Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1937, z. 4

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Kuntze, Edward. Red.
Data wydania: 1937
ISBN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ:


Artykuły:


Adam Łysakowski: Dwudziestolecie Związku Bibliotekarzy Polskich


Marian Łodyński: Archiwiści i bibliotekarze


Miscellanea:


W. Budka: Herby Prus Królewskich i Prus Książęcych jako znaki wodne


Recenzje:


Kóppe Hans: Abraham Penzels Lebensirrfahrten. Leipzig 1936. (Aleksander Birkenmajer) / Birkenmajer Aleksander: Typograficzny zasób Drukarni Akademii Zamojskiej w roku 1617. Kraków 1936. (Kazimierz Lepszy) / Jarkowski Stanisław: Die polnische Presse in Vergangenheit u. Gegenwart (Maria Sarniaka)


Przegląd czasopism:


Włochy (Adam Stolfa)


Kronika:


I Wiadomości urzędowe: List ministra W. R. i O. P. do St. Dembego / Odznaczenia


II Z życia bibliotek: Biblioteka Królewska w Kopenhadze (Det Kongelige Bibliotek) (Maria Danilewiczowa) / Wystawa Skargowska w Bibliotece Uniwersyteckiej w Wilnie / Centralna Biblioteka Nauczycielska O. S. K. (Jan Hulewicz)


IV Z ruchu bibliotekarskiego: Ś. p. archiwariusz Zygmunt Malewski / X Posiedzenie Komitetu Bibliotek (J. G.) / Komisja Normalizacyjna w zakresie bibliotekarstwa, książki i czasopiśmiennictwa (J. G.) / Światowy Kongres Dokumentacji Powszechnej w Paryżu (J. G.) / Międzynarodowe wypożyczanie książek i rękopisów (A. B.) / Komunikat