Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2008, z. 2

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo, prasa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2008
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Artykuły

BARBARA BIEŃKOWSKA: Pokłosie jubileuszu stulecia Biblioteki Publicznej m.st Warszawy 1907-2007  213

JACEK WOJCIECHOWSKI: Biblioteka w integracji środowiskowej 226

BARBARA SZCZEPAŃSKA: Czasopisma Open Access Relacja wydawca - autor - czytelnik 240

Z warsztatów badawczych

ARTUR JAZDON: Zastosowanie outsourcingu w bibliotekach polskich szkół wyższyc w świetle badań ankietowych 247

PAWEŁ MARZEC: Testy użyteczności serwisu internetowego Bibhoteki Uniwersyteckiej w Toruniu 260

Opinie Poglądy  Propozycje

JAN WOŁOSZ: Nowa struktura organizacyjna Biblioteki Narodowej - i co dalej? 277

JOANNA OKARMA: Rezygnacja Biblioteki Narodowej ze współpracy z NUKAT i organizacja pracy Zakładu Przewodnika Bibliograficznego Instytutu Bibliograficznego 295

MARIA BURCHARD: Biblioteka Narodowa i NUKAT - dlaczego osobno? 302

Sprawozdania

„Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages (1000-1600)” 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Ciążeń, 12-14 marca 2008 r) {Rafał Wójcik) 311

„Latin Paleography Network”  Międzynarodowe Forum Naukowe (Bratysława, 3-4 kwietnia 2008 r) {Jacek Soszyński) 315

Sprawozdanie z działalności Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej (za okres od marca 2005 do listopada 2007 r) {Aleksandra Wejman-Sowińska) 317

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa

Sovremiennyje problemy bibliotiechnoj i informacjonnoj etiki Sankt-Petersburg 2006 {Zdzisław Gębołyś) 321

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara Koryś ) 323

Z lektur zagranicznych {Jacek Wojciechowski) 327

Z życia SBP