Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2008, z. 4

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo, prasa,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red.
Data wydania: 2008
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

BARBARA SOSIŃSKA-KALATA: Maria Dembowska 1914-2008   555

BARBARA SORDYLOWA: Wspominam Profesor Marię Dembowską  560

DANUTA KONIECZNA: Związki Profesor Marii Dembowskiej z Olsztynem    562

JADWIGA SADOWSKA: Maria Dembowska, czyli dokumentacja w praktyce   566

MARCIN DRZEWIECKI: Profesor dr hab Maria Dembowska w mojej pamięci 568

MARIA KILJAN-RYBANDT: Profesor Maria Dembowska w moim życ iu  569

JACEK WOJCIECHOWSKI; Zagraniczne echa książki Marii Dembowskiej     573

BOŻENNA BOJAR: Pole terminologiczne informacji naukowej według Marii Dembowskiej  575

Z Janem Woloszem rozmawia Jadwiga Sadowska 583

Nota biograficzna 606

Bibliografia publikacji Jana Wolosza (w y b ó r )  609

BARBARA SOSIŃSKA-KALATA: „Przegląd Biblioteczny” 2004-2008  611

BOGUMIŁA STANIÓW: Współczesne badania w zakresie bibliotekarstwa szkolnego prowadzone przez IFLA i lA S L  629

IWONA H PUGACEWICZ: Analiza funkcjonowania wybranych sektorów francuskiego bibliotekarstwa uniwersyteckiego na przykładzie Biblioteki Centralnej Uniwersytetu Charles-de-Gaulle-Lille I I I  638

PIOTR GAWRYSIAK: Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji 652

WIKTOR T POŹNIAK: Portal £ 1 / BooAs/iop jako przykład internetowego systemu pełnotekstowego 663

Reąuiem dla MAK-a (Jerzy F ra n k e ) 669

„Biblioteki bez granic: nawigowanie w kierunku globalnego zrozumienia”  Światowy Kongres Bibliotek i Informacji 74 Konferencja Generalna IFLA (Quebec, 10-14 sierpnia 2008 r) {Elżbieta B Z y b e r t )  675

Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES (Zakroczym, 8-10 września 2008 r) {Bogumiła Warząchowska) 690

„Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych”  II Konferencja Naukowa Komisji Informacji Naukowej PAN, Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej i Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (Świnoujście, 11-13 września 2008 r) {Halina G a n iń sk a ) 693

„Potrzeby informacyjne współczesnej Polonii”  I Międzynarodowa Konferencja Polonii (Francja, Henin-Beaumont, 14-16 października 2008 r) {Iwona H Pugacewicz)  697

Achim Thomas Hack: Codex CaroHnus Papstliche Epistolographie im SJabrhundert

Stuttgart 2006, 2007 (Jerzy K a lis zu k ) 701

Przegląd piśmiennictwa krajowego (Barbara K o r y ś )  704

Z lektur zagranicznych {Jacek W ojciechowski) 708

Jerzy Andrzejewski (1944-2008) (Marze/ja/Cow^a/s/ca) 717

Stanisław Adam Kondek (1949-2008) {Katarzyna W o lff ) 721

Z działalności SBP w 2008 r {Anna Grzecznowska, Małgorzata Dargiel-Kowalska) 725

Biblioteki naukowe i akademickie polsko-niemieckiego pogranicza oraz Berlina Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego {Agnieszka Bajor, Hanna Langer,Agnieszka Ł a k om y ) 740

K r o n i k a {Zdzisław G ę b o ł y ś ) 745

W s k a z ó w k i dl a a u t o r ó w  753