Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1988, z.1 Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Temat i słowa kluczowe : bibliotekarstwo, prasa, bibliologia,
Autorzy: Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Sordylowa, Barbara. Red., Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Data wydania: 1988
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

Współtwórcy bibliotekarstwa polskiego RADOSŁAW CYBULSKI: Karol Głombiowski A913-1986) 5 ELŻBIETA PIOTROWSKA: O działalności Profesora Karola Głombiowskiego w okresie gdańskim A971-1986) 12 Wykaz publikacji prof. dra K. Głombiowskiego za lata 1983-1985 (Oprac. E. Piotrowska) 16 Artykuły ANDRZEJ GAWROŃSKI: Jak dogonić czas, czyli o aktualizowaniu wydawnictw informacyjnych 19 Opinie. Poglądy. Propozycje BRONISŁAWA WOŻNICZKA-PARUZEL: Na marginesie normy „Opis bibliograficzny. Książki" — spóźnionych uwag kilka 35 MARIA LENARTOWICZ: Odpowiedź 39 Doniesienia. Komunikaty Wystawa wydawnictw na 72 Światowym Kongresie Esperantystów (Irena Bednarz) 43 Sprawozdania 53 Konferencja Ogólna i Sesja Rady IFLA (Brighton, sierpień 1987) (Stefan Kubów) 47 XIV Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych (IAML) Sztokholm, 10-15 sierpnia 1986 (Maria Prokopowicz) 55 Recenzje i przeglądy piśmiennictwa Normy bibliograficzne Wybrane normy bibliograficzne. PN-80/N-01223. Szeregowanie alfabetyczne (Janina Pelcowa) 61 Komputeryzacja bibliotek Futurę of online catalogues. Essen Symposium. Essen 1986 (Wanda Pindlowa) 67 Bibliografia starych druków Le edizioni italiane del XVI secolo. Censimento nazionale. Vol. 1: A. Roma 1985 (Halina Mieczkowska) 74 Przegląd piśmiennictwa krajowego (Hanna Łaskarzewska) 70 Listy do Redakcji Tadeusz Zarzębski: Odpowiedź recenzentowi 85 Z Życia SBP Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP z dn. 16-17.10.1986 (Juliusz Wasilewski) 87 Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP z udziałem przewodniczących zarządów okręgów z dn. 16.12.1986 (Juliusz Wasilewski) 94 Protokół posiedzenia plenarnego ZG SBP z dn. 12.3.1987 (Juliusz Wasilewski) 96 Założenia programowo-oragnizacyjne obchodów 70-lecia SBP (Józef Lewicki) 98 Plan pracy ZG SBP na 1987 r 101 Kronika krajowa 107 Kronika zagraniczna 109 Wydawnictwa otrzymane 113 Autorzy 114 Roczny spis treści R. 55 (zest. Hanna Łaskarzewska) CONTENTS Creators of Polish librarianship RADOSŁAW CYBULSKI: Karol Głombiowski A913-1986) 5 ELŻBIETA PIOTROWSKA: On activities of Professor K. Głombiowski in Gdańsk A971-1986) 12 Bibliography 1983-1986 (Elżbieta Piotrowska) 16 Articles ANDRZEJ GAWROŃSKI: On modernization of the reference works (Summary — 34) 19 Opinions. Views. Suggestions BRONISŁAWA WOŹNICZKA-PARUZEL: Belated comments on the standard „BiMiographical description. Books" 35 MARIA LENARTOWICZ: The author's answer 39 Communications On exhibition of publications at the 72nd International Congress of Esperanto (Irena Bednarz) 43 Repor ts The 53rd IFLA General Conference and Council (Brighton, August 16-21, 1987) (Stefan Kubów) 47 The XIV Congress of International Association of Musie Libraries, Archives and Documentation Centres (Stockholm, August 10-15, 1986) (Maria Prokopowicz) 55 Reviews 61 Letters to the Editor 85 News from the Polish Library Association 87 News'from the country 107 News from abroad 109 Publication received 113 Contributors 114