Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2012, z. 4

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2012
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

BARBARA SOSIŃSKA-KALATA: 85-lecie «Przeglądu Bibliotecznego» 1927-2012


Artykuły


JACEK WOJCIECHOWSKI: Biblioteki akademickie: obszary kooperacji


ELŻBIETA B. ZYBERT: Fińskie sukcesy i biblioteki publiczne
AGATA WALCZAK-NIEWIADOMSKA: Model biblioteki rodzinnej na przykładzie doświadczeń amerykańskich


Polemiki


DAVID NICHOLAS, ZDZISŁAW DOBROWOLSKI: O przyszłości bibliotek


ARTUR JAZDON: O przyszłości bibliotek. Uwagi bibliotekarza praktyka na marginesie artykułu Davida Nicholasa i Zdzisława Dobrowolskiego


EWA KOBIERSKA-MACIUSZKO: Koniec ery bibliotek?


Sprawozdania


„Linking and Opening Vocabulary”. Sympozjum i warsztaty (Getafe, Hiszpania, 18-19 czerwca 2012 r.) (Marcin Roszkowski)


„Categories, contexts and relations in knowledge organization”. 12. Międzynarodowa Konferencja Naukowa International Society for Knowledge Organization (ISKO) (Mysore, Indie, 6-9 sierpnia 2012 r.) (Wiesław Babik)


„Biblioteki teraz! Inspirowanie... Zadziwianie... Wzmacnianie”. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji i 78. Konferencja Generalna IFLA (Helsinki, Finlandia, 11-17 sierpnia 2012 r.) (Elżbieta B. Zybert)


Konferencja Jubileuszowa z okazji 10-lecia utworzenia katalogu Centralnego NUKAT, 20-lecia obecności systemu VTLS w Polsce i współpracy polskich bibliotek wykorzystujących ten system oraz 26th Annula VTLS EMEA Users’ Group Meeting (Warszawa, 4-7 września 2012 r.) (Roman Tabisz)


„Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa (Warszawa, 19-20 września 2012 r.) (Dorota Pietrzkiewicz)


Krajowy Kongres Kultury Książki (Katowice, 24-26 października 2012 r.) (Agnieszka Bajor)


Recenzje i przeglądy piśmiennictwa


Czytanie ma sens. Red. Michał Staniszewski. Poznań 2012 (Jacek Wojciechowski)


Jan Storm van Leeuwen: The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600. Kraków 2011 (Arkadiusz Wagner)


Agnieszka Łakomy: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950). Warszawa 2011 (Agnieszka Bajor)


Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś)


Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski)


Z życia SBP


Wskazówki dla autorówBARBARA SOSIŃSKA-KALATA: 85 years of „Przegląd Biblioteczny” 1927-2012


Articles


JACEK WOJCIECHOWSKI: Academic Libraries: Areas of Cooperation


ELŻBIETA B. ZYBERT: Finnish Successes and Public Libraries
AGATA WALCZAK-NIEWIADOMSKA: A Model of Family Library Based on American Experience


Polemics


DAVID NICHOLAS, ZDZISŁAW DOBROWOLSKI: On the future of libraries


ARTUR JAZDON: On the future of libraries. The library practitioner’s remarks


EWA KOBIERSKA-MACIUSZKO: The end of libraries?


Reports


„Linking and Opening Vocabulary”. Symposium and workshop (Getafe, Hiszpania, June 18-19, 2012) (Marcin Roszkowski)


„Categories, contexts and relations in knowledge organization”. Twelfth International Scientific Conference of the International Society for Knowledge Organization (ISKO) (Mysore, India, August 6-9, 2012) (Wiesław Babik)


„Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering”. World Library and Information Congress and 78th IFLA General Conference and Assembly (Helsinki, Finland, August 11-17, 2012) (Elżbieta B. Zybert)


Jubilee Conference on 10th Anniversary of NUKAT Union Catalog and 20th Anniversary of VTLS Presence in Polish Libraries and 26th Annual VTLS EMEA Users’ Group Meeting (Warszawa, September 4-7, 2012) (Roman Tabisz)


"Stolen – hidden – pursued – regained”. National Scientific Conference (Warszawa, September 19-20, 2012) (Dorota Pietrzkiewicz)


National Congress of Book Culture (Katowice, October 24-26, 2012) (Agnieszka Bajor)


Reviews and literature surveys


Czytanie ma sens (Reading Makes Sense). Ed. Michał Staniszewski. Poznań 2012 (Jacek Wojciechowski)


Jan Storm van Leeuwen: The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600. Kraków 2011 (Arkadiusz Wagner)


Agnieszka Łakomy: Polska książka na obczyźnie. Niemcy Zachodnie (1945-1950) Polish books abroad. West Germany (1945-1950). Warszawa 2011 (Agnieszka Bajor)


Polish literature survey (Barbara Koryś)


Foreign publications (Jacek Wojciechowski)


News from SBP (Polish Librarians Association)


Guidelines for Authors