Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 2003, z.3 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sordylowa, Barbara. Red.
Data wydania: 2003
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

BARBARA SORDYLOWA: Biblioteki Polskiej Akademii Nauk BIBLIOTEKI SAMODZIELNE Biblioteka Gdańska PAN Biblioteka Kórnicka PAN Biblioteka Naukowa PAU i PAN Biblioteka PAN w Warszawie WYDZIAŁ I - NAUK SPOŁECZNYCH Instytut Archeologii i Etnologii. Biblioteka Główna Instytut Badań Literackich. Biblioteka Instytut Filozofii i Socjologii. Biblioteka Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla. Biblioteka Instytut Historii Nauki. Biblioteka Instytut Języka Polskiego. Biblioteka Instytut Nauk Ekonomicznych. Biblioteka Instytut Nauk Prawnych. Biblioteka Instytut Psychologii. Biblioteka Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Biblioteka Instytut Slawistyki. Biblioteka Instytut Studiów Politycznych. Biblioteka Instytut Sztuki. Biblioteka Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej. Biblioteka Zakład Badań Narodowościowych. Biblioteka Zakład Krajów Pozaeuropejskich. Biblioteka WYDZIAŁ II - NAUK BIOLOGICZNYCH Centrum Badań Ekologicznych. Biblioteka Centrum Mikrobiologii i Wirusologii. Biblioteka Instytut Biochemii i Biofizyki. Biblioteka im. Józefa Hallera Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego. Biblioteka Instytut Botaniki im. Władysława Szafera. Biblioteka Instytut Dendrologii. Biblioteka Instytut Ochrony Przyrody. Biblioteka Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego. Biblioteka Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego. Biblioteka Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt. Biblioteka Muzeum i Instytut Zoologii. Biblioteka Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej. Biblioteka Zakład Antropologii. Biblioteka Zakład Badania Ssaków. Biblioteka Zakład Biologii Wód im. Karola Starmacha. Biblioteka Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej. Biblioteka WYDZIAŁ III - NAUK MATEMATYCZNYCH, FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika. Biblioteka Centrum Badań Kosmicznych. Biblioteka Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. Biblioteka Centrum Badań Wysokociśnieniowych Centrum Chemii Polimerów. Biblioteka Informacji Naukowo-Technicznej Centrum Fizyki Teoretycznej Instytut Chemii Bioorganicznej. Biblioteka Instytut Chemii Fizycznej. Instytut Chemii Organicznej. Biblioteka (wspólna) Instytut Fizyki. Biblioteka Naukowa Instytut Fizyki Molekularnej. Biblioteka Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni. Biblioteka Instytut Matematyczny. Biblioteka Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego. Biblioteka Zakład Karbochemii. Biblioteka WYDZIAŁ IV - NAUK TECHNICZNYCH Instytut Badań Systemowych. Sekcja Informacji Naukowej i Wydawnictw Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej. Biblioteka Instytut Budownictwa Wodnego. Dział Wydawnictw i Biblioteka Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Biblioteka Instytut Inżynierii Chemicznej. Biblioteka Instytut Maszyn Przepływowych. Biblioteka Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego. Biblioteka Instytut Podstaw Informatyki. Biblioteka Instytut Podstawowych Problemów Techniki. Biblioteka WYDZIAŁ V - NAUK ROLNICZYCH, LEŚNYCH I WETERYNARYJNYCH Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego. Biblioteka Instytut Fizjologii i żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego. Biblioteka Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt. Biblioteka Instytut Genetyki Roślin. Biblioteka Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań żywności Zakład Badań środowiska Rolniczego i Leśnego. Biblioteka Zakład Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego. Biblioteka WYDZIAŁ VI - NAUK MEDYCZNYCH Instytut Farmakologii. Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej Instytut Genetyki Człowieka. Biblioteka Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda. Biblioteka Naukowa Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego. Biblioteka Zakład Amin Biogennych. Biblioteka WYDZIAŁ VII - NAUK O ZIEMI I NAUK GÓRNICZYCH Instytut Geofizyki. Biblioteka Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony środowiska Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Instytut Mechaniki Górotworu. Biblioteka Instytut Nauk Geologicznych. Biblioteka Instytut Oceanologii. Biblioteka Instytut Podstaw Inżynierii środowiska. Biblioteka Muzeum Ziemi. Biblioteka Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Zasadowa) Z lektur zagranicznych (Jacek Wojciechowski) Kronika krajowa Kronika zagraniczna Wydawnictwa otrzymane LIBRARIES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES BARBARA SORDYLOWA: Libraries of the Polish Academy of Sciences (Summary-s. 219) SELFGOVERNING LIBRARIES OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES Polish Academy of Sciences Gdańsk Library Library of the Polish Academy of Sciences Kórnik Scientific Library of the Polish Academy of Arts and Sciences and of the Polish Academy of Science in Cracow Library of the Polish Academy of Sciences in Warsaw DIVISION I - SOCIAL SCIENCES Archives of the Polish Academy of Sciences Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences Institute of History of the Polish Academy of Sciences Institute of the History of Science of the Polish Academy of Sciences Polish Language Institute of the Polish Academy of Sciences Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences Institute for Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences Slavonic Institute of the Polish Academy of Sciences Institute for Political Studies of the Polish Academy of Sciences Institute of Art of the Polish Academy of Sciences Research Centre for Mediterranean Archaeology of the Polish Academy of Sciences Research Institute for the Nationalistic Studies of the Polish Academy of Sciences Centre for Studies on Non-European Countries of the Polish Academy of Sciences DIVISION II - BIOLOGICAL SCIENCES Centre for Ecological Research of the Polish Academy of Sciences Centre for Microbiology and Virology of the Polish Academy of Sciences Institute of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences M. Nencki Institute of Experimental Biology of the Polish Academy of Sciences W. Szafer Institute of Botany of the Polish Academy of Sciences Institute of Dendrology of the Polish Academy of Sciences Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences Institute of Palaeobiology of the Polish Academy of Sciences W. Stefański Institute of Parasitology of the Polish Academy of Sciences Institute of Systematics and Evolution of Animals of the Polish Academy of Sciences Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences Botanical Garden - Centre for Biological Diversity Conservation of the Polish Academy of Sciences Institute of Anthropology of the Polish Academy of Sciences Mammal Research Institute of the Polish Academy of Sciences K. Starmach Institute of Freshwater Biology of the Polish Academy of Sciences Research Centre for Ichtyobiology and Aquaculture of the Polish Academy of Sciences in Golysz DIVISION III - MATHEMATICAL, PHYSICAL AND CHEMICAL SCIENCES Copernicus Astronomical Centre of the Polish Academy of Sciences Space Research Centre of the Polish Academy of Sciences Centre for Molecular and Macromolecular Studies of the Polish Academy of Sciences High Pressure Research Centre of the Polish Academy of Sciences Institute of Polymer Chemistry of the Polish Academy of Sciences Centre for Theoretical Physics of the Polish Academy of Sciences Institute of Bioorganic Chemistry of the Polish Academy of Sciences Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences. Institute of Organic Chemistry of the Polish Academy of Sciences Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences Institute of Molecular Physics of the Polish Academy of Sciences Institute of Catalysis and Surface Chemistry of the Polish Academy of Sciences Institute of Mathematics of the Polish Academy of Sciences Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences Institute of Coal Chemistry of the Polish Academy of Sciences DIVISION IV - TECHNICAL SCIENCES Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences Institute of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences Institute of Theoretical and Applied Informatics of the Polish Academy of Sciences Institute of Chemical Engineering of the Polish Academy of Sciences Institute of Fluid-Flow Machinery of the Polish Academy of Sciences A. Krupkowski Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences Institute of Computer Science of the Polish Academy of Sciences Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences DIVISION V - AGRICULTURAL, FORESTRY AND VETERINARY SCIENCES Bohdan Dobrzański Institute of Agrophysics of the Polish Academy of Sciences Jan Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition of the Polish Academy of Sciences Institute of Genetics and Animal Breeding of the Polish Academy of Sciences Institute of Plant Genetics of the Polish Academy of Sciences Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences Research Centre for Agricultural and Forest Environmental Studies of the Polish Academy of Sciences Franciszek Górski Department of Plant Physiology of the Polish Academy of Sciences DIVISION VI - MEDICAL SCIENCES Institute of Pharmacology of the Polish Academy of Sciences Institute of Human Genetics of the Polish Academy of Sciences Ludwik Hirszfeld Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences Institute of Medical Research of the Polish Academy of Sciences Department of Biogenic Amines of the Polish Academy of Sciences DIVISION VII - EARTH AND MINING SCIENCES Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences Institute of Geological Sciences of the Polish Academy of Sciences Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences Institute of Enyironmental Engineering of the Polish Academy of Sciences The Museum of the Earth of the Polish Academy of Sciences Alphabetical index Reviews News from the country News from abroad Publications received Contributors