Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2/2014

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: red. nacz. Elżbieta Barbara Zybert
Data wydania: 2014
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

ARTYKUŁY

DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę. 166

KRYSTYNA K. MATUSIAK, MARY STANSBURY, EWA BARCZYK; Educating a new generation of library and information science professionals: a United States perspective 189

EWA JADWIGA KURKOWSKA: Kursy oniine w polskich bibliotekach akademickich 208

POLEMIKI

Justyna Andrzejczak, Małgorzata Francuz, Krystyna Kalkowska: Komentarz do artykułu - Perzyńska Yioletta: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce - realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny" 2014, z. 1, s. 25-39 225

Renata Mroczek: Komentarz do artykułu - Perzyńska Yioletta: Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce - realia funkcjonowania. „Przegląd Biblioteczny" 2014, z. 1, s. 25-39 229

SPRAWOZDANIA

„E-eksplozja - narzędzia - metody - użytkownicy". Konferencja naukowa (Kraków, 27 marca 2014 r.) (Krystyna Sanetra) 233

„Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XX wieku". Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa (Warszawa, 27-28 marca 2014 r.) (Dorota Pietrzkiewicz) 238

„Książka, biblioteka, informacja - między podziałami a wspólnotą". lY Ogólnopolska konferenqa naukowa (Kielce, 7-8 kwietnia 2014 r.) (Agnieszka Bajor, Hanna Langer) 245

„Jak pisać prace naukowe? Gdzie publikować?". I Międzynarodowa Konferencja „Pulsu Uczelni" (Opole, 4 kwietnia 2014 r.) (Eliza Lubojańska) 249

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Władysław Marek Kolasa: Historiografia prasy polskiej (do 1918 roku) - naukometryczna analiza dyscypliny 1945-2009. Kraków 2013 (Piotr Nowak) 255

Bogumiła Warząchowska: Książka, prasa i biblioteka w działalności Kościoła katolickiego w województwie śląskim (1922-1939). Katowice 2012 (Zdzisław Gębołyś) 263

Library Codes ofEthics Worldwide. Anthology = Yerhaltensregeln Jur Bibliothekare im internationalen Kontext. Eine Anthologie. [Ed. by] Zdzisław Gębołyś and Jacek Tomaszczyk. Berlin 2012 (Ewa Olszowy) 268

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 271

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 276

Z ŻYCIA SBP 291

KOMUNIKATY

Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna. I edycja (Łódź, 26 maja 2014 r.) (Mariola Antczak) 313

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW 315