Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1954, z. 2 Warszawa

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, bibliologia,
Autorzy: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1954
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ -TABLE DES MATRES Artykuły - Articles: ADAM WRÓBLEWSKI: O aktualnych sprawach czytelnictwa i bibliografii (Artykuł dyskusyjny) - Les problemes actuels de la lecture publique et de la bibliographie (Article pour discussion 109 ZBIGNIEW DASZKOWSKI: O współpracy bibliotek naukowych z siecią bibliotek powszechnych - Collaboration des bibliotheques savantes avec le reseau des bibliotheques populaires 120 JERZY FRIEMANN: Stan i potrzeby dystrybucji oraz czytelnictwa książki rolniczej - Etat et besoins de la distribution et de la propagande du livre agricole . 125 ZYGMUNT MAJEWSKI: Organizacja informacji naukowotechnicznej w Związku Radzieckim - Organisation de l'information scientifique-technique dans l'Union Sovietique 139 WŁADYSŁAW PIASECKI: Naturalny wróg czy naturalny sprzymierzeniec? - Un ennemi naturel ou un allie naturel? 155 IRENA MORSZTYNKIEWICZOWA: Nowy gmach Biblioteki Głównego Urzędu Statystycznego - Nouvel edifice de la Bibliotheque de l'Office Central de Statistique 162 Recenzje - Comptes-rendus: B. KOCOWSKI, M. BURBIANKA, K. GŁOMBIOWSKI: Z dziejów książki na Śląsku. Wrocław 1953 (Anna Lewicka-Kamińska). ROCZNIK ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLIŃSKICH. T. 4: 1953. Wrocław 1953 (Elżbieta Walewska- Słodkowska). ISTORIA GOSUDARSTWIENNOJ ORDIENA LENINA BIBLIOTIEKI SSSR IM. LENINA W DWUCH TOMACH. T. 1. Moskwa .1953 (Jerzy Panas) 176 Z życia - Actualites: Szkolenie w B. Un. Wrocławskiego (K. Jażdżewski) . . . 190 Z prac Zarządu Gł. S. B. P 192 Wiadomości bibliograficzne 193 Resumes 195