Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1 Warszawa, Wydawnictwo SBP

Temat i słowa kluczowe : systemy informacyjne, informatologia, języki informacyjne,
Autorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.
Data wydania: 2006
ISSN: 0324-8194
Język: pol

 

Opis:

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.Celem artykułu1 jest pokazanie sytuacji polskiej terminologii z zakresu języków informacyjno-wyszukiwawczych (jiw) w warunkach globalizacji dostępu do informacji naukowej i dominacji w tej dziedzinie języka angielskiego. Międzynarodowe systemy informacji korzystają obecnie przede wszystkim z języka angielskiego, który w wersji international English stai się w warunkach globalizacji społeczeństwa powszechnym i dominującym lingwistycznym narzędziem odwzorowywania i przekazu informacji. Stąd stałe przyswajanie angielskiej terminologii jiw (Nowińska 2003). Posługując się terminem terminologia, będziemy go używać w znaczeniu zbioru terminów, a nie dyscypliny mającej za przedmiot badań terminologię. Problematyką terminologii jiw, rozważanej w ramach polskiej terminologii informacji naukowej, zajmowali się m.in. W. Babik [1996, 1999a, 1999b, 2004], B. Bojar [1987, 2003, 2005], B. Pilch [2001], B. Sosik [2001], E. Ścibor [2001, 2003], K. Tittenbrun [1979, 1980, 1988], czyj. Tomasik-Beck [1997, 2001]. Chociaż procesy globalizacyjne występowały w społeczeństwach od zawsze, to pojęcie i termin globalizacja w naukach społecznych pojawiły się stosunkowo niedawno, bo dopiero na początku lat 90. XX wieku. Istotą globalizacji jest wzrost różnego rodzaju relacji, wzajemnych powiązań i oddziaływań w różnych dziedzinach życia, w tym także w sferze informacji i terminologii. W artykule zasygnalizowano najważniejsze problemy dotyczące obecnej sytuacji terminologii jiw w społeczeństwie globalnym. 1 W artykule wykorzystano niepublikowany tekst referatu pt. Internacjonalizm i nacjonalizm w terminologii z zakresu języków informacyjno-wyszukiwawczych, wygłoszonego na Konferencji Inauguracyjnej Międzynarodowej Organizacji Terminologii Specjalistycznej (MOTS, poprzednio MOUNT i MFBT), która odbyta się 27 września 2002 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie pod hasłem "Internacjonalizm i nacjonalizm w terminologii specjalistycznej". Spis treści I. ROZPRAWY, BADANIA, MATERIAŁY Wiesław Babik POLSKA TERMINOLOGIA JĘZYKÓW INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZYCH W DOBIE GLOBALIZACJI Anna Stanis Z WARSZTATU TWORZENIA JHP KABA: OPRACOWYWANIE GNIAZD TERMINÓW Agnieszka Filipek OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU - FRBR A ISBD Maja Wojciechowska ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PLACÓWKACH BIBLIOTECZNYCH I OŚRODKACH INFORMACJI Elżbieta Paulina Nowak BROKER INFORMACJI - ODPOWIEDŹ NA ZAPOTRZEBOWANIE XXI WIEKU (POLITECHNIKA KRAKOWSKA) Veslava Osińska AKTUALNE METODY WIZUALIZACJI UPORZĄDKOWANEJ INFORMACJI Małgorzata Korczyńska-Derkacz TENDENCJE ROZWOJOWE POLSKIEGO CZASOPIŚMIENNICTWA NAUKOWEGO W LATACH 1991-2005 I. THESIS, RESEARCH, MATERIALS Wiesław Babik POLISH TERMINOLOGY OF INFORMATION- RETRIEVAL LANGUAGES IN THE AGE OF GLOBALISATION Anna Stanis THE KABA INFORMATION-RETRIEVAL LANGUAGE: TERMINOLOGICAL SUBENTRIES Agnieszka Filipek BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION OF THE FRBR DOCUMENT VS. ISBD Maja Wojciechowska KNOWLEDGE AND INFORMATION MANAGEMENT IN LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES Elżbieta Paulina Nowak INFORMATION BROKER - AN ANSWER FOR THE 21 ST CENTURY NEEDS (CRACOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) Veslava Osińska CURRENT METHODS OF VISUALISING ORDERED INFORMATION Małgorzata Korczyńska-Derkacz TRENDS IN POLISH SCIENCE JOURNALS IN 1991-2005