Zamknij

Produkt został dodany do koszyka

E-mail:sprzedaz@sbp.pl

Telefon:22 608-28-26

Adres:Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

Pobierz ofertę wydawniczą

Przegląd Biblioteczny 1952, z. 1 Warszawa, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Temat i słowa kluczowe : bibliologia, bibliotekarstwo,
Autorzy: Horodyski, Bogdan. Red.
Data wydania: 1952
ISSN: 0033-202X
Język: pol

 

Opis:

TREŚĆ - TABLE DES MATIERES Artykuły - Articles: D. A. WOŁOSZIN: O adnotacji zalecającej - De l'annotaticani raisonnee 1 KAZIMIERZ BUDZYK: O trwałe wartości w nauce - Sur les valeurs durables de la science 26 MARIA PROKOPOWICZ: Powojenne zbiory muzyczne w bibliotekach warszawskich Les collections musicales des bibliotheques de Varsovie apres la seconde guerre mundiale 40 Miscellanea: JOZEF KORPAŁA: Dzieje Bibliografii polskiej" Karola Estreichera - L'histoire de la „Bibliographie polonaise" de Karol Estreicher 54 Recenzje - Comptes rendus: SEMKOWICZ WŁADYSŁAW: Paleografia Pacińska. Kraków 1951. (Jadwiga Karwasińska). MICHON LOUIS MARIE: Inventaire des incunables de la Bibliotheque Sainte-Genevieve Paris 1943. (Anna Lewicka-Kamińska). ZE SKARBCA KULTURY. Biuletyn Inforro. Zakładu Naród. im. Ossolińskich. Zesz. 1. Wrocław 1951. (Bogdan Horodyski) KSIĄŻKA I ILUSTRACJA". Ogólnopolska wystawa prac Członków Z.P.A.P. Warszawa, „Zachęta", wrzesień październik 1951. (Stefan Kotarski) 75 Kronika - Chronique: I. Wiadomości urzędowe - Communications offcieielles 92 II. Z życia - Les actualites: Pierwszy ogólnopolski kurs kartograficzny dla bibliotekarzy - Le premier cours de cartographie pour les bibliothecaires en Pologne (Stefan Kotarski). Służba informacyjna w Bibliotece Narodowej - Le service d’information de la Bibliotheque Nationale (Maria Manteufflowa). Dział rękopisów Państwowego Instytutu Sztuki - Le departement des manuscrits de l'Institut Public de l'Art (Elżbieta Szczawińska) 93 Resumes