Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Oblicza współczesnej bibliologii : konteksty i transgresje

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, historia, Polska,
Autorzy: red. nauk. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki
Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-7969-372-6
Język: pol

 

Opis:

Wprowadzenie


Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii


Tomasz Stolarczyk


Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów


Maria Wichowa


Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster


Krzysztof Walczak


Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku


Agnieszka Fluda-Krokos


Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródłodo badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku
(na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)


Joanna Stawińska


Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych


Karina Nabiałczyk


Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006


Część druga: Książka i biblioteka w XX wieku


Ryszard Nowicki


Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955


Andrzej Drożdż


Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)


Grzegorz Nieć


Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku


Danuta Wańka


Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)


Evelina Kristanova


Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce


Część trzecia: Lodziana


Jadwiga Konieczna


Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?


Magdalena Kwiatkowska


Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego


Monika Sulejewicz-Nowicka


Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki


Izabela Olejnik


Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego


Martyna Augustyniak


Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953


Część czwarta: Biografistyka księgoznawcza


Adrian Uljasz


Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog


Marta Pękalska


Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana


Emilia Klich


Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej


Sabina Kwiecień


Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów


Barbara Góra


Poznańczycy: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna


Elżbieta Pokorzyńska


Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego


Jacek Ladorucki


Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina


Informacja o autorach