Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 3/2015

Temat i słowa kluczowe : bibliotekoznawstwo,
Autorzy: red. nacz. Elżbieta Barbara Zybert
Data wydania: 2015
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

ARTYKUŁY

Alicja Matczuk, Artur Znajomski: Bibliografia lokalna w Polsce - wokół terminu i pojęcia 349

Małgorzata Czerwińska: System Braille'a - rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku? 365

Małgorzata Kisiłowska: Sieciowe zachowania informacyjne w obszarze zdrowia jako przedmiot badań w informatologii i w innych dyscyplinach 382

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Jan Kozakowski: Tradycja i nowoczesność. Wykorzystanie nowych technologii w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 399

Zbigniew Gruszka: Łódzkie bibliotekoznawstwo w okresie zmian. Wykorzystanie narzędzia CSI do pomiaru satysfakcji studentów w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego 421

SPRAWOZDANIA

„Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowowschodniej w XIX i XX w." XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna (Wrocław, 21-22 kwietnia 2015 r.) (Agnieszka Łuszpak) 441

„Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy". IX Bałtycka Konferencja - Zarządzanie i Organizacja Bibliotek (Gdańsk, 14-15 maja 2015 r.) Katarzyna Janczulewicz) 445

„Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Projektowanie informacji". III Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Kraków, 21-22 maja 2015 r. (Jadwiga Wojtczak) 451

RECENZJE I PRZEGLĄDY PIŚMIENNICTWA

Kulturowa tożsamość książki. Red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 (Małgorzata Kisiłowska) 457

Bibliografi®: źródła, standardy, zasoby. Red. Jerzy Franke. Warszawa: Wydaw. SBP, 2013 (Jan Kozakowski) 460

Reading Habits in Armenia. Results of a survey on readership carried out in December 2012; Reading Habits in Georgia. Results o f a survey on readership carried out in 2012; Reading in Ukrainę. Results ofthe Study o f Reading Habits and Attitudes towards Reading carried out in 2013-2014 (Nawyki czytelnicze w Armenii. Wyniki ankiety na temat czytelnictwa przeprowadzonej w grudniu 2012; Nawyki czytelnicze w Gruzji. Wyniki ankiety na temat czytelnictwa przeprowadzonej w 2012; Czytelnictwo na Ukrainie. Wyniki ankiety na temat czytelnictwa przeprowadzonej w latach 2013-2014) (Bogumiła Staniów) 463

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś) 465

Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) 470

Z ŻYCIA SBP 485

KOMUNIKATY

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014 (Jadwiga Sadowska) 493

II edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Sprawozdanie z realizacji (MflrfoIfl Aniczflfc) 494

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Barbara Eychler (1930-2015) (Alina Nowińska) 497

WSKAZÓWKI DŁA AUTORÓW 502