bibliografii i Nauki o Książce (s. 378-83).  

5. Przegląd Piśmiennictwa o Książce (s. 383). — 

6. Pomoce dla bibliotek powszechnych (s. 383—4). — 

7. Biuletyn Instytutu Bibłbgraficznego (s. 385—6). — 

8. Inne  wydawnictwa (s. 386—7). 

Summary 389 

Резюме 390 

Indeksy. Oprać. Stefania Skwirowska 391—402 

Indeks rzeczowy (s. 391—396). —

Indeks cytowanych bibliografii (s. 397—402).