Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2008, z. 3

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo, prasa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2008
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Od Redakcji {Barbara Sosińska-Kalata) 401

Artykuły

TOMASZ KRUSZEWSKI: Etnografia i jej wybrane zastosowania w badaniach bibliologicznych 405

PIOTR NOWAK: Nowe technologie a biblioteka Niepokoje czytelników trzeciego wieku 418

MAŁGORZATA CAŁKA: Perspektywa strategiczna w zarządzaniu bibliotekami wyższych szkół zawodowych 429

Z warsztatów badawczych

JOLANTA KONOPKA: Zastosowanie UKD do organizacji księgozbioru w wolnym dostępie do pólek (na przykładzie Bibhoteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej)441

MAŁGORZATA RYCHLIK, EMILIA KARWASIŃSKA: Projekt powołania repozytorium Uniwersytetu im A Mickiewicza w Poznaniu Badanie ankietowe postaw pracowników naukowych U A M  451

Opinie Komunikaty  Poglądy

W sprawie jubileuszu 80-lecia „Przeglądu Bibliotecznego” {Barbara Sordylowa)  467

Sprawozdania

„Profesor Bolesław Świderski (1917-1998): w Poznaniu i Łodzi Sesja naukowa Łódź, 11 marca 2008 r (Evelina Kristanova) 471

„Książka w epoce Internetu: prawa autorskie a przyszłość autorów, wydawców i bibliotek” Amsterdam, 21-22 kwietnia 2008 r {Barbara Szczepańska) 473

„Przestrzeń informacyjna książki”  Ogólnopolska konferencja naukowa Łódź, 12-15 maja 2008 r {Magdalena Przybysz-Stawska) 476

„Między cyfrowym dialogiem i konfliktem”  III Konferencja naukowa z cyklu „Język a multimedia” , Wrocław, 28-29 maja 2008 {Agnieszka Dytman-Stasieńko,

Jan Stasieńko) 480

„Biblioteka: klucz do sukcesu użytkowników”  XIV Międzynarodowa Naukowa i Środowiskowa Konferencja Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Kraków 2-3 czerwca 2008 {Remigiusz Sapa) 484

„Biblioteki w procesie dydaktycznym i badaniach naukowych” III Łódzka Konferencja Biblioteczna, Łódź, 25-27 czerwca 2008 r {Anna Ptak) 487

Recenzje i przeglądy piśmiennictwa 

Małgorzata Pietrzak: Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela Warszawa 2008 {Jadwiga Kołodziejska) 493

Komputer — człowiek — prawo Księga pamiątkowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 2007 {Barbara Sosińska-Kalata, Ewa Chuchro) 495

Między przeszłością a przyszłością: książka, biblioteka, informacja naukowa - funkcje społeczne na przestrzeni wieków Praca zbiorowa pod red Marii Próchnickiej i Agnieszki Korycińskiej-Huras Kraków 2007 (^Małgorzata Janiak) 504

Lilia Barbara Paszkiewicz: „ Gazeta Ludowa Próba walki o wolność myśli i słowa 1945-1947 Toruń 2007 (Adrian Uljasz) 507

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara K o r y ś ) 509

Z lektur zagranicznych {Jacek Wojciechowski) 513

Z żałobnej karty

Profesor Stanislaw Siekierski „Stasinek” (1929-2008) (Jadwiga Kołodziejska)   521

Krystyna Ramlau-Klekowska (1929-2008) (Jadwiga Sadowska) 524

Docent dr hab Halina Chamerska (1922-2008) {Barbara Bieńkowska) 527

Kronika {Zdzisław G ęb o ły ś) 529

Wydawnictwa otrzymane  542

Wskazówki dla autorów  543