Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2012, z. 2

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2012
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły

RENATA PIOTROWSKA: Organizacje i periodyki popularyzujące idee information literacy 

Warsztaty badawcze

MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA: Łódzkie biblioteki więzienne 

MAŁGORZATA SLESAR: Jakość usług Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w opinii użytkowników. Analiza porównawcza w świetle badań 

ANNA SIDORCZUK: Co studenci uczelni technicznych sądzą o czytaniu? Badanie stanu czytelnictwa wśród studentów Politechniki Białostockiej

MAGDALENA WÓJCIK: Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badań 

Opinie

MAGDALENA TURSKA: Dyskurs społeczny w bibliotece publicznej 

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa

Trávníček Jiří: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno 2011 (Peter Žák) 

Open Access to STM information. Trends, models and strategies for libraries. Berlin-Boston 2011 (Ewa Chuchro) 

Korczyńska-Derkacz Małgorzata: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce. Wrocław 2011 (Jadwiga Sadowska) 

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 

Z życia SBP

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich za rok 2011 

Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego za rok 2011 

Z żałobnej karty

Jan Szymański (1931-2011) (Maria Juda) 

Wskazówki dla autorów

 

Articles

RENATA PIOTROWSKA: Organizations and Journals Popularizing the Concept of Information Literacy 

Research studies

MAGDALENA PRZYBYSZ-STAWSKA: Prison Libraries in Lódź 

MAŁGORZATA SLESAR: The Quality of Services Provided by the Medical Library of Collegium Medicum of Torun University in Bydgoszcz and

the Main Library of Bialystok Medical University. The Comparative Analysis in View of the Research 

ANNA SIDORCZUK: What Do Students of Technology Universities Think About Reading? Researching the Reading Habits of the Students of Bialystok University of Technology 

MAGDALENA WÓJCIK: Users of Social Networking Services in the Field of Literature. The Analysis of Research Results 

Opinions

MAGDALENA TURSKA: Social Discourse in Public Libraries

Reviews and literature surveys

Trávníček Jiří: Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno 2011 (Peter Žák) 

Open Access to STM information. Trends, models and strategies for libraries. Berlin-Boston 2011 (Ewa Chuchro) 

Korczyńska-Derkacz Małgorzata: Państwowy Instytut Książki (1946-1949) i jego rola w rozwoju bibliologii, bibliotekarstwa i kultury książki w Polsce (The National Book Institute (1946-1949) and its impact on the development of book studies, librarianship and book culture in Poland). Wrocław 2011 (Jadwiga Sadowska) 

Polish literature survey (Barbara Koryś) 

Foreign publications (Jacek Wojciechowski) 

News from SBP (Polish Librarians Association)

Report on the activity of the Association in 2011 

A. Łysakowski Scientific Award in 2011 

Obituaries

Jan Szymański (1931-2011) (Maria Juda) 

Guidelines for Authors